515 - Anmärkning - Numrering och utgivning (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 14:37

515 - Anmärkning - Numrering och utgivning (R)

Fri beskrivning av numrering, utgivningsform, tidsperiod som rapporten omfattar, oregelbundenheter i korrigerade upplagor och/eller delar av verket.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
 Se Dataproveniens

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

515 ## ‡a Felaktig rapportkod FOM-89-40265/C-SE

515 ## ‡a SBN-beteckning 333-19941-3 (inb.)

515 ## ‡a Artikkelit numeroitu juoksevasti volyymin sisällä, vol. 1(1998): 1, 2, 3 jne.

515 ## ‡a Endast ett nummer utkom.

515 ## ‡a Ensimmäinen julkaisu numeroimaton.

515 ## ‡a Ei ilm. numerojärjestyksessä, nro 2 ilm. 1975.

515 ## ‡a Vols. 53 and 54 combined.