02. Nimiö ja hakemisto

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/06 12:44

 

 

Haku sovellusohjeesta

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

 

ISBD

02. Nimiö ja hakemisto (P)

KIINTEIDEN KENTTIEN KÄYTÖN PERUSPERIAATE:

1) Nimiön merkkipaikka 06 Tyyppi määrittää aineistotyypin mukaiset 008-kentän, johon valitaan tarvittavat koodit.
2) Ulkoasutiedot kerrotaan 007-kentässä, jota voi myös toistaa.  Tätä ei tarvita painettujen monografioiden kuvailussa.
3) 006-kentässä kerrotaan mahdollinen lisäinformaatio silloin, kun 008-kentän koodit eivät riitä (esim. e-kartta: 000/06 + 008 karttakoodit, 006 e-aineiston koodit)

NIMIÖn (000, Alephin LDR) kaikki merkkipaikat ovat käytössä.

Seuraavien merkkipaikkojen sisältö tulee automaattisesti Aleph ja Voyager -järjestelmissä:

 • 00-04 - Tietueen pituus
 • 09 - Tietueen merkistö
 • 10 - Indikaattorien määrä
 • 11 - Osakenttäkoodin pituus
 • 12-16 - Tietojen kantaosoite
 • 20-23 - Kirjauskartta "Entry map"

Mahdolliset 000/06-07 -yhdistelmät MARC 21:ssa

000/06

000/07

008

a t

a c d m

BK

a

b i s 

CR

g k o r

a b c d i m s 

VM

p

c d i

MX

e

a b c d i m s 

MP

f

a c d i m 

MP

c i j

a b c d i m s 

MU

d

a c d i m 

MU

m

a b c d i m s

CF

Yllä olevan taulukon mukaiset yhdistelmät ovat sallittuja Voyagerin ja Alephin tag tablessa.  Aikaisemman suosituksen mukaan 000/07-koodit c ja d olivat käytössä vain 000/06-koodin p (sekalainen aineisto) kanssa. 

Merkkipaikassa 05 Tietueen tila käytetään yleisimmin koodeja n = uusi ja c = korjattu.

Merkkipaikat 06 Tietueen tyyppi ja 07 Tietueen bibliografinen taso on aina tallennettava. Nämä koodit ovat pakollisia myös KITT-yhteistilaston kannalta.

 • Kaikissa sähköisessä muodossa olevissa aineistoissa, joissa nimiön mp. 06 on muu kuin m, pitää olla kenttä 007 (007/00=c), jotta haun rajaus sähköisiin aineistoihin Voyagerissa toimisi. Koodia tarvitaan myös KITT-yhteistilaston kannalta.
 • Kaikissa mikromuotoisissa aineistoissa pitää olla kenttä 007 (007/00=h), jotta haun rajaus mikromuotoisiin aineistoihin Voyagerissa toimisi. Koodia tarvitaan myös KITT-yhteistilaston kannalta.

Aineistotyypin valinta sisällön mukaan on yleisperiaate verkkoaineistolla. Tekstin ja multimedian välinen rajanveto on vaikeaa. Leaderin aineistokoodi m on tarkoitettu aineistolle, joka sisältää ohjelmia, pelejä, numeerista dataa tai multimediaa, missä mikään aineistotyyppi ei ole vallitseva. Linkit eivät vielä tee tekstijulkaisusta multimediaa. 

Merkkipaikka 17 Tietueen taso on syytä tarkistaa luetteloinnin tasoa vastaavaksi, koska sitä voidaan tarvita Melindan tuplakontrollissa.Kansallisbibliografiatason tunnistaa esimerkiksi siitä että Fennica tallentaa kenttään 040 ISIL-tunnuksensa FI-NL. Fennican tekemissä tietueissa säilytetään tasokoodina täydellinen taso. Tason säilyttäminen on Kansalliskirjastolle tärkeä erityisesti tilastoinnin kannalta. Kansallisessa metatietovarannossa (Melindassa) olevan muun kuin Fennica-aineiston kuvailutasoksi suositellaan tasoa 4 = välitaso, jolloin kuvailusääntöjen pakollisten elementtien lisäksi merkitään kuvailuun rinnakkaisnimeke, muu nimeketieto (esim. alanimeke) ja laajuus (mm. erityismääre ja sivumäärä).  Tässä sovellusohjeessa on kenttien kohdalle merkitty, ovatko ne pakollisia tai Melindassa käytettäviä.

 • # - Täydellinen taso
   Kansallisbibliografian taso. Täydellinen MARC-tietue, kuvailun kohde on ollut käsillä.
  • Fennica-tietueen taso. Tätä koodia ei saa muuttaa Melindassa. Muut kirjastot eivät voi käyttää tätä koodia.
 • 1 - Täydellinen taso, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
   Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikki olemassa oleva luettelointitieto muunnetaan.
 • 2 - Täydellistä tasoa niukempi, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
   Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikkea olemassa olevaa luettelointitietoa ei muunneta. Auktoriteettitiedot eivät ehkä ole ajan tasalla.
  • Melindassa eivät aktiivisessa käytössä. Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 3 - Vähimmäistasoa niukempi
   Lyhyt tietue, joka ei täytä luetteloinnin vähimmäistason vaatimuksia.
  • Saa käyttää tarvittaessa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 4 - Välitaso
  • Melindan suositeltu kuvailutaso
 • 5 - Osittainen (alustava) taso
   Tietue, jota luetteloiva organisaatio ei pidä lopullisena (esim. auktoriteettitiedot eivät ole vahvistettuja muotoja tai tietue ei täytä kansallisen tason luettelointivaatimuksia).
  • Käytössä mm. Fennica-tietueissa, joissa ei vielä ole sisällönkuvailua. Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 7 - Vähimmäistaso
   Tietue, joka täyttää vähimmäistason vaatimukset ja jota luetteloiva organisaatio pitää lopullisena. Auktoriteetit ovat vahvistettuja.
  • Käytössä mm. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa. Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 8 - Ennakkotieto
  • Käytössä Melindassa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • u - Tuntematon
   Käytetään lähetettävissä tai vastaanotettavissa tietueissa korvaamaan paikallista koodaustasoa silloin kun sopivaa koodaustasoa ei pystytä määrittelemään. Koodia u ei käytetä uusissa tai päivitetyissä tietueissa.
  • Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • z - Soveltumaton
   Koodaustason käsite ei sovellu tietueelle.
  • Käytetty joissain vanhoissa Fennica-tietueissa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.

 

Merkkipaikka 18 Luettelointisäännöt koodi on aina i = ISBD-välimerkitys

Merkkipaikka 19 Moniosaisen julkaisun tietueen taso jätetään tyhjäksi yksiosaista monografiaa kuvailtaessa. Tällä koodilla voidaan tarkentaa moniosaisten julkaisujen kuvailutasoa.

HAKEMISTO muodostuu järjestelmissä automaattisesti.