508 - Anmärkning - Upphov inom produktion och teknik (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 14:35

508 - Anmärkning - Upphov inom produktion och teknik (R)

Namn på upphovsmän  eller organisationer som medverkat i den  konstnärliga eller tekniska produktionen (ej framförare eller skådespelare).

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
 Se Dataproveniens

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

508 ## ‡a Tuotanto: Valtion taidemuseon museopedagoginen yksikkö ja Kuvataiteen keskusarkisto.

508 ## ‡a Producer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, Theodore St. John ; music director, Michel Michelet.

508 ## ‡a Music, Michael Fishbein ; camera, George Mo.

508 ## ‡a Film editor, Martyn Down ; narrator, Margaret Throsby ; consultant, Robert F. Miller.

508 ## ‡a Photographer, Richard Beymer ; film editor, Charles Pavlich ; narrator, Patty Duke Astin.