10. Oppimistehtävät

Last modified by Mikko Halonen on 2024/02/07 09:54

Ryhmätyöt ryhmähuoneissa

Opettaja (host) voi jakaa opiskelijat pienryhmähuoneisiin (breakout rooms), jossa osallistujat voivat keskustella muiden osallistujien kanssa annetun tehtävän puitteissa. Keskustelu voi olla melko vapaamuotoista tai strukturoitua. Pienryhmät voivat tuottaa keskustelusta tiivistelmät tai ratkaisuehdotukset jaettuun dokumenttiin (esim. jaettu Word-dokumentti) tai vaikkapa yhteiselle Flinga-alueelle. Pienryhmien keskustelut voidaan sitten purkaa koko kurssille.

Videomuotoiset tehtävänpalautukset

Opiskelijoille ohjeet Zoom-videon tekoon Digitaidot-kurssilla.