MARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 11:12

 

 

Tämä on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD) mukainen MARC 21 -formaatin sovellusohje.

RDA-kuvailuohjeet ks. RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla

Haku tästä ohjeesta

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä