Äidinkielen opinnot kandidaatin tutkinnossa, matematiikan pääaineopiskelijat

Last modified by varvio@helsinki_fi on 2024/03/27 10:49

Äidinkielen opinnot kandidaatin tutkinnossa, matematiikan pääaineopiskelijat

Äidinkielen opinnot (3 op) voi suorittaa kahdella eri tavalla: