Yleistentit

Last modified by isimonen@helsinki_fi on 2024/02/14 07:07

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistentit lukuvuonna 2015-2016

Yleistenteissä voi suorittaa matematiikan ja tilastotieteen kurssien erilliskokeita (joita aikaisemmin kutsuttiin loppukokeiksi tai kirjallisuuskuulusteluiksi) oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa mainittujen kurssien tentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa viimeistään taulukossa mainittuna päivänä.

Information in English.

 

Myöhässä ilmoittautuminen ja tentin peruminen

Mikäli ilmoittautuminen unohtuu tehdä määräaikaan mennessä weboodissa, voi ilmoittautumisen tehdä VAIN SÄHKÖPOSTILLA osoitteeseen mathstat-info@helsinki.fi. KESÄLLÄ 2016 TENTTI-ILMOITTAUTUMISTA EI TARVITSE ERIKSEEN PERUA.

Laitoksen tentit löytyvät weboodista Opinto-oppaat-sivun kautta, valitse Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sieltä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kohdalta. Välilehdillä ovat opetustiedot, tentit ja tiedot opintojaksoista. Alla myös suorat linkit sekä matematiikan että tilastotieteen tentteihin.

Matematiikan tentit weboodissa
Tilastotieteen tentit weboodissa

Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä mikäli haluat tehtävät muulla kuin suomen kielellä.
Vänligen informera oss vid provanmälan om du vill ha provfrågorna på svenska.
Remember to notify us when signing up for the exam if you want your exam questions in English.

Muiden kuin taulukossa esiintyvien kurssien (lähinnä syventävien opintojen erikoiskurssien) tentteihin ei voi ilmoittautua WebOodissa. Näiden kurssien tenttimisestä opiskelijan on ensin itse sovittava ao. opettajan kanssa ja sitten käytävä aukioloaikana laitoksen kansliassa Kumpulassa (Exactumin huone C329) täyttämässä ilmoittautumislomake. Joulukuussa tai toukokuussa suoritettavan tentin osalta opettajan kanssa on erityisesti sovittava, kummassa ko. kuukauden tenttitilaisuudessa tentti suoritetaan.

Rajoituksia tenttiin osallistumiselle

Mikäli ilmoittaudut yleis- tai kesätenttiin mutta et saavu paikalle, et voi osallistua seuraavaan yleis- tai kesätenttiin! Vältä siis turhia ilmoittautumisia ja muista perua ilmoittautumisesi ajoissa, jos et pystykään osallistumaan tenttiin.

Huomio!

1.8.2012 alkaen yleis- ja kesätenteissä voi suorittaa enintään kaksi eri kurssia kerrallaan. Painavasta syystä voi kanslian kanssa erikseen sopia mikäli haluaa suorittaa useamman kuin kaksi koetta yhdessä tentissä.

Tentit järjestetään Exactumin auditorioissa A111 ja B123 (Gustaf Hällströmin katu 2b) taulukossa mainittuina aikoina. Tarkempi salijako ilmoitetaan auditorioiden ovella tenttipäivänä.

HUOM! Yleistenteissä ei ole mahdollisuutta lisäaikaan!

Ohjeita kokeisiin osallistujille

MATEMATIIKKA

Tenttipäivä - Exam date

Kellonaika - Time

Ilmoittautuminen alkaa - Registration begins

Ilmoittautuminen päättyy - Registration ends

29.10.

16-20

30.09.

21.10.

19.11.

16-20

21.10.

11.11.

10.12.

16-20

11.11.

2.12.

21.12.

10-14

22.11.

13.12.

28.1.

16-20

30.12.

20.01.

17.3.

16-20

17.2.

9.3.

7.4.

16-20

9.3.

30.3.

18.5.

12-16

19.4.

10.5.

24.5.

12-16

25.4.

16.5.

Algebra II (57064)

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Algebralliset rakenteet I (57034)

*

 

 

 

 

*

 

*

 

Algebralliset rakenteet II (57036)

 

*

 

 

*

 

 

 

*

Analyysin peruskurssi (57026)

*

 

 

 

*

 

*

 

 

Differentiaalilaskenta (57117)

 

 

 

 

*

 

*

 

 

Differentiaaliyhtälöt I (57044)

 

*

 

 

*

 

*

 

 

Differentiaaliyhtälöt II (57048)

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Funktionaalianalyysin peruskurssi (57241)

 

*

 

*

 

*

 

*

*

Geometria (57133)

 

*

 

 

*

 

 

 

*

Henkivakuutusmatematiikka (57441)

 

 

*

 

*

 

*

 

 

Integraalilaskenta (57118)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Johdatus logiikkaan I (57160)

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Johdatus logiikkaan II (57161)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Johdatus matemaattiseen rahoitusteoriaan (57072)

 

*

 

 

*

 

 

 

*

Johdatus yliopistomatematiikkaan (57033)

 

 

 

 

*

 

*

 

 

Kompleksianalyysi I (ent. Funktioteoria I) (57062)

 

 

 

 

*

*

 

*

 

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (57043)

*

 

*

 

 

 

*

 

 

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (57047)

 

 

 

*

 

*

 

 

*

Logiikka I (57274)

*

 

 

 

 

*

 

 

 

Matemaattinen logiikka (57067)

*

 

*

 

 

 

*

 

 

Matemaattisen analyysin jatkokurssi (78122)

 

*

 

 

 

*

 

 

*

Matemaattisen analyysin kurssi (78121)

*

 

 

 

*

 

*

 

 

Matematiikan historia (57003)

 

*

 

 

 

*

 

*

 

Mitta ja integraali (57101)

*

 

*

 

 

*

 

 

 

Raja-arvot (57116)

 

*

 

 

 

*

 

*

 

Reaalianalyysi I (57102)

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Riskiteoria (57440)

 

 

 

*

*

*

 

 

 

Sarjat (57119)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Sijoitustoiminnan matematiikka (57467)

*

*

 

 

 

 

 

*

 

Stokastiset prosessit (57433)

*

 

*

 

 

 

*

 

 

Tilastollinen päättely I (57046) (ent. Johdatus tilastolliseen päättelyyn)

 

*

 

 

 

*

 

 

*

Todennäköisyyslaskenta I (57045) (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan)

*

 

 

 

*

 

*

 

 

Todennäköisyysteoria I (57110)

 

*

 

 

*

*

 

 

*

Todennäköisyysteoria II (57111)

 

 

 

 

*

*

 

 

*

Todennäköisyysteoria III (57112)

 

 

 

 

 

*

 

 

*

Topologia I (57020)

 

*

 

 

 

*

 

*

 

Topologia II (57063)

*

 

*

 

 

*

 

 

*

Vektorianalyysi I (57121)

 

*

 

 

 

*

 

*

 

Vektorianalyysi II (57122)

 

 

 

 

*

 

*

 

 

TILASTOTIEDE

Tenttipäivä

Kellonaika

Ilmoittautuminen alkaa

Ilmoittautuminen päättyy

29.10.

16-20

30.09.

21.10.

19.11.

16-20

21.10.

11.11.

10.12.

16-20

11.11.

2.12.

21.12.

10-14

22.11.

13.12.

28.1.

16-20

30.12.

20.01.

17.3.

16-20

17.2.

9.3.

7.4.

16-20

9.3.

30.3

18.5.

12-16

19.4.

10.5.

24.5.

12-16

25.4.

16.5.

Ei-parametriset ja robustit menetelmät (78144)

 

*

 

*

 

*

 

 

 

Ekonometria (78173)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Lineaariset mallit I (ent. Lineaariset mallit) (57714 / 78134)

*

*

*

 

*

*

 

 

*

Monimuuttujamenetelmät (78145)

*

*

*

 

*

*

 

*

 

Otanta-aineiston analyysi (78405)

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Otantamenetelmät (78143)

*

*

*

 

*

*

*

*

 

Regressioanalyysin jatkokurssi (78180)

 

 

 

 

*

 

 

*

 

Robustit regressiomenetelmät (78137)

 

*

 

*

 

*

 

 

 

Stationaariset aikasarjat (57770)

 

*

 

*

*

 

*

 

*

Survey-metodiikka (78187)

 

*

 

*

*

*

*

*

 

Tilastollinen päättely I (ent. Johdatus tilastolliseen päättelyyn) (57046)

 

*

 

 

 

*

 

 

*

Tilastollinen päättely II (ent.Tilastollinen päättely) (57701)

*

 

*

 

*

 

*

*

 

Tilastollinen päättely III (ent.Tilastollisen päättelyn jatkokurssi) (57713)

 

*

 

*

*

 

*

 

*

Todennäköisyyslaskenta I (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan) (57045)

*

 

 

 

*

 

*

 

 

Todennäköisyyslaskenta II (ent. Todennäköisyyslaskenta) (57705)

*

 

 

 

*

 

*

 

 

Yleistetyt lineaariset mallit (78185)

*

 

*

 

*

 

 

 

*

Tilastotieteen johdanto- ja jatkokurssit

Seuraavat tilastotieteen kurssit ovat tentittävissä vain Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntatenteissä:
 78200 Tilastotieteen johdantokurssi, osa 1 (Tentittävissä vain kevätlukukaudella.)
 78201 Tilastotieteen johdantokurssi, osa 2 (Tentittävissä vain kevätlukukaudella.)
 78203 Tilastotieteen jatkokurssi, osa 1 (Tentittävissä vain syyslukukaudella.)
 78204 Tilastotieteen jatkokurssi, osa 2 (Tentittävissä vain syyslukukaudella.)
 Tenttipäivät ja ilmoittautumisajat löytyvät Weboodista.