Home

Last modified by matl_www@helsinki_fi on 2024/02/13 07:36

Henkilökunta - Personal - Staff

This page is about to expire and not updated. Please check the actual information about the staff of the Department of Mathematics and Statistics from the people finder and contacts.
  

Tämä sivusto on poistumassa ja sitä ei päivitetä tällä hetkellä, joten ajankohtaiset tiedot Matematiikan ja tilastotieteen osaston henkilöstöstä löytyy parhaiten henkilöhausta ja yhteystiedoista.


Yliopiston puhelinluettelo Universitets telefonkatalog University's Telephone Directory

Johtaja - Prefekt - Head of Department

Huone

Rum

Room 

Nimi

Namn

NameTehtäväBefattningPosition

C330

professori

 professor

Professor

Varajohtajat - Viceprefekter - Vice Directors

Huone

Rum

Room 

Nimi

Namn

NameTehtäväBefattningPosition

D330

professori

professor

Professor

Hallinto - Förvaltning - Administration Lähipalvelutiimi Exactum

Huone

Rum

Room 

Nimi

Namn

NameTehtäväBefattningPosition

A245

projektikirjanpitäjä

projektbokförare

Project Accountant

C329

Hautala, Terhi (perhevapaa)

koulutussuunnittelija

utbildningsplanerare

Education Coordinator

C328

koordinaattori

koordinator

Coordinator

A244

henkilöstökoordinaattori

HR-planerare

HR-planning Officer

A244

kontrolleri

kontroller

Financial Controller

A232

palvelukoordinaattori

servicekoordinator

Service Coordinator

A210

sihteeri

sekreterare

Secretary

A210

hallintopäällikkö

förvaltningchef

Adminstrative Manager

C329

koulutussuunnittelija

utbildningsplanerare

Education Coordinator

C337

Summamutikka-koordinaattori

Summamutikka-koordinator

Summamutikka Coordinator

C329

koulutussuunnittelija

utbildningsplanerare

Education Coordinator


Opetus- ja tutkimushenkilökunta - Undervisnings- och forskningspersonal - Teaching and research staff

Erlandsson, Viveca

Huone

Rum

Room 

Nimi

Namn

NameTehtäväBefattningPosition

C414

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B331

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

B331

dosentti

docent

Docent

B332

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D320

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B329

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B332

Boi Simone

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B328

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B323

Brickhill, Hazel

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

A421

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

C315

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B418

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B313

Chen, Linxiao

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D338

professori

professor

Professor

C315

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B316

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

A414

dosentti

docent

Docent

B412

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

D324

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

B412

dosentti

docent

Docent

B328

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

C318

dosentti

docent

Docent

C315

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B329

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A423

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B314

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

A420

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

C414

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D322

tohtorikoulutettava 1.1.2018 alk.

doktorand

Doctoral student

B412

dosentti

docent

Docent

C327

Hakkarainen, Janne

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D343

tuntiopettaja

timlärare

Instructor

C337

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B418

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A404

Heikkilä, Saara

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B416

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B323

tutkimusavustaja

forskningsassistent

Research assistant

B417

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B329

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B418

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D318

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

C414

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D326

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

B412
B327

apulaisprofessori

biträdande professor

Assistant professor

C327

Huang, Yichao

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D328

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

A413

dosentti

docent

Docent

D333

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

D330

professori

professor

Professor

B329

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D322

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B315

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher


emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

B316

Ilvonen, Liisa

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D314

apulaisprofessori

biträdande professor

Assistant professor

B412

dosentti

docent

Docent

D322

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A415

tohtorikoulutettava

doktrorand

Doctoral student

B323

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B323

Kaarnioja, Vesa

siviilipalvelusmies


Conscientious Objector

B315

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

D331

Kangas, Kaisa

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B419

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

C318

dosentti

docent

Docent

C337

tutkimusavustaja

forskningsassistent

Research assistant

B326

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

C435

Kaupinmäki, Santeri

tutkimusavustaja

forskningsassistent

Research assistant

B421

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B416

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D321

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

A420

yliopistotutkija

universitets forskare

University researcher

C333

professori

professor

Professor

A422

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D311

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

A422

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student


dosentti

docent

Docent

C317

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D334

akatemiaprofessori

akademiprofessor

Academy professor

D331

Kyriakopoulou, Dimitra

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student


emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

B323

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student


emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus


dosentti

docent

Docent

D323

akatemiaprofessori

akademiprofessor

Academy Professor

A404

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B414

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

307U

professori

professor

Professor

B329

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D322

Lindquist, Jeffrey

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B318

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B421

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D335

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

B412

dosentti

docent

Docent

B412

dosentti

docent

Docent

D312

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B412

dosentti

docent

Docent

C315

Mannersalo, Paula

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A406

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

C316

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

C311

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

A415

Meaney, Alexander

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

C311

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

D318

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A412

yliopistotutkija

universitets forskare

University researcher

B412

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

C332

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

D320

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

301U

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

B323

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

C435

projektisuunnittelija

projektplanerare

Project planner

A405

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher


dosentti

docent

Docent

B419

Nousiainen, Jalo

tutkimusavustaja

forskningsassistent

Research assistant

C311

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

A403

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

B415

dosentti

docent

Docent

B323

Oikarinen Joona

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D341

professori

professor

Professor

D329

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

A406

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D325

apulaisprofessori

biträdande professor

Assistant professor

B323

Parkkinen, Ville

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B412

dosentti

docent

Docent

B317

yliopistotutkija

universitets forskare

University researcher

D331

dosentti

docent

Docent

A409

Pensar, Johan

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

C312

yliopistotutkija

universitets forskare

University researcher

C331

apulaisprofessori

biträdande professor

Assistant professor

D310

akatemiatutkija

akademiforskare

Academy research fellow

B418

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A421

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B318

Rimpeläinen, Juho

tutkimusavustaja

forskningsassistent

Research assistant

D319

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

B412

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

D336

professori

professor

Professor

A413

Salosensaari, Aaro

tutkimusavustaja

forskningsassistent

Research assistant

A414

Santacesaria, Matteo

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B414

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

A423

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

A410

professori

professor

Professor

A414

Simola, Umberto

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D313

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

A411

dosentti

docent

Docent

C316

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

B412

dosentti

docent

Docent

B315

Tamir, Ella

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D312

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher


emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

D339

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

C435

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B415

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

D343

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

D337

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

B420

apulaisprofessori

biträdande professor

Assistant Professor

B312

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

310U

yliopistonlehtori

universitetslektor

University lecturer

D310

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

A407

professori

professor

Professor

C435

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B412

dosentti

docent

Docent

C316

emeritusprofessori

professor emeritus

Professor emeritus

C313

professori

professor

Professor

A407

dosentti

docent

Docent

A408

dosentti

docent

Docent

A414

Yang, fan

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

B412

dosentti

docent

Docent

C435

tohtorikoulutettava

doktorand

Doctoral student

B313

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher

D332

professori

professor

Professor

B326

tutkijatohtori

forskardoktor

Post doc researcher