Blog

Last modified by superadmin on 2024/01/30 07:16

Apr 03 2024

Kumean kokouksen (20.3.2024) pöytäkirja on julkaistu

Kokouksen pöytäkirja löytyy Kumean sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/kumea/2024-03-20

Pöytäkirjassa on mm. ohjeistusta näköispainoksen merkitsemisestä sekä vastauksia kirjastojen kysymyksiin.

Apr 03 2024

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän 14.3. kokouksen muistio on julkaistu

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän maaliskuun kokouksen muistio on nyt luettavissa työryhmän sivuilta https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw
Suora linkki muistioon (PDF-tiedosto)

Mar 22 2024

Uudistuneiden RDA-kuvailusääntöjen käyttöönotto 2025

RDA-kuvailusääntöjen (Resource Description and Access) uusi versio otetaan käyttöön suomalaisissa kirjastoissa vuoden 2025 alusta alkaen. Kansalliskirjaston kuvailun asiantuntijapalvelut (mm. Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu) ja kuvailun tuotantopalvelut (mm. Melinda ja Kansallisbibliografia) sekä kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmät suosittavat uuden version samanaikaista käyttöönottoa kaikissa kirjastoissa.

Toteutus

Muutoksen myötä kuvailusäännöt löytyvät alkuperäisen RDA Toolkit -palvelun sijaan uudesta RDA Toolkit -palvelusta. MARC 21 -sovellusohjeet ja Metatietosanasto päivitetään uuden RDA-version mukaisiksi. Kuvailijoiden käyttöön tulee joitakin uusia termejä ja MARC 21 -formaatin kenttiä. Muutokset ovat asteittaisia ja pieniä eivätkä vaadi välttämättä takautuvia konversioita tietojärjestelmissä. Uuden RDA:n merkittävimmät muutokset toteutuvat kuvailussa vasta siirryttäessä pois MARC 21 -formaatista esim. BIBFRAME-tietomalliin.

Hyödyt

Kuvailua ohjaavien RDA-kuvailusääntöjen alkuperäinen versio on vanhentunut; sitä ei ole päivitetty vuoden 2017 jälkeen. Ajantasaisia RDA-kuvailusääntöjä tarvitaan

  • MARC 21 -sovellusohjeiden ja Metatietosanaston pohjaksi
  • metatiedon laadun ylläpitämiseksi
  • metatiedon kansallisen yhteistuotannon mahdollistamiseksi
  • muissa maissa tuotettujen ajantasaisten RDA-tietueiden poimimiseksi
  • tuotantoympäristön (mm. tietomallin) kehittämiseksi linkitetyn datan mukaiseksi
  • tiedonhaun toiminnallisuuksien parantamiseksi.

Tuki

RDA:n uuden version saa käyttöönsä Kansalliskirjaston kustantaman kansallisen lisenssin kautta. Lisenssin tunnuksen ja salasanan voi pyytää Kuvailusääntöpalvelusta. Uuden RDA:n keskeisimmät piirteet on esitelty Kuvailusääntöpalvelun koulutusvideoissa.

Lisätietoja:

Mar 20 2024

Kumean kokouksen (6.3.2024) pöytäkirja on julkaistu

Kokouksen pöytäkirja löytyy Kumean sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/kumea/2024-03-06

Pöytäkirjassa muistutetaan vielä uudesta käytännöstä ekspression kielen merkitsemisessä ja vastataan kirjastojen kysymyksiin mm. kuvailu keventämisestä ja näköispainoksista.

Mar 07 2024

Kumean helmikuun kokousten pöytäkirjat on julkaistu

Kokousten pöytäkirjat löytyvät Kumean sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/kumea/Kokoukset+2024

Kokouksissa käytiin läpi erilaisia ohjeistuksia, joista tiedotetaan myöhemmin lisää. Helmikuun ensimmäisessä kokouksessa oli myös vierailijoita keskustelemassa kustantajametadatasta.

Mar 06 2024

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän 14.2. kokouksen muistio on julkaistu

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän helmikuun kokouksen muistio on nyt luettavissa työryhmän sivuilta https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw
Suora linkki muistioon (PDF-tiedosto)

Jan 26 2024

Kuvailun ohjesivut siirtyvät uusiin osoitteisiin helmikuussa

Kuvailun ohjesivut siirretään uudelle alustalle XWikiin helmikuun puoliväliin mennessä. Ohjesivujen siirto johtuu siitä, että Helsingin yliopisto luopuu nykyisen wikin alustapalvelusta kustannussyistä. Kaikki HY Wikin julkiset sivustot siirretään avoimeen lähdekoodiin perustuvalle XWiki-alustalle. Nykyisiin ohjeisiin tulee päivityskatko 29.1.2024 alkaen, mutta ohjeet ovat kuvailijoiden käytössä normaalisti. Päivityskatkon aikana ohjeiden ylläpitäjät muokkaavat ohjeita uudella alustalla. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, ohjesivut avataan uusissa osoitteissa. Uusista osoitteista tiedotetaan heti, kun ne ovat käytettävissä.

Siirto koskee seuraavia sivustoja:

sekä näitä vanhoja ohjesivuja, joita ei enää ylläpidetä:

Lisätietoja kuvailun asiantuntijaryhmiltä: 

kumea-posti (at) helsinki.fi 
muusa-posti (at) helsinki.fi
sisa-posti (at) helsinki.fi 

Jan 24 2024

Kumean kokouksen (10.1.2024) pöytäkirja on julkaistu

Vuoden ensimmäinen kokous oli järjestäytymiskokous, jonka pöytäkirja löytyy työryhmän sivuilta Kokoukset 2024.

Samalla julkaistiin myös Kumean toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma 2024.

Dec 29 2023

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän 5.12. kokouksen muistio on julkaistu

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän joulukuun kokouksen muistio on nyt luettavissa työryhmän sivuilta https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw
Suora linkki muistioon (PDF-tiedosto)

Dec 13 2023

Kumean kokouksen (29.11.2023) pöytäkirja on julkaistu

Kumean marraskuun kolmannen kokouksen pöytäkirja on luettavissa työryhmän sivuilta Kokoukset 2023.

Pöytäkirjassa on mm. esimerkkejä moniosaisten monografioiden kuvailusta.