06. Numero- ja koodikentät (01X-04X)

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 10:53

Unknown macro: alias. Click on this message for details.

 

Haku sovellusohjeesta

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

 

ISBD

6. Numero- ja koodikentät (01X-04X)

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen alueeseen 8.

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

010013015016017018019020022024025026027028030031032033034035036037038039040041042043044045046 047048049


010 - LIBRARY OF CONGRESS KONTROLLINUMERO (ET)


013 - PATENTTINUMERO (T)


015 - NBN-TUNNUS, NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (T)

Kenttään tallennetaan kansallisbibliografiaa varten annettu tunnus, jos teoksella ei ole ISBN-tunnusta tai jatkuvalla julkaisulla ei ole ISSN-tunnusta. FENNICAa varten tallennettu teoksen tunnus alkaa pienellä f-kirjaimella.

‡2 - FENNICA käyttää koodia skl.


016 - KANSALLISBIBLIOGRAFIAN KONTROLLINUMERO (T)

Kansallisen bibliografisen yksikön järjestelmän kontrollitunnus. Ei käytössä Suomessa.


017 - TEKIJÄNOIKEUS- TAI VAPAAKAPPALETUNNUS (T)


018 - ARTIKKELIN TEKIJÄNOIKEUSMAKSUN KOODI (ET)


019 - FINUC-TUNNUS (ET) 

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

Finuc-tunnus on Suomen kirjastoihin hankittujen ulkomaisten kausijulkaisujen yhteisluetteloa Finuc-S:ää varten aikanaan luotu julkaisun tunnusnumero. Tunnus alkaa pienillä fs-kirjaimilla, joita seuraa kuusi numeroa.


020 - ISBN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (T)   

Kaikki kuvailun kohteeseen kuuluvat, samaa ilmiasua koskevat ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan.  Saman julkaisun muiden ilmiasujen ISBN-tunnukset merkitään 776-kenttään.

Kun teoksen ISBN-tunnus muuttuu, tehdään aina uusi kuvailu.

Sekä 10- että 13-merkkinen ISBN-tunnus suositellaan tallennettavaksi.

Moniosaisen teoksen osien yhteinen ISBN-numero merkittiin aiemmin kenttään 515, nyt 020-kenttään.

‡a - Pelkkä tunnus merkitään väliviivoineen, mikäli mahdollista tai ilman väliviivoja, mutta ilman kirjainyhdistelmää 'ISBN' osakenttään ‡a. Mikäli ISBN-tunnuksen tarkistusmerkki on 'X', käytetään isoa X-kirjainta.

‡q - a-osakentässä olevaa ISBNää tarkentavat tiedot kustantajasta, osamerkinnöistä, tai sidosasusta merkitään tänne. Samaan ISBN-tunnukseen liittyvät useat osakenttään ‡a viittaavat tiedot merkitään kukin omaan ‡q-osakenttään.

Esim. ‡a 951-0-20124-3 ‡q osa 2

‡a 951-52-2285-0 ‡q Söderström ‡q sid.

‡a 978-951-1-27641-8 ‡q EPUB

Osakenttä ‡q tarkentaa aina osakentässä ‡a tai ‡z olevaa tietoa. Näin ollen 020-kenttään ei voi tallentaa pelkästään osakenttää ‡q. Jos pelkän sidosasun haluaa merkitä, se tallennetaan kenttään 563 HUOMAUTUS SIDOKSESTA.

‡c - Jos hinta halutaan merkitä, käytetään valuuttojen virallisia lyhenteitä.  Euro merkitään lyhenteellä 'EUR'. Saatavuus erotetaan hinnasta pilkulla. Poimittujen tietueiden hintatietoja ei tarvitse muuttaa eikä poistaa.  Kauppahinnalle on myös olemassa oma kenttä 365, jonka käytöstä ei toistaiseksi ole suositusta.

‡z - Virheellinen ISBN-tunnus merkitään osakenttään ‡z. Ei merkintää virh. numeron perään!
Esim. 020 ‡a 951-861-386-9 ‡q sid. ‡z 951-861-384-2

Voyagerissa on ISBN:n oikeellisuustarkistus. Sen toimiminen on tarkistettava luetteloinnin ja hankinnan oletusarvoista. Myös Aleph-järjestelmässä on oikeellisuustarkistus.

Kausijulkaisutietueessa ei saa olla kenttää/kenttiä 020. Vastaavasti monografiatietueessa ei saa olla kenttää 022.

