852 - Lokalsignum (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

852 - Lokalsignum (R)

Innehåller information om organisationen som förfogar över eller ger tillgång till resursen. Kan även innehålla detaljerad information om objektets placering i samlingarna.


Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Schema för hyllsignum

# Uppgift saknas

0 Library of Congress Classification (LC)

1 Dewey Decimal Classification (DDC)

2 National Library of Medicine Classification

3 Superintendent of Documents Classification (SuDoc)

4 Löpnummer

5 Titel/Författare
Vid behov hyllsignum i delfält ‡l

6 Separat uppställning

7 Schema specificerat i ‡2

8 Annat schema

Andra indikator (Ind. 2) Uppställningsordning (primär/alternativ numrering)

# Uppgift saknas

0 Ej numerisk uppställning

1 Uppställd enligt primär numrering

2 Uppställd enligt alternativ numrering


Delfält

a Organisationskod (NR)

b Bibliotekssigel (R)
Delfältet är obligatoriskt i beståndspost. Avser kod/sigel för registrerande instans. Hit även kod/sigel för bibliografi (motsvarande).

c Avdelning, samling, hyllsignum el. dyl. (R)

e Adress (R)

f Precisering i kodform av hyllsignum/bestånd (R)
2-3 koder. Kan användas för att identifiera enskilda delar, nummer, utgåvor etc., som förvaras på annat ställe än övriga delar av samma publikation; delfält ‡f skall följa omedelbart efter det hyllsignum som skall preciseras.

/1 Senaste/Tidigare:

  • l: senaste del etc. förvaras på annat ställe
  • p: tidigare del etc. förvaras på annat ställe

/2 Antal enheter:

  • 1-9 (kan uteslutas)

/3 Typ av enhet:

  • e: upplaga/upplagor
  • i: utgåva/utgåvor
  • m: månad(er)
  • s: supplement 
  • w: vecka/veckor
  • y: år

g Precisering i utskriven form av hyllsignum/bestånd (R)
Kan användas i stället för ‡f, då identifikation av en enskild dels etc. placering inte tillfredsställande kan kodas; delfält ‡g skall följa omedelbart efter det hyllsignum som skall preciseras.

h Klassifikationsdel av uppställningssignum (NR)

i Exemplarinformation (utlånestatus m.m.) (R)

j Löpnummer/Formatbeteckning (NR)

k Prefix för lokalsignum (R)

l Uppställningsord (titel, författare el. dyl.) (NR)

m Suffix för lokalsignum (R)

n Landkod (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

p Specifikation av ingående delar/volymer/exemplar (NR)
Kan vid behov användas i stället för 863-865 ‡p eller 876-878 ‡p för att identifiera enstaka exemplar etc.

q Delens/volymens/exemplarets fysiska tillstånd (NR)
Kan vid behov användas i stället för 863-865 ‡q eller 876-878 ‡q för att beskriva t.ex. särskilda fysiska defekter hos exemplaret etc.

s Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (R)

t Exemplarnummer (NR)
Anges med bokstav eller siffra (t.ex. A, B, 1, 2) eller, då flera exemplar med samma uppställningssignum skall anges, med intervall (t.ex. A-C, 1-4 etc.). Uppgiften kan även anges i 863-865 ‡t.

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Kan användas för att ange länk till webbplats för enhet, samling etc. på vilken bibliotekets exemplar är placerat/de.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Schema för Hyllsignum/Klassifikation (NR)
Koden tas från förteckningen, se Classification Scheme Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

852 8# ‡a [Sijainti] ‡b Lehdet ‡b Varasto

852 81 ‡a [Sijainti] ‡b Lehdet ‡e Teollisuuskatu 23-25, 00519 Hki ‡h 681.3 ‡n fi