Henkilön auktorisoitu hakutieto

Last modified by Jerry Jantunen on 2024/06/18 13:54

Henkilön auktorisoitu hakutieto muodostuu henkilön ensisijaisesta nimestä ja mahdollisista lisäelementeistä tai -määritteistä.

Henkilön ensisijainen nimi

Henkilön ensisijainen nimi on auktorisoidun hakutiedon perusta. Ensisijaiseksi valitaan nimi, jolla henkilö yleisesti tunnetaan. Se on tavallisesti nimi tai nimen muoto, jota on useimmin käytetty henkilöön liittyvissä manifestaatioissa tai jota käytetään useimmin sen maan hakuteoksissa, johon henkilö liitetään. Nimi voi olla henkilön todellinen nimi, salanimi, lempinimi, aatelisnimi, taiteilijanimi tai nimen alkukirjaimet.

Jos samalla henkilöllä on useita identiteettejä, valitaan kuhunkin identiteettiin liittyvä nimi kyseisen identiteetin ensisijaiseksi nimeksi.

Nimen täydellisyys
RDA 54.68.77.27

Jos henkilö tunnetaan useammalla kuin yhdellä saman nimen muodolla, joista osa on täydellisempiä, valitaan useimmin käytetty muoto. Jos mitään muotoa ei käytetä muita useammin, valitaan viimeisin käytetty muoto ensisijaiseksi nimeksi. Jos viimeisintä muotoa ei voida varmistaa, valitaan täydellisin muoto. Nimenmuodot, joita ei ole valittu ensisijaisiksi, merkitään varianttinimiksi. Henkilön kutsumanimeä käsitellään samaan tapaan kuin täydellisen nimen vähemmän täydellistä muotoa.

Arkistokuvailussa on mahdollista valita ensisijaiseksi nimeksi joko täydellinen nimenmuoto tai vakiintunut nimenmuoto.

ensisijainen nimi: Kekkonen, Urho
varianttinimi: Kekkonen, Urho Kaleva

ensisijainen nimi: Erkko, J. H.
varianttinimi: Erkko, Juhana Heikki

ensisijainen nimi: Mozart, Wolfgang Amadeus
varianttinimi: Mozart, W. A.

ensisijainen nimi: Maarit
varianttinimi: Hurmerinta, Maarit

ensisijainen nimi: Hellén, Immi
varianttinimi: Hellén, Ingeborg
(kutsumanimi on valittu ensisijaiseksi nimeksi)

ensisijainen nimi: Aaltonen, Tapio
varianttinimi: Aaltonen, Mongo
varianttinimi: Aaltonen, Tapio ”Mongo”
(kutsumanimeä ei ole valittu ensisijaiseksi nimeksi)

MARC

100 1# ‡a Kekkonen, Urho
400 1# ‡a Kekkonen, Urho Kaleva

100 1# ‡a Erkko, J. H.
400 1# ‡a Erkko, Juhana Heikki

100 1# ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus
400 1# ‡a Mozart, W. A.

100 0# ‡a Maarit
400 1# ‡a Hurmerinta, Maarit

100 1# ‡a Hellén, Immi
400 1# ‡a Hellén, Ingeborg

100 1# ‡a Aaltonen, Tapio
400 1# ‡a Aaltonen, Mongo
400 1# ‡a Aaltonen, Tapio "Mongo"

 

Nimenmuutos
RDA 47.60.64.59 SL

Jos henkilö vaihtaa nimensä, valitaan ensisijaiseksi nimeksi viimeisin nimi tai nimenmuoto. Jos kuitenkin on aihetta uskoa, että henkilö tullaan tuntemaan paremmin aikaisemmalla nimellä, se valitaan ensisijaiseksi nimeksi. Nimet, joita ei ole valittu ensisijaisiksi, merkitään varianttinimiksi.

ensisijainen nimi: Hirvisaari, Laila
varianttinimi: Hietamies, Laila
(ensisijaisena viimeisin nimi)

ensisijainen nimi: Sirén, Maynie
varianttinimi: Sirén-Englund, Maynie
varianttinimi: Englund, Maynie Sirén-
varianttinimi: Smolander, Maynie
(ensisijaisena nimi, jota henkilö on käyttänyt koko julkaisutuotannossaan)

MARC

100 1# ‡a Hirvisaari, Laila
400 1# ‡a Hietamies, Laila

100 1# ‡a Sirén, Maynie
400 1# ‡a Englund, Maynie Sirén-
400 1# ‡a Sirén-Englund, Maynie
400 1# ‡a Smolander, Maynie

 

Nimen osien järjestys
Henkilön ensisijaisen nimen merkitsemisessä noudatetaan yleisiä suosituksia (RDA: henkilön auktorisoitu hakutieto ja RDA Toolkit: henkilön auktorisoidun hakutiedon tarkennetut ohjeet). Eri maiden yleiset käytännöt nimien osien järjestykseen hakutiedoissa tarkistetaan IFLAn Names of persons -oppaasta (1990-luvulla tehdyn niteen PDF-versio ja myöhemmät lisäykset). Jos yleinen käytäntö ei vastaa henkilön omaa näkemystä nimen ensimmäisen elementin valinnasta, noudatetaan henkilön omaa näkemystä. Henkilön nimen osien järjestyksen voi tarkistaa myös henkilön kotimaan kansalliskirjaston toimijakuvailusta (esim. VIAF).

Hällström, Arto af
(suomalaisen henkilön sukunimeen sisältyvä etuliite sijoitettu suomalaisen käytännön mukaisesti)

Oortmerssen, Jacques van
(alankomaalaisen henkilön sukunimeen sisältyvä etuliite sijoitettu alankomaalaisen käytännön mukaisesti)

Van Halen, Eddie
(yhdysvaltalaisen henkilön sukunimeen sisältyvä etuliite sijoitettu yhdysvaltalaisen käytännön mukaisesti)

Jón Leifs
(islantilaisen henkilön nimi suorassa järjestyksessä islantilaisen käytännön mukaisesti)

Katri Helena
(suomalaisen henkilön ensisijaisena nimenä pelkät etunimet)

Bethânia, Maria
(brasilialaisen henkilön ensisijaisena nimenä pelkät etunimet)

MARC

100 1# ‡a Hällström, Arto af

100 1# ‡a Oortmerssen, Jacques van

100 1# ‡a Van Halen, Eddie

100 0# ‡a Jón Leifs

100 0# ‡a Katri Helena

100 1# ‡a Bethânia, Maria

 

Nimen kirjoitusasu
RDA 22.87.39.38

Henkilön ensisijaisen nimen kirjoitusasu otetaan ensimmäisestä manifestaatiosta, jonka kuvaileva yhteisö on saanut. Jos henkilö auktorisoidaan vasta, kun manifestaatioita on kuvailevalla yhteisöllä useita, ensimmäisenä saaduksi katsotaan aineisto, joka on julkaistu ensimmäisenä. Muita tiedonlähteitä, joissa nimen uskotaan olevan oikein kirjoitettu (esim. hakuteokset, kuolinilmoitukset tai muistokirjoitukset), käytetään, jos

 • on epäselvää, mikä aineisto on julkaistu ensimmäisenä
 • on todennäköistä, että nimi on kirjoitettu ensimmäisessä julkaisussa väärin
 • nimi on vakiintunut myöhemmin tiettyyn muotoon
 • toimijakuvailun translitterointiohjeessa mainituissa tapauksissa

Kun arkistokuvailussa ensisijaiseksi nimeksi valitaan virallinen nimi vakiintuneen nimen asemasta, käytetään soveltuvia tiedonlähteitä.

Grigorkoff, K.
(kuolinilmoituksessa esiintyvä muoto; ensimmäisessä julkaisussa sukunimi virheellisessä muodossa Grikorkoff)

Kivi, Aleksis
(vakiintunut muoto; ensimmäisessä julkaisussa nimi muodossa Alexis Kiwi)

MARC

100 1# ‡a Grigorkoff, K.

100 1# ‡a Kivi, Aleksis

 

Sukunimen sisältävien nimien merkitseminen
RDA Toolkit: henkilön auktorisoidun hakutiedon tarkennetut ohjeet

Sukunimi merkitään nimen ensimmäiseksi elementiksi, ellei henkilön kotimaassa ole IFLAn Names of persons -oppaan mukaan tapana merkitä ensimmäiseksi elementiksi jokin muu nimen osa. Sukunimen jälkeen merkitään pilkku ja sen jälkeen muut nimen osat.

Niinistö, Sauli
(sukunimi, etunimi)
Xi, Jinping
(sukunimi, etunimi)

Lenin, V. I.
(sukunimi, etunimen ja patronyymin alkukirjaimet)

MARC

100 1# ‡a Niinistö, Sauli

100 1# ‡a Xi, Jinping

100 1# ‡a Lenin, V. I.

 

Sukunimen sisältävistä nimistä jätetään puhuttelusanat pois, paitsi jos nimi muodostuu pelkästä sukunimestä ja puhuttelusanasta tai naimisissa olevan henkilön nimi muodostuu aviopuolison nimestä ja puhuttelusanasta.

Ylppö, Herra

Tweedie, Alec, Mrs.

MARC

100 1# ‡a Ylppö, ‡c Herra

100 1# ‡a Tweedie, ‡b Alec, ‡c Mrs.

 

Alkukirjain sukunimen sijasta
RDA Toolkit: henkilön auktorisoidun hakutiedon tarkennetut ohjeet

Jos sukunimeä edustaa pelkkä alkukirjain ja yksi tai useampi nimen muista osista on kirjoitettu kokonaan, merkitään sukunimen alkukirjain nimen ensimmäiseksi elementiksi.

G., Michael

A., Otto

MARC

100 1# ‡a G., Michael

100 1# ‡a A., Otto

 

Sukunimen kaltainen nimen osa
Jos nimi ei sisällä sukunimeä, mutta jokin nimen osa identifioi henkilön ja toimii sukunimen tavoin, tämä osa merkitään nimen ensimmäiseksi elementiksi.

Koo, Kaija

MARC

100 1# ‡a Koo, Kaija

 

Nimenä pelkkä sukunimi
RDA 09.23.13.47, RDA Toolkit: henkilön auktorisoidun hakutiedon tarkennetut ohjeet

Pelkkä sukunimi merkitään, jos se on ensisijaisen nimen ainoa osa.

Kojo

MARC

100 1# ‡a Kojo

(1. indikaattori 1, kun nimi on sukunimi)

 

Jos nimi, jolla henkilö tunnetaan, koostuu pelkästä sukunimestä ja sukunimeen liitetään sana tai ilmaus, pidetään nimeen liittyvää sanaa tai ilmausta olennaisena osana nimeä. Sukunimen jälkeen merkitään pilkku ja sana tai ilmaus.

O'Riley, Hot Thumbs

MARC

100 1# ‡a O'Riley, Hot Thumbs

 

Erillisistä kirjaimista ja numeroista tai ensisijaisesti alkukirjaimista koostuvat nimet merkitään suorassa järjestyksessä.
RDA 08.92.88.60

A. H. A.

MARC

100 0# ‡a A. H. A.

 

Fraasista tai muusta ilmauksesta koostuvat nimet
RDA 17.08.27.64

Suorassa järjestyksessä merkitään myös sellaiset henkilön ensisijaisena nimenä pidetyt nimet, jotka muodostuvat fraasista tai muusta ilmauksesta eivätkä sisällä etunimeä.

Eräs toinen nainen

Musta Barbaari

MARC

100 0# ‡a Eräs toinen nainen

100 0# ‡a Musta Barbaari

 

 Tämä sääntö koskee myös nimiä, jotka sisältävät yhden tai useampia etunimiä ja niitä edeltäviä sanoja, jotka eivät ole puhuttelusanoja, arvonimiä tai ammattinimikkeitä.

Paradise Oskar

Ristin Johannes

MARC

100 0# ‡a Paradise Oskar

100 0# ‡a Ristin Johannes

 

Jos nimi kuitenkin muistuttaa nimeä, joka muodostuu etunimestä tai alkukirjaimista ja sukunimestä, merkitään ensimmäiseksi elementiksi sukunimeä muistuttava sana.

Dorkin, Alan

MARC

100 1# ‡a Dorkin, Alan

 

Puhuttelusanasta ja etunimestä koostuvat nimet
RDA 79.92.45.12

Jos henkilö yleisesti tunnetaan nimellä, joka muodostuu puhuttelusanasta, arvonimestä tai ammattinimekkeestä ja etunimestä (tässä järjestyksessä), tällaista nimeä pidetään henkilön ensisijaisena nimenä. Etunimi merkitään ensimmäiseksi elementiksi.

Mosse, Monsieur

Alban, Dr.

MARC

100 0# ‡a Mosse, ‡c Monsieur

100 0# ‡a Alban, ‡c Dr.

 

Muut nimet, jotka eivät sisällä sukunimeä
RDA 64.31.88.71, 60.95.31.40

Kuninkaallisten tai kirkollisten henkilöiden etunimeen liittyvää järjestysnumeroa käsitellään nimen kiinteänä osana. Se merkitään roomalaisena numerona. Järjestysnumeroa tai etunimeä seuraavat liika- ja lisänimet, jotka eivät ole erisnimiä, merkitään vain varianttihakutietoihin.

Ludvig XIV, Ranskan kuningas

Kaarle XVI Kustaa, Ruotsin kuningas

Johannes Paavali II, paavi

Katariina II, Venäjän keisarinna
(varianttihakutieto: Katariina II Suuri)

Juhana, Englannin kuningas
(varianttihakutieto: Juhana, Maaton)

MARC

100 0# ‡a Ludvig ‡b XIV, ‡c Ranskan kuningas

100 0# ‡a Kaarle ‡b XVI Kustaa, ‡c Ruotsin kuningas

100 0# ‡a Johannes Paavali ‡b II, ‡c paavi

100 0# ‡a Katariina ‡b II, ‡c Venäjän keisarinna
400 0# ‡a Katariina ‡b II Suuri, ‡c Venäjän keisarinna

100 0# ‡a Juhana, ‡c Englannin kuningas
400 0# ‡a Juhana, ‡c Maaton

(Henkilönnimeen sisältyvä roomalainen numero ja sitä seuraavat nimen osat merkitään osakenttään b, jos nimen ensimmäiseksi osaksi on merkitty etunimi. Näissä tapauksissa useimmiten merkitään myös henkilön arvonimi tai asema osakenttään c.)

 

Jos henkilön nimeen sisältyy henkilöön liittyvissä manifestaatioissa tai tietolähteissä yleisesti kotipaikka, ammatti tai muu määrite, näitä käsitellään nimen kiinteänä osana. Tällaisten määritteiden edelle merkitään pilkku.

Hemminki Henrikinpoika, Maskulainen

Leonardo, da Vinci

Paulus, Diaconus

MARC

100 0# ‡a Hemminki Henrikinpoika, ‡c Maskulainen

100 0# ‡a Leonardo, ‡c da Vinci

100 0# ‡a Paulus, ‡c Diaconus

 

Etunimestä ja patronyymistä tai matronyymistä koostuvissa nimissä ensimmäiseksi merkitään etunimi. Etunimeä seuraa nimen loppuosa suorassa järjestyksessä.

Ennen vuotta 1901 kuolleiden ruotsalaisten henkilöiden nimissä esiintyvät son- ja dotter-päätteiset nimet ovat pääsääntöisesti patronyymejä.

Kaarina Maununtytär

Anders Johansson

Sara Jacobsdotter

Henricus Erici

Guðrún Eva Mínervudóttir

MARC

100 0# ‡a Kaarina Maununtytär

100 0# ‡a Anders Johansson

100 0# ‡a Sara Jacobsdotter

100 0# ‡a Henricus Erici

100 0# ‡a Guðrún Eva Mínervudóttir

Henkilön auktorisoidun hakutiedon lisäelementit ja -määritteet

Lisäykset, joita käytetään erottamaan samannimisiä henkilöitä toisistaan

(tässä tärkeysjärjestyksessä):

1) henkilöön liittyvä ajanjakso
- Henkilön syntymä- ja kuolinvuosi lisätään, jos ne ovat tiedossa, vaikka niitä ei tarvittaisi erottamaan hakutietoja toisistaan. Henkilön toiminta-aika lisätään, jos sitä tarvitaan henkilön hakutiedon erottamiseksi toisen henkilön hakutiedosta.

2) nimen täydellisempi muoto
- Lisäys tehdään, jos sitä tarvitaan henkilön hakutiedon erottamiseksi toisen henkilön hakutiedosta eivätkä elinvuodet ole käytettävissä.

3) henkilön ammatti tai tehtävä
- Lisäys tehdään, jos sitä tarvitaan henkilön hakutiedon erottamiseksi toisen henkilön hakutiedosta eikä käytettävissä ole elinvuosia eikä täydellistä nimeä.

4) muu määrite
- Lisäys tehdään, jos sitä tarvitaan henkilön hakutiedon erottamiseksi toisen henkilön hakutiedosta eikä käytettävissä ole elinvuosia, täydellistä nimeä eikä ammattia tai tehtävää.

Henkilöön liittyvä ajanjakso
RDA 63.04.69.2334.10.81.34, 45.79.81.40

Henkilön elinvuodet sisällytetään henkilön hakutietoon, jos ne ovat tiedossa. Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso lisätään erottamaan auktorisoidut hakutiedot toisistaan, kun henkilön syntymä- tai kuolinaika ei ole käytettävissä. Elinvuodet ja toiminta-aika merkitään osaksi hakutietoa vuositarkkuudella. Niitä edeltää pilkku.

Todennäköisiä, arvioituja tms. täsmentämättömiä elinvuosia merkitään seuraavien esimerkkien mukaan:
1837?-1896                   todennäköinen syntymävuosi                 
noin 1887-1896             arvioitu syntymävuosi                              
kuollut 1859                  syntymävuosi tuntematon                       
1600-luku                      elinaika tiedetään vuosisadan tarkkuudella

Henkilöön liittyvä ajanjakso voidaan merkitä myös erillisenä elementtinä. Elinvuodet merkitään erillisenä elementtinä, jos ne on sisällytetty hakutietoihin. Toiminta-aika voidaan merkitä erillisenä elementtinä, vaikka sitä ei olisi sisällytetty hakutietoihin.

Leskinen, Juice, 1950-2006

Salminen, Simo, 1932-2015
Salminen, Simo, 1956-
Salminen, Simo (Simo Tapani)

(samannimiset henkilöt, viimeisen elinvuodet eivät ole tiedossa)

Valentin, 1896-1977
Valentin, 1977-

(samannimiset henkilöt, erottavana lisäyksenä elinvuodet)

Johnson, Carl F., toiminta-aika 1893-1940
(vain henkilön toiminta-aika on tiedossa)

Mäki, Jukka, toiminta-aika 1917-1918
Mäki, Jukka (Jukka Markus)

(samannimiset henkilöt, elinvuodet eivät ole tiedossa, erottavana lisäyksenä toiminta-aika ja täydellinen nimenmuoto)

Tuuri, Väinö A., syntynyt 1886
(vain henkilön syntymävuosi on tiedossa)

Österling, Maria Elisabet, kuollut 1678
(vain henkilön kuolinvuosi on tiedossa)

Tinctoris, Johannes, 1435?-1511
(todennäköinen syntymävuosi)

Ruffo, Vincenzo, noin 1508-1587
(likimääräinen syntymävuosi)

Söderhjelm, Janne, 1837-1882 tai 1883
(kuolinvuosi jompikumpi kahdesta mahdollisesta)

Zucchini, Gregorio, noin 1540-noin 1616
(likimääräinen syntymävuosi ja likimääräinen kuolinvuosi)

Ovidius Naso, Publius, 43 eaa.-17 jaa. tai 18 jaa.
(Ajankohdat ennen ajanlaskun alkua lyhennetään eaa. Lyhennettä jaa. käytetään vain, jos henkilö on syntynyt ennen ajanlaskun alkua ja kuollut ajanlaskun alun jälkeen.)

Heikel, Karin, 1901-1944
toinen identiteetti: Vala, Katri, 1901-1944
(elinvuodet sisällytetään kaikkien identiteettien hakutietoihin)

MARC

100 1# ‡a Leskinen, Juice, ‡d 1950-2006

​​​100 1# ‡a Mäki, Jukka, ‡d toiminta-aika 1917-1918

100 1# ‡a Österling, Maria Elisabet, ‡d kuollut 1678

100 1# ‡a Ovidius Naso, Publius, ‡d 43 eaa.-17 jaa. tai 18 jaa.

100 1# ‡a Heikel, Karin, ‡d 1901-1944

500 1# ‡w r ‡i Toinen identiteetti: ‡a Vala, Katri, ‡d 1901-1944

100 1# ‡a Vala, Katri, ‡d 1901-1944

500 1# ‡w r ‡i Todellinen identiteetti: ‡a Heikel, Karin, ‡d 1901-1944

HUOM! Jos hakutietoon sisällytetään elinvuodet takautuvasti, ne on sisällytettävä myös kyseisen henkilön teosten hakutietoihin (tekijä-nimekeauktoriteetteihin ja bib-tietueiden tekijä-nimekekirjauksiin kentissä 600 ja 700).


Nimen täydellisempi muoto
RDA 08.51.45.31

Henkilön nimen täydellisempi muoto lisätään osaksi henkilön hakutietoa, jos sitä tarvitaan henkilön hakutiedon erottamiseksi toisen henkilön hakutiedosta eivätkä elinvuodet ole käytettävissä. Selvyyden vuoksi voidaan täydellisempi nimenmuoto lisätä myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan hakutietoja toisistaan.

Hakutiedon osana oleva nimen täydellisempi muoto merkitään kaarisulkeisiin.

Nimen täydellisempi muoto merkitään myös erillisenä elementtinä.

Virtanen, Kari H. (Kari Heikki)
Virtanen, Kari H. (Kari Henrikki)

(kaksi samannimistä henkilöä, toinen etunimi erottaa hakutiedot toisistaan)

Mäki, Jukka, 1968-
Mäki, Jukka (Jukka Markus)

(kaksi samannimistä henkilöä, vain toisen syntymävuosi tiedossa)

Dostojevski, F. M. (Fjodor Mihailovitš), 1821-1881
(täydellinen etunimi ja patronyymi selvyyden vuoksi)

MARC

100 1# ‡a Virtanen, Kari H. ‡q (Kari Heikki)

​​​100 1# ‡a Virtanen, Kari H. ‡q (Kari Henrikki)

100 1# ‡a Mäki, Jukka, ‡d 1968-

100 1# ‡a Mäki, Jukka ‡q (Jukka Markus)

Henkilön ammatti tai tehtävä
RDA 24.24.73.91

Jos hakutietoja on eroteltava toisistaan lisäyksillä eivätkä elinvuodet tai nimen täydellisempi muoto ole käytettävissä, nimeen lisätään henkilön ammatti tai tehtävä. Termi merkitään kaarisulkuihin. Henkilön ammattia tai tehtävää ilmaiseva termi lisätään nimen jälkeen myös silloin, kun nimestä ei ilmene, onko kyseessä henkilö vai yhteisö. Ammatti tai tehtävä merkitään myös erillisenä elementtinä.

