521 - Anmärkning - Målgrupp (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

521 - Anmärkning - Målgrupp (R)

Definierar målgrupp för resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av målgrupp (kan styra standardfras)

# "Målgrupp:"

0 "Läsnivå:"

1 "Åldersnivå:"

2 "Intressenivå:" 

3 "Kännetecken för speciell målgrupp:"

4 "Motivationsnivå:"

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (R)

b Källa (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

521 0# ‡a 3.1.

521 1# ‡a 7-10.

521 1# ‡a 008-012.

521 2# ‡a 7 & up.

521 3# ‡a Vision impaired ‡a fine motor skills impaired ‡a audio learner ‡b LENOCA.

521 4# ‡a Highly motivated ‡a high interest ‡b LENOCA.

521 ## ‡a Program designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and others who have a professional interest in analyzing spatial data.

521 8# ‡a "Roman Catholics."

521 8# ‡a MPAA rating: R.

521 3# ‡3 Puzzles ‡a Tactile learner.