MARC 21 Landkoder

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

MARC 21 Landkoder

Landkoder i MARC 21: alfabetiskt sorterade efter kod
Landkoder i MARC 21: alfabetiskt sorterade efter svensk benämning

Inledning och anvisningar

Koder för länder och autonoma områden består av två- eller treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Countries.

För tvåställiga koder ska sista (tredje) positionen vara blank.

Förteckningen innehåller kod, landets/områdets svenska respektive engelska benämning, och i vissa fall även kortfattade tillämpningsanvisningar. Även tidigare gällande koder har medtagits (inom klammer, och markerade med "OBSOLET"), då normalt med anvisning om vilken kod som bör användas i stället.

Koderna har sorterats enligt enligt kodsekvens och enligt namnsekvens (svensk benämning).

Vid (retrospektiv) katalogisering av äldre material anges kod enligt nutida land-/områdesgränser. För ort som historiskt har tillhört flera länder sätts kod för nuvarande land.

Koderna kan även användas i följande fält/delfält:

Bibliografiskt format

008/15-17 (utgivningsland/-plats)

013‡b (patentnummer m.m.: landkod)

044 (landkod för utgivande/producerande enhet)

355‡f (grad av sekretess: kod för ursprungsland)

365‡k (marknadspris: landkod)

366‡k (tillgänglighet på marknaden: landkod)

533‡7, pos. 9-11 (anmärkning: reproduktion: utgivningsland)

535‡g (ägare/hemvist för original/kopia: landkod)

775‡f (länkfält: annan utgåva: kod för utgivningsland)

Se även förteckningen från Library of Congress, MARC Code List for Countries

Auktoritetsformat

043 (Kod för nationalitet/verksamhetsområde)

Beståndsformat

843‡7/9-11 (Lokal anmärkning: reproduktion: utgivningsland)

852‡n (Lokalsignum: landkod)