Pelkkä ISBN-numeron muutos 13-merkkiseksi ei edellytä uuden tietueen tekoa. ISBN-10 ja ISBN-13 ovat samat silloin kun niiden loppuosat täsmäävät tarkistusmerkkiä lukuun ottamatta, esim. ISBN 951-98548-9-4 ja ISBN 978-951-98548-9-2. Sekä 10- että 13-merkkinen ISBN tallennetaan. Jos 13-merkkinen tunnus puuttuu, se on lisättävä.

Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukaan merkitään ensin se tunniste, joka erityisesti identifioi kuvailtavan julkaisun. Muut tunnisteet (esim. muille ulkoasuille, toiselle julkaisukokonaisuudelle tai toisille kustantajille kuuluvat) ilmoitetaan yleensä seuraavina, toistamalla alue. Julkaisun bibliografiseen historiaan liittyvät tunnisteet (esim. edellisten painosten ISBN-tunnukset, äänitteen edellisen osan tavaramerkki ja numero) voidaan merkitä huomautuksiin.

FENNICAssa 13-numeroinen kirjataan ensin, koska kansalliset ISBN-keskukset ovat ohjeistaneet kustantajia toimimaan näin.

Jos kirja on ilmestynyt aiemmin vanhalla ISBN-numerolla ja siitä on otettu uusi lisäpainos, jonka jälkeen se on saanut vain 13-numeroisen ISBN-numeron, kirjastoissa ei tarvitse tarkistaa, onko kyseessä sama vanha teos.

BookWhere-poiminnan yhteydessä tulevat 13-numeroiset ISBN-tunnukset kannattaa säilyttää. OCLC on konvertoinut kaikki vanhat ISBN:t 13-numeroisiksi, jotta tietueet löytyisivät.

Jos julkaisun myöhempi muuttumaton lisäpainos ilmestyy ISBN-numerollisena ja alkuperäisessä tietueessa ISBN puuttuu, niin ISBN merkitään alkuperäisen tietueen 020-kenttään ja ISBN-numeron perään osakenttään ‡q tieto siitä, minkä painoksen ISBN on kyseessä.


022 - ISSN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (T) 

Jos luetteloitaessa elektronista jatkuvaa julkaisua käytössä on vain painetun lehden ISSN, painetun lehden ISSN merkitään kenttään 776 ja kenttä 022 jätetään tyhjäksi.

Osakenttien järjestys on vapaa. Kannattaa ensin laittaa a-osakenttä, sitten l- ja m-osakentät ja lopuksi y- ja x-osakentät tärkeyden mukaan. Välimerkkejä ei tässä kentässä ole.

‡a - Pelkkä tunnus väliviivoineen ilman kirjainyhdistelmää 'ISSN' merkitään osakenttään ‡a. Vrt. kenttä 222 (Avainnimeke).

‡l - ISSN-L kokoaa yhteen jatkuvan julkaisun eri ilmiasujen ISSN-tunnukset. Se on siis sama kaikissa saman julkaisun eri ilmiasujen tietueissa. Nyrkkisääntö: jos tietueissa on vastakkaiset 776-kentät, on niissä sama ISSN-L. Eli mistään verkkomaailmaan liittyvästä linkkaamisesta ei ole kysymys, vaikkakin sellaiseenkin tarkoitukseen ko. tunnusta voisi käyttää. ISSN-L-tunnusta sovelletaan etenkin OpenURL-linkityksissä, jolloin ei tarvitse välittää kumman ilmiasun ISSN-tunnuksesta on kyse.

‡y - Osakenttään merkitään esim. julkaisuun erehdyksessä painettu edeltäjän ISSN-tunnus tai tunnus, jossa on jokin numerovirhe. Virheellisen ISSN-tunnuksen perään ei enää merkitä kaarisulkeissa '(virh.)'.

‡z - Suomen ISSN-keskus merkitsee osakenttään tunnuksen, joka on 'jäädytetty', jolloin sitä ei voi käyttää minkään julkaisun tunnuksena.

Kausijulkaisutietueessa ei saa olla kenttää/kenttiä 020. Vastaavasti monografiatietueessa ei saa olla kenttää 022. 


024 - MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)

Kenttään tallennettavat tunnukset:

ISRC-tunnus (International Standard Recording Code) äänitallenteille

Identifioi yhden tietyn äänityksen musiikkiteoksesta tai sen osasta. Käytetään osakohteissa ja tapauskohtaisesti emotietueessa. Tunnus sisältää 12 merkkiä. Tunnus tallennetaan ilman mahdollisia väliviivoja.

024 0# ‡a FI2JS0400007

Jos teoksen osilla on omat ISRC-tunnukset, osan numero merkitään osakenttään ‡d.

