Pienalue-estimointi, kevät 2013

Last modified by erunolin@helsinki_fi on 2024/02/14 07:03

Pienalue-estimointi, kevät 2013

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6-8 op.

Tyyppi

Aineopintojen erikoiskurssi.
Syventävien opintojen erikoiskurssi.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija perusjoukon osajoukkoja koskevan estimoinnin (small area estimation, SAE) lähestymistapoihin, teorioihin, laskentamenetelmiin ja sovelluksiin. Kurssilla käsitellään asetelmaperusteisia malliavusteisia (design-based model assisted) menetelmiä, kuten yleistetyt regressioestimaattorit (GREG) ja kalibrointimenetelmät, sekä malliperusteisia (model-based) menetelmiä, kuten synteettiset ja EBLUP-estimaattorit. Lisäksi tarkastellaan estimointiin soveltuvia tilastollisia ohjelmistoja. Sovellukset ovat pääasiassa yhteiskuntatieteellisiltä ja terveystieteellisiltä aloilta. Käytännön harjoituksissa käytetään laskentatyökaluina SAS-ohjelmiston makroja ja erikoisohjelmia kuten DOMEST.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan alan teorioita, menetelmiä ja laskentaa sekä hallitsevan alan ohjelmistojen soveltamisen tyypillisissä tilanteissa.

Kurssin menestyksekästä suorittamista edesauttaa, jos opiskelijalla on perustiedot otantamenetelmistä ja tilastollisesta mallinnuksesta.

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Luentoajat

III periodi.

Luennot ovat tiistaisin klo 14-18 Exactumin salissa D123.
Harjoitukset ovat torstaisin klo 16-19 Exactumin atk-luokassa C128.

Luennot

 

Harjoitukset

ti 15.1.

 

---

ei luentoa

 

to 24.1.

ti 29.1.

 

to 31.1.

ti 5.2.

 

to 7.2.

ti 12.2.

 

to 14.2.

ti 19.2.

 

(siirretty)

---

 

to 28.2.

Suoritustapa

Luentoja ja käytännön harjoituksia (yht. 35 t)

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)
Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Loppukuulustelu

Tiistai 12.3.2013 klo 14-16 Exactum D123

Oppikirjoja

Rao J.N.K. (2003). Small Area Estimation. New York: John Wiley & Sons.

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Chapter 6.
e-kirjana: Dawsonera Helka

Lehtonen, R. and Veijanen A. (2009). Design-based methods of estimation for domains and small areas. In: C. R. Rao and D. Pfeffermann (eds.), Handbook of Statistics 29B. Sample Surveys: Inference and Analysis. Amsterdam: Elsevier. pp. 219-249. Ladattavissa tästä.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling, http://vliss.helsinki.fi

Luentomateriaali

Diat1

Diat2

Diat3

Diat4  (päivitetty)
Esimerkkien tiivistelmä

Diat5

Diat6

Diat7

Harjoitukset

1. harjoitukset     Päivitys

2. harjoitukset     Päivitys

3. harjoitukset     Päivitys

4a) harjoitukset   Päivitys

5a) harjoitukset  SAS-makro EBLUPGREG
5b) harjoitukset  GREG ja EBLUP

Aineistot

Populaatiodata

Laskentatyökalut

SAS-makrot

Macro EBLUPGREG Manual

Päivitetty makro **new** (15.3.2013):

Macro EBLUPGREGx

Vanha versio:

Macro EBLUPGREG

SAS Catalog

Ohjelma Domest

Domest Documentation PART 1: Technical documentation

Domest Documentation PART 2: Worked examples (3,16 MB)

Harjoitustyö

Harjoitustyö (aineopinnot ja syventävät opinnot) HUOM: Päivitetty versio

SAS-makro harjoitustyön tehtävää 2b) varten **new** (15.3.2013)


Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.