506 - Anmärkning - Restriktioner för tillgång och utlån (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

506 - Anmärkning - Restriktioner för tillgång och utlån (R)


Om det beskrivna materialet har olika villkor för åtkomst till materialet anges dessa i egna 856-fält


Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Restriktioner

# Information saknas

0 Inga restriktioner finns

1 Restriktioner finns

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Villkor för tillgång (NR)
Vid behov anges restriktionstexten i sin helhet.

b Tillståndsgivare (R)
Person, organisation eller myndighet från vilken man kan anhålla om tillstånd för att få använda resursen.

c Fysiska omständigheter (R)

d Godkända användare (R)
Användargrupp eller enskilda personer som inte berörs av restriktionerna i delfält ‡a.

e Laglig grund för restriktion (R)
Förordning eller liknande text eller avtal, som restriktionerna grundar sig på.

f Restriktioner för användning uttryckt med standardterminologi (R)

g Datum för tillgång (R)
Datum då tillgång till resursen ändrat t.ex. blivit fritt tillgänglig. Datum införs i formen ååååmmdd.

q Institution som förmedlat informationen (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

2 Standardterminologins källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Access Restriction Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

506 ## ‡a Lukuoikeus paperiversion tilaajalla.

506 ## ‡a Gratis år 1998.

506 ## ‡a Verkkojulkaisu käytettävissä vain Jyväskylän yliopiston koneilta.

506 ## ‡a Tillgänglig inom domänen abo.fi.

506 ## ‡a Kansallinen lisenssi.

506 ## ‡a Avgiftsbelagd databas, kontrakt och användarnamn obligatoriska.

506 ## ‡a Kuva-arkiston käyttö mahdollista vain erikoisluvalla; ‡b Arkiston johtaja; ‡e Arkiston järjestely ja luettelointi käynnissä.

506 ## ‡a Kartta vain virkakäyttöön ja nimettyjen henkilöiden tietoon 18.6.1995 asti; ‡e Sotilaiden suunnistuksen MM-kipailut Huovinrinteellä 12.-18.6.1995.