800 - Seriebiuppslag under personnamn (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 15:04

800 - Seriebiuppslag under personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 100.

0 Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn. 

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Personnamn (NR)

b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)

c Särskiljande tillägg (R)

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR)

j Attribuerande tillägg (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Fullständigare namnform (NR)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

y Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Två positioner (0-1): Kan användas för att i kodad form ange länkmålspostens medietyp och bibliografiska nivå. Observera! I det fall kodningen endast avser position 1 måste föregående positioner markeras med fyllnadstecken (|).

/0 Medietyp
Koden motsvarar värdet i Postetikett/06 (Medietyp)  i den relaterade resursen.

 • a - Mångfaldigad textresurs i skriftlig form
 • c - Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift
 • d - Musikalisk resurs i handskrift
 • e - Kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck
 • f - Kartografisk resurs i handskrift
 • g - Grafisk resurs i form lämpad för projektion
 • i - Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.
 • j - Ljudupptagning av musikalisk resurs
 • k - Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion
 • m - Elektronisk resurs
 • o - Multimedia
 • p - Blandad resurs
 • r - Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen
 • t - Handskrift eller annan opublicerad textresurs i skriftlig form

/1 - Bibliografisk nivå
Koden motsvarar värdet i Postetikett/07 (Bibliografisk nivå).

 • a - Monografisk resurs manifesterad som del av moderpublikation
 • b - Fortlöpande resurs manifesterad som del av moderpublikation
 • c - Samling
 • d - Del av samling
 • i - Integrerande resurs
 • m - Monografisk resurs
 • s - Seriell resurs

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 1# ‡a Teachings of the feathered serpent ; ‡v bk. 1
800 1# ‡a Berenholtz, Jim, ‡d 1957-. ‡t Teachings of the feathered serpent ; ‡v bk. 1.

490 1# ‡a Collected writings of Edgar Allan Poe ; ‡v v. 1
800 1# ‡a Poe, Edgar Allan, ‡d 1809-1849. ‡t Works. ‡f 1981 ; ‡v v. 1.

490 1# ‡a The James Joyce archive
800 1# ‡a Joyce, James, ‡d 1882- 1941. ‡t James Joyce archive.