07. Luokituskentät (05X-08X)

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 10:53

Unknown macro: alias. Click on this message for details.

 

Haku sovellusohjeesta

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

 

ISBD

7. Luokituskentät (05X-08X)

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)


050 - LIBRARY OF CONGRESS -LUOKITUS (T)

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

Tulee kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta.

 1. indik. Määrittelemätön (kopioiduissa tietueissa myös 0 tai 1)

2. indik. 4 (kopioiduissa tietueissa myös 0)

Osak. ‡a LC-luokka

Esim.

050_4 ‡a NB933.F44


051 - LIBRARY OF CONGRESS, TIEDOT KAPPALEESTA, NUMEROSTA, ERIPAINOKSESTA (T)


052 - MAANTIETEELLINEN LUOKITUS (T)


055 - KANADALAISTEN KIRJASTOJEN LUOKITUKSET (T)


060 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE -LUOKITUS (T)


061 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, TIEDOT KAPPALEESTA (T)


066 - MERKISTÖT (ET)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. 


070 - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY -LUOKITUS (T)


071 - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, TIEDOT KAPPALEESTA (T)


072 - AIHEALUEKOODI (T)

Kokoelmakarttahankkeen ohjausryhmä suosittelee, että yksi kirjasto antaa vain yhden aihealuekoodin kullekin julkaisulle. Koodin antamista suositellaan vain yleiskokoelman julkaisuille.
 Kokoelmakartan koodi osakentässä ‡2 on kkaa.

Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kokoelmakartan aihealueryhmät:
http://www.varastokirjasto.fi/kokoelmakartta/opasteet/Aihealueet.pdf

1. indik. Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

Osak. ‡a Aihealuekoodi
 ‡2 kkaa

Esim.
072_7 ‡a 80 ‡2 kkaa


074 - U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE KAPPALENUMERO (T)


080 - YLEINEN KYMMENLUOKITUS, UDK (T)


082 - DEWEYN LUOKITUS, DDC (T)


083 - DEWEYN LUOKITUS, LISÄLUOKKA (T)


084 - MUU LUOKITUS (T)

1. indikaattori:
9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka – suomalainen indikaattori

Luokituskoodien täydellinen lista on sivulla Classification scheme source codes

Osakentässä ‡2 käytettäviä tavallisimpia luokituskoodeja:

acmccs = Association of Computing Machinery/Computing Reviews -luokitus
agrissc = Agris-luokitus
bar = Barnard-luokitus
ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri = Finagri-luokitus
gfdc = Forest Decimal Classification -luokitus
inspec = INSPEC classification -luokitus
kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc = American Mathematical Society -luokitus
rubbk = Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
suaslc = Seinäjoen korkeakoulukirjaston luokitus
taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
uef = Itä-Suomen yliopiston luokitus
veera = VEERA-luokitus
ykl = Yleisten kirjastojen luokitus

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.

Esimerkkejä

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 ## ‡a Sib Mc4.13 ‡2 siblcs

084 ## ‡a Teat Nuotit 78.352 ‡2 teatkl


085 - SYNTEETTISEN LUOKITUKSEN RAKENNE (T)


086 - VIRALLISJULKAISUJEN LUOKITUS (T)


088 - RAPORTTINUMERO (T)


090-099 - KIRJASTOKOHTAISET LUOKITUSKENTÄT