Lehtonen, Pertti (muusikko)
Lehtonen, Pertti, 1931-

(samannimiset henkilöt, ensimmäisestä ei käytössä elinvuosia eikä täydellisempää nimenmuotoa)
 

Salo, Markku (kääntäjä), 1954-
Salo, Markku (lasitaiteilija), 1954-

(samannimiset henkilöt, elinvuodet ja täydellisempi nimenmuoto eivät riitä henkilöiden erotteluun)

Oriveden Kenkätehdas (lauluntekijä), 1940-
(nimestä ei ilmene, että kyseessä on henkilö)

G. A. Johanssonin perikunta (säveltäjä), 1947-1987
(nimestä ei ilmene, että kyseessä on henkilö)

MARC

100 1# ‡a Lehtonen, Pertti ‡c (muusikko)
100 1# ‡a Lehtonen, Pertti, ‡d 1931-

100 1# ‡a Salo, Markku ‡c (kääntäjä), ‡d 1954-
100 1# ‡a Salo, Markku ‡c (lasitaiteilija), ‡d 1954-

100 0# ‡a Oriveden Kenkätehdas ‡c (lauluntekijä), ‡d 1940-

100 0# ‡a G. A. Johanssonin perikunta ‡c (lauluntekijä), ‡d 1947-1987

Muu määrite
RDA 06.58.35.33

Jos hakutietoja on eroteltava toisistaan eivätkä elinvuodet, nimen täydellisempi muoto ja ammatti ole käytettävissä, nimeen lisätään sopiva määrite, jonka voi muodostaa esimerkiksi henkilön toiminta-alan ja ammatin pohjalta. Määrite merkitään kaarisulkeisiin

Sebastian (iskelmälaulaja)
(pseudonyymi, elinvuodet eivät ole tiedossa; määrite erottaa henkilön muista Sebastian-nimisistä laulajista)

MARC

100 0# ‡a Sebastian ‡c (iskelmälaulaja)

Muut auktorisoituun hakutietoon tehtävät lisäykset

Henkilön arvonimi tai asema
RDA 46.00.64.85 tarkennettu ohje tarvitaan
Arvonimet tai uskontoon liittyvät tittelit merkitään pilkulla erotettuna nimen jälkeen. Muita kuin kuninkaallisten, aatelisten tai uskonnolliseen asemaan liittyviä titteleitä/arvonimiä (esimerkiksi Fil. kand, Dipl. ins., metsäneuvos) ei suositella käytettäväksi.

Arvonimi tai asema sisällytetään auktorisoituun hakutietoon, jos ensisijaisen nimen ensimmäiseksi osaksi on merkitty etunimi. Suomeksi merkitään, jos termille on vastine suomen kielessä:

 • valtion tai kansakunnan korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa olevien henkilöiden, heidän puolisoidensa, lastensa ja lastenlastensa arvonimet
 • metatietosanastossa luetellut kirkolliset virat ja uskonnolliset arvonimet (paavi, vastapaavi, arkkipiispa, piispa, apulaispiispa, kardinaali, patriarkka, metropoliitta, apotti, abbedissa, igumeeni, igumenia ym.)
 • Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan kirkkoruhtinaiden arvonimet
 • sana pyhä

Muut arvonimet merkitään kielellä, jolla ne on myönnetty tai sen maan kielellä, jossa henkilö asuu.

Henkilön arvonimi tai asema sisällytetään myös sukunimen sisältävään auktorisoituun hakutietoon, jos se esiintyy usein henkilöön liittyvissä aineistoissa henkilön nimen yhteydessä.

Aatelisarvo sisällytetään auktorisoituun hakutietoon myös, jos henkilö käyttää sukunimen sijasta aatelisnimeä henkilöön liittyvissä manifestaatioissa tai on sijoitettu aatelisnimen mukaan tietolähteisiin, joissa aatelisia ei listata aina joko sukunimen tai arvon mukaan.

Jos henkilöllä on useita arvonimiä, niistä merkitään auktorisoituun hakutietoon korkea-arvoisin.

Uskonnolliseen asemaan liittyvistä nimistä tarkemmin: Uskonnollisiin teoksiin liittyvät toimijat

Henkilön arvonimi tai asema merkitään myös erillisenä elementtinä.

Juana Inés de la Cruz, sisar, 1648-1695
(uskonnolliseen asemaan liittyvä termi)

Benedictus XVI, paavi, 1927-2022
(korkea kirkollinen virka)

Kaarle X Kustaa, Ruotsin kuningas, 1622-1660
(valtion korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa ollut henkilö)

Katariina II, Venäjän keisarinna, 1729-1796
(valtion korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa ollut henkilö)

Elisabet II, Ison-Britannian kuningatar, 1926-2022
(valtion korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa ollut henkilö)

Camilla, kuningatar, Ison-Britannian kuninkaan Charles III:n puoliso, 1947-
(valtion korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa olevan henkilön puoliso)

William, Walesin prinssi, 1982-
(valtion korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa olevan henkilön lapsen kuninkaalliseen arvonimeen liittyy paikan nimi)

Harry, prinssi, Sussexin herttua, 1984-
(valtion korkeimmassa kuninkaallisessa asemassa olevan henkilön lapsen aatelisarvoon liittyy paikan nimi)

Windsor, Wallis Warfield, Duchess of, 1896-1986
(aatelisnimi ja aatelisarvo)

Birgitta, pyhä, 1303-1373
(sana pyhä sisällytetään auktorisoituun hakutietoon, jos se esiintyy henkilöön liittyvissä aineistoissa usein nimen yhteydessä)

Olavi II, Norjan kuningas, noin 995-1030
(sanaa pyhä ei sisällytetä paavien, keisarien, keisarinnojen, kuninkaiden tai kuningattarien auktorisoituihin hakutietoihin)

MARC

100 0# ‡a Juana Inés de la Cruz, ‡c sor, ‡d 1648-1695

100 0# ‡a Benedictus ‡b XVI, ‡c paavi, ‡d 1927-2022

100 0# ‡a Kaarle ‡b X Kustaa, ‡c Ruotsin kuningas, ‡d 1622-1660

100 0# ‡a Camilla, ​​​​​‡c kuningatar, Ison-Britannian kuninkaan Charles III:n puoliso, ​​​‡d 1947-

100 0# ‡a Harry, ‡c prinssi, Sussexin herttua, ‡d 1984-

100 1# ‡a Windsor, Wallis Warfield, ‡c Duchess of, ​​​​​​‡d 1896-1986

Henkilön kategoria
RDA 68.10.87.50 tarkennettu ohje tarvitaan

Pyhässä kirjoituksessa tai apokryfisessä kirjassa nimettyyn henkilöön liittyvä termi (esim. Raamatun henkilö) sisällytetään hakutietoon soveltuvissa tapauksissa.

Sana henki merkitään hakutiedon viimeiseksi elementiksi, jos toimija on esitetty kuolleen ihmisen henkenä. Elinvuodet?

Hakutiedon osana oleva henkilön kategoria merkitään kaarisulkeisiin.

Henkilön kategoria merkitään myös erillisenä elementtinä.

Pyhimykseen liittyvä sana pyhä, ks. henkilön arvonimi tai asema.

Pyhimyksistä ja pyhien kirjoitusten henkilöistä tarkemmin: Uskonnollisiin teoksiin liittyvät toimijat

Mooses (Raamatun henkilö)
Parker, Theodore (henki)

MARC

100 0# ‡a Mooses ‡c (Raamatun henkilö)

100 1# ‡a Parker, Theodore ‡c (henki)

MARC21

100 OTSIKKOMUOTO - HENKILÖNNIMI (ET)

Indikaattorit:
1. indikaattori
0 - Nimen osien järjestys suora (Etunimi ennen sukunimeä tai nimi, joka koostuu sanoista, alkukirjaimista, kirjaimista jne. suorassa järjestyksessä. Tähän myös yksittäinen sana tai nimi, joka voi olla joko etu- tai sukunimi.)
1 - Nimen osien järjestys käänteinen (Sukunimi ennen etunimeä. Tähän myös yksittäinen nimi, joka varmasti tiedetään sukunimeksi.)
3 - Suvun nimi (Nimi edustaa perhettä, heimoa, hallitsijasukua, taloa tms. ryhmää ja voidaan tallentaa joko suorassa tai käänteisessä järjestyksessä.)

Osakentät (valikoima):
‡a - Henkilön ensisijainen nimi
‡b - Numerointi
‡c - Arvonimet, ammatti
‡d - Henkilöön liittyvät aikamääreet
‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero ( HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asterin kuvailuympäristössä 1XX-kentissä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Indikaattorit

1. indikaattori on "1", kun nimi on käänteisessä järjestyksessä (eli sukunimi on ensin) tai nimestä on pelkkä sukunimi. Jos ei tiedetä, onko nimi sukunimi, indikaattori on 0.

100 1# ‡a Kuula, Toivo
(nimi järjestyksessä sukunimi, etunimi)

100 1# ‡a Bogomazov
(a-osakentässä pelkkä sukunimi)

100 0# ‡a Katri Helena
(a-osakentässä etunimet)

Osakentät

‡a - Henkilön ensisijainen nimi
Osakenttään ‡a merkitään henkilön sukunimi ja/tai etunimi.

100 1# ‡a Peltonen, Juhani
100 1# ‡a Kuula, Toivo
100 1# ‡a Hannikainen, P. J.
100 0# ‡a Saukki
100 0# ‡a Jyrki 69
100 0# ‡a DJ Orkidea 
[DJ merkitään isoin kirjaimin ilman pistettä]
100 0# ‡a Katri Helena

‡b - Numerointi
Tähän osakenttään merkitään henkilön ensisijaiseen nimeen sisältyvä roomalainen numero tai roomalainen numero ja sitä seuraava etunimen osa, kun ensimmäisen indikaattorin arvo on 0.

100 0# ‡a Benedictus ‡b XVI, ‡c paavi
100 0# ‡a Kustaa ‡b III, ‡c Ruotsin kuningas
100 0# ‡a Kaarle ‡b XVI Kustaa, ‡c Ruotsin kuningas

‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto

Osakenttään ‡q merkitään nimen täydellisempi muoto, jos sitä tarvitaan samannimisten henkilöiden erottamiseen.

100 1# ‡a Virtanen, Kari H. ‡q (Kari Henrikki)
100 1# ‡a Mäki, Jukka ‡q (Jukka Markus)
100 0# ‡a Matti ‡q (Matti Hiltunen)

‡c - Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat

Henkilön ensisijaisen nimen osista osakenttään ‡c merkitään

 • kotipaikka, ammatti tai muu nimeen sisältyvä määrite
 • puhuttelusana
 • sukulaisuussuhdetta ilmaiseva termi (esim. Jr., III), jos nimi ei ole portugalinkielinen

100 0# ‡a Hemminki Henrikinpoika, ‡c Maskulainen
100 0# ‡a Paulus, ‡c Diaconus
100 0# ‡a Mosse, ‡c Monsieur
100 1# ‡a King, Martin Luther, ‡c Jr.
100 1# ‡a Hammerstein, Oscar, ‡c II

Auktorisoituun hakutietoon tarpeen mukaan tehtävistä lisäyksistä tähän osakenttään merkitään

 • henkilön ammatti tai tehtävä
 • arvonimi tai asema
 • henkilön kategoria

100 1# ‡a Leinonen, Lauri ‡c (kirjailija)
100 0# ‡a Kustaa ‡b III, ‡c Ruotsin kuningas
100 0# ‡a Mooses ‡c (Raamatun henkilö)
100 0# ‡a Birgitta, ‡c pyhä
100 1# ‡a Parker, Theodore ‡c (henki)

‡d - Nimeen liittyvät aikamääreet

Tähän osakenttään merkitään henkilöön liittyvä ajanjakso (elinvuodet tai toiminta-aika).

100 1# ‡a Leskinen, Juice, ‡d 1950-2006
100 0# ‡a Valentin, ‡d 1896-1977
100 1# ‡a Tuuri, Väinö A., ‡d syntynyt 1886
100 1# ‡a Österling, Maria Elisabet, ‡d kuollut 1678
100 1# ‡a Johnson, Carl F., ‡d toiminta-aika 1893-1940

‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero

Asterin kuvailuympäristössä järjestelmä tallentaa automaattisesti auktoriteettitietueen kontrollinumeron osakenttään ‡0 1XX-kentissä. Kontrollinumero rakentuu Asteri-prefiksistä ja tietueen ID-numerosta.

Aukt-tietue: 100 1# ‡a Kuusi, Aarne, ‡d 1881-1968 ‡0 (FIN11)000075152
Bib-tietue: 100 1# ‡a Kuusi, Aarne, ‡d 1881-1968. ‡0 (FIN11)000075152
 
Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.

Kun tieto poimitaan Alephista paikalliskantaan, osakentässä ‡0 oleva tunniste muuttuu (FI-ASTERI-N)-alkuiseksi.