Uudistuneiden RDA-kuvailusääntöjen käyttöönotto 2025

Last modified by Marja-Liisa Seppälä on 2024/03/22 14:26

RDA-kuvailusääntöjen (Resource Description and Access) uusi versio otetaan käyttöön suomalaisissa kirjastoissa vuoden 2025 alusta alkaen. Kansalliskirjaston kuvailun asiantuntijapalvelut (mm. Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu) ja kuvailun tuotantopalvelut (mm. Melinda ja Kansallisbibliografia) sekä kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmät suosittavat uuden version samanaikaista käyttöönottoa kaikissa kirjastoissa.

Toteutus

Muutoksen myötä kuvailusäännöt löytyvät alkuperäisen RDA Toolkit -palvelun sijaan uudesta RDA Toolkit -palvelusta. MARC 21 -sovellusohjeet ja Metatietosanasto päivitetään uuden RDA-version mukaisiksi. Kuvailijoiden käyttöön tulee joitakin uusia termejä ja MARC 21 -formaatin kenttiä. Muutokset ovat asteittaisia ja pieniä eivätkä vaadi välttämättä takautuvia konversioita tietojärjestelmissä. Uuden RDA:n merkittävimmät muutokset toteutuvat kuvailussa vasta siirryttäessä pois MARC 21 -formaatista esim. BIBFRAME-tietomalliin.

Hyödyt

Kuvailua ohjaavien RDA-kuvailusääntöjen alkuperäinen versio on vanhentunut; sitä ei ole päivitetty vuoden 2017 jälkeen. Ajantasaisia RDA-kuvailusääntöjä tarvitaan

  • MARC 21 -sovellusohjeiden ja Metatietosanaston pohjaksi
  • metatiedon laadun ylläpitämiseksi
  • metatiedon kansallisen yhteistuotannon mahdollistamiseksi
  • muissa maissa tuotettujen ajantasaisten RDA-tietueiden poimimiseksi
  • tuotantoympäristön (mm. tietomallin) kehittämiseksi linkitetyn datan mukaiseksi
  • tiedonhaun toiminnallisuuksien parantamiseksi.

Tuki

RDA:n uuden version saa käyttöönsä Kansalliskirjaston kustantaman kansallisen lisenssin kautta. Lisenssin tunnuksen ja salasanan voi pyytää Kuvailusääntöpalvelusta. Uuden RDA:n keskeisimmät piirteet on esitelty Kuvailusääntöpalvelun koulutusvideoissa.

Lisätietoja: