Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eero Saksman

Professori
Professor
Professor

Opetus / Undervisning / Teaching

Lukuvuosi 2012-13: Professoripoolin tutkimusvapaalla

Kompleksianalyysi II, kevät 2012

Analyyttinen lukuteoria, syksy 2011

Lukuteoria, kevät 2011

Function theory III, fall 2010

Function theory II, spring 2010

Lukuteoria, syksy 2009

Random Fourier series, Gaussian free fields and related topics, spring 2009

Johdatus lukuteoriaan, syksy 2008

Topologia II, kevät 2008

Analyysiä Dirichlet'n sarjoille, syksy 2007

Curriculum Vitae

List of publications

Yhteystiedot

Huone: D336
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191 51500
Sähköposti: Eero.Saksman 'at' Helsinki.FI
Vastaanottoajat: ti 13-14 silloin kuin paikalla

Kontaktinformation

Rum: D336
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191 51500
Epost: Eero.Saksman 'at' Helsinki.FI
Mottagningstid: tis 13-14 i närvaro

Contact information

Room: D336
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191 51500
Email: Eero.Saksman 'at' Helsinki.FI
Office hours: Tue 13-14 when present

  • No labels