024 0# ‡a FIFIN9800405 ‡d osa 1

Jos ISRC-tunnuksista on luetteloinnin kohteessa ilmoitettu vain ensimmäinen ja viimeinen (FIODE1234500001 ... FIODE1234500012), voidaan tulkita, että ilmoitettujen tunnusten väliin jäävät ISRC-tunnukset noudattavat samaa järjestystä kuin luetteloinnin kohteessa (eli esimerkkijulkaisussa seitsemäntenä olevan teoksen ISRC-tunnus on: FIODE1234500007).

UPC-tunnus (Universal Product Code)                 

Identifioi tuotteen, käytetään emotietueessa. Tunnuksessa 12 numeroa. Tunnuksessa ei käytetä kirjaimia tai muita merkkejä.

024 1# ‡a 743218900525

ISMN-tunnus (International Standard Music Number) nuottijulkaisuille               

Identifioi yhden tietyn nuotinnoksen musiikkiteoksesta tai sen osasta, käytetään emotietueessa. ISMN merkitään aina, kun se on julkaisussa. Tunnus tallennetaan väliviivojen kanssa.

024 2# ‡a M-55009-396-6
 024 2# ‡a 979-0-55009-396-6

Jos tietueessa on 10-merkkinen ISMN-tunnus, julkaisussa esiintyvä uusi 13-merkkinen ISMN-tunnus lisätään vanhaan tietueeseen kenttää toistamalla, jos julkaisu on muilta osin muuttamaton ja jos 13-merkkinen tunnus on muodostettu lisäämällä etuliite 979 ja korvaamalla kirjain M luvulla 0 (nolla).

ISMN M-55001-018-5 --> ISMN 979-0-55001-018-5

Teoksen partituurilla ja jokaisella stemmalla voi olla oma ISMN-numeronsa. Partituurin ISMN-numero merkitään aina. Haluttaessa kenttää 024 voidaan toistaa, jolloin partituurin ISMN-numero tulee ylimmäksi.

024 2# ‡a M-006-46420-3 (partituuri)
 024 2# ‡a M-006-46422-7 (urut)
 024 2# ‡a M-006-46423-4 (1. viulu) ...

EAN-viivakoodi (European Article Number)      

Identifioi tuotteen, käytetään emotietueessa. Tunnuksessa on 13 numeroa. Tunnuksessa ei käytetä kirjaimia tai muita merkkejä.

024 3# ‡a 6417459102126

GTIN-koodijärjestelmä (EAN-viivakoodi) on kansainvälinen tavaroita koskeva tunnusjärjestelmä. GTIN-koodi muutetaan atk-järjestelmiä varten optisesti luettavaksi EAN-viivakoodiksi. Suomessa järjestelmästä vastaa Keskuskauppakamarin tytäryhtiö GS1 Finland Oy. Koodi on 13 numeron mittainen.

ISBN-pohjainen tunnus muodostuu kansainvälisestä tunnusnumerosta 978 ja ISBN-tunnuksen maa- ja kustantajatunnuksesta sekä julkaisutunnuksesta ja tarkistusmerkistä. ISBN-tunnus tallennetaan kenttään 020. Jos lisäksi halutaan tallentaa identtinen EAN-viivakoodin GTIN-13-tunnus kenttään 024 mahdollista tulevaa käyttöä varten, se on mahdollista.

EAN-viivakoodiin, sen oikealle puolelle, voi liittyä 2 tai 5 numeroa pitkä lisäkoodi, joka sisältää lisätietoja tavarasta esim. vähittäiskaupan hintasuosituksen.

‡d - Merkitään standarditunnukseen liittyvä lisäkoodi, esim. viisinumeroinen lisäkoodi. HUOM! Tähän osakenttään ei merkitä sidosasua, osan numeroita tai muuta lisätietoa. Ne merkitään kaarisuluissa osakentän ‡a loppuun kuten kentässä 020 (ISBN-tunnus).

Jatkuvan julkaisuaineiston tunnus on joko kansallisen tai kansainvälisen standardin mukainen.

Kansallinen koodi on muodoltaan 64TTTTTTTTAAAK, jossa
 - numerot 64 merkitsevät maatunnusta
 - T-kirjaimet valmistajaa
 - A-kirjaimet tuotetta
 - K-kirjain tarkistusmerkkiä

Kansainvälinen ISSN-pohjainen koodi on muodoltaan 977XXXXXXXNNK, jossa
 - numerot 977 merkitsevät ISSN:ää
 - X-kirjaimet ISSN-tunnusta ilman väliviivaa ja tarkistusmerkkiä
 - N-kirjaimet hintakoodia
 - K-kirjain tarkistusmerkkiä


025 - ULKOMAINEN HANKINTANUMERO (T)


026 - SORMENJÄLKITUNNISTE (T)


027 - ISRN-TUNNUS TAI MUU STANDARDOITU RAPORTTINUMERO (T)

Raporttitunnus koostuu arabialaisista numeroista, kirjaimista sekä välimerkeistä (/,-,─).

Kenttä 027 on tarkoitettu teknisten raporttien tunnuksille. Sitä ei ole tarkoitettu standardien (esim. ISO, SFS) numeroiden tallentamiseen, mutta käytännössä sitä on siihen paljon käytetty. Voyager-tietokantojen formaattikonversiossa standardien numeroita ei siirretty pois kentästä 027. MARC 21 -formaatissa ei ole selkeätä paikkaa standardien numeroille. Esim. Kongressin kirjasto käyttää niiden tallentamiseen kenttää 500. Luettelointityöryhmä ei pidä huomautuskenttää oikeana paikkana standardien numeroille. Suositellaan käytettäväksi niille kenttää 246.


028 - JULKAISIJAN TUNNUS (T)        

Julkaisijoiden antamia numerotunnuksia äänitteille, nuottijulkaisuille ja videotallenteille. Tarvittaessa numerotunnuksia koskevat huomautukset merkitään 500-kenttään.

1 indik. 0 = äänitteen tuotenumero 
            1 = matriisin numero

            2 = laatan numero

            3 = muu musiikkinumero - tähän nuottijulkaisujen tuotenumerot

2. indikaattorin arvoksi merkitään 1.

Julkaisijan antama numerotunnus merkitään numeroineen ja kirjaimineen yhteenkirjoitettuna ilman tyhjämerkkejä. Tunnukseen ei merkitä: piste ( . ), pilkku ( , ), puolipiste ( ; ), kaksoispiste ( : ), numero-sanan lyhenteet (nr, nro yms.). Tunnukseen merkitään: yhdysmerkki  ( - ), vino- eli kauttaviiva ( / ), et-merkki ( & ), plus ( + ). Käytäntö on ISBD-ohjeistuksen vastainen, mutta vakiintunut suomalaisessa musiikkiluetteloinnissa. Ks. lisää Musiikin ATK-luettelointi, s. 24-25.

Ellei kustantajalla ole erottuvaa tuotemerkkiä, osakenttään ‡b merkitään kustantajan nimi ilman lisämääreitä ("Editio", henkilön etunimi, etunimen lyhenne tms.). Omakustanteista merkitään tähän kustantajan nimi kokonaan.

Huom! osakenttien järjestys ‡b, ‡a, ‡q

Jos julkaisussa on useita tunnuksia tai sama tunnus eri muodoissa, koko kenttää 028 toistetaan.

028 01 ‡b Fazer ‡a FM07438-5
 028 01 ‡b Teppo Rantanen ‡a TRCD-001

028 01 ‡b Finlandia ‡a 4509-96937-2
 260 01 ‡a [Espoo] : ‡b Warner Music Finland, ‡c ℗ 1995.     

CD-äänilevyssä EAN- ja tuotenumero:

024 30 ‡a 724347685125
 028 01 ‡b EMI Classics ‡a 4768512
 260 ##  ‡a [S.l.] : ‡b EMI Records, ‡c ℗ 2005.      

Merkintä partituurista ja stemmoista tehdään tarvittaessa 500-kenttään:

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a MB46
 028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a Wb1687
 500 ## ‡a Laattanumerot: MB46 (partituuri), Wb1687 (stemmat).

Jos julkaisussa on eri osia, joilla on eri numerotunnukset, toisiaan seuraavat numerot merkitään ajatusviivan sijasta yhdysmerkin avulla. Numerosarjan aloittava ja lopettava numero erotetaan tarvittaessa merkinnällä tyhjämerkki, yhdysmerkki, tyhjämerkki. Jos numerosarja ei ole jatkuva, erilliset numerot merkitään joko 028-kenttää toistamalla tai samaan 028-kentän ‡a-osakenttään pilkulla erotettuina.

028 21 ‡b Gutheil ‡a A9612G-A9624G
 500 ## ‡a Kullakin preludilla oma laattanumero.

Musiikkivideo:

028 41 ‡b Poko Rekords ‡a 5099964743929


030 - CODEN-TUNNUS (T)


031 - MUSIIKKIAINEISTON INCIPIT-TIEDOT (T)

‡t - Laulun alkusanat

Laulujen alkusanat merkitään 031-kentän t-osakenttään.

Mahdolliset artikkelit merkitään siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa, vaikka 031-kentässä ei ole mahdollista käyttää ohitusindikaattