Tieteellinen viestintä, syksy 2015 - matematiikan opiskelijat

Last modified by varvio@helsinki_fi on 2024/03/27 10:49


Tieteellinen viestintä, syksy 2015 - matematiikan opiskelijat

 

Vastuuopettajat:

Erik Elfving, Sini Karppinen

Laajuus: 5 op, joka koostuu kahdesta osiosta, 2 op + 3 op

Tyyppi: Pakollisia aineopintoja (2 op) ja muita opintoja (3 op)

Opetus: Kurssi koostuu luennoista, tieteellisen tekstin kirjoittamisesta sekä suullisesta esityksestä. Kurssilla on useita luennoitsijoita sekä teemoja. Kurssilla käsitellään esimerkiksi matemaattisen tekstin kirjoittamista, tieteellisen julkaisemisen käytäntöjä, eettisiä kysymyksiä sekä tiedonhakua. Lisäksi kurssilla annetaan johdatus Latexin käyttöön.

Sisältö:

Kurssin käymällä saa suoritettua seuraavat opinnot:

 • Matematiikan harjoitustyö, 2 op (vastaa vanhaa kurssia Analyysin harjoitustyö)
 • Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa, 3 op.

Jos opiskelija haluaa suorittaa vain toisen opintojaksoista Matematiikan harjoitustyö ja Äidinkielen opinnot, se on mahdollista. Tällöin opiskelija osallistuu vain osaan kurssin opetuksesta.

Esitietovaatimukset: Noin 30 op matematiikan opintoja.

Ajankohtaista

 • Kurssin ensimmäinen tapaaminen on maanantaina 28.9. (klo 14-16 CK112).
 • Kurssi järjestetään uudestaan periodeissa III-IV.
 • Käy lisäämässä itsesi kurssin moodlealueelle. Sieltä löytyy tarkempia ohjeita kirjallisten töiden tekoon. Voit myös jättää siellä yleiselle keskustelualueelle kysymyksiä   koskien kurssin asioita.
 • Matematiikan harjoitustöiden aiheet tulevat ensi maanantaina moodleen. Voit itse valita aiheesi, mutta huomioi, että yhden tehtävän voi valita vain rajattu määrä opiskelijoita. Käy siis valitsemassa aiheesi mahdollisimman pian, jotta saat mieleisesi tehtävän.
 • Luennot suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Kirjoita siis joka luennosta oppimispäiväkirjaan merkintä, mielellään mahdollisimman pian aina kyseisen luennon päättymisen jälkeen, joilloin luennon asiat ovat vielä tuoreessa muistissasi.
 • Muista kirjoitustöiden palautukset! Kirjoitelman palautuksen deadline vertaispalautetta varten on 8.11. ja matematiikan harjoitustyön palautuksen deadline vertaispalautetta varten on 22.11.
 • Kirjoitustöiden tekemiseen on tarjolla ohjausta seuraavasti: Erik on Ratkomossa keskiviikkoisin 10-12 ja lisäksi hänellä on vastaanottoaika maanantaisin 13-14 ja perjantaisin 9.30-10.30 (huone D324), Sinin löytää Ratkomosta maanantaisin 2.11., 9.11. ja 16.11. klo 10-12, Aapon (analyysin aiheet) löytää Ratkomosta torstaisin 12-14 ja lisäksi hänellä on vastaanottoaika maanantaisin 11.30-13 (huone D343).

Tarkemmin kurssin sisällöstä ja aikatauluista

 •  Kurssin luennot ovat (maanantaisin klo 14-16) I periodin kolmella viimeisellä viikolla ja II periodilla. Aikataulu ja aiheet täsmentyvät syyskuun alussa. Kurssin luento-osuus suoritetaan osallistumalla luennoille sekä oppimispäiväkirjan tai mahdollisesti muiden tehtävien perusteella.

 • Kirjallinen osuus koostuu kahdesta n. 1-2 sivun pituisesta kirjoitelmasta. Aiheita on saatavissa I periodin lopulla ja II periodin alussa. Kirjoitelmat on määrä saada valmiiksi II periodin neljän ensimmäisen viikon aikana.
 • Suullinen esitys on n. 10-15 minuutin mittainen esitelmä oman kirjoitelman aiheesta. Esitelmät pidetään II periodin kahdella viimeisellä viikolla.
 • Kirjoitelmat puhtaaksikirjoitetaan LaTeX-ladontajärjestelmällä, jonka käyttöön järjestetään kurssin aikana lyhyt (2 x 2h) johdatus. LaTeX-ohjaukseen osallistuminen ei ole pakollista. Aikataulut löytyvät tästä: Luentoaikataulu
 • Kurssin moodlealue löytyy osoitteesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=17422
 • Kurssista on mahdollista suorittaa vain toinen osa. Äidinkielen opintoihin (3 op) sisältyy luennot, oppimispäiväkirja, kirjoitelma ja suullinen esitys. Matematiikan harjoitustyöhön (2 op) sisältyy kirjoitelma ja matematiikan harjoitustyö. Kaikkien näiden kirjallisten töiden tarkemmat ohjeet ja aikataulut löytyvät moodlesta. Jos haluat suorittaa matematiikan harjoitustyön ja olet käynyt jo hakemassa analyysin harjoitustyöhön aiheet, voit toki tehdä matematiikan harjoitustyön jo hakemastasi aiheesta. Voit myös tehdä analyysin harjoitustyön vanhalla tavalla ja suorittaa pelkästään äidinkielen opinnot. Huomaa kuitenkin, että saadaksesi suoritettua matematiikan harjoitustyön, työsi pitää olla mukana vertaispalautteessa (joka suoritetaan moodlessa) ja joka noudattaa tarkkoja deadlineja.

Opetusajat

I ja II periodi, maanantai klo 14-16, auditorio CK112

Luentoaikataulu

Kurssimateriaali

 •  

Ilmoittaudu kurssille

Kurssilla ilmoittautudutaan erikseen osioihin Matematiikan harjoitustyö ja Äidinkielen opinnot. Ilmoittautuminen alkaa 24.8. klo 8:00

Ilmoittaudu osioon Matematiikan harjoitustyö

Ilmoittaudu osioon Äidinkielen opinnot

 

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 


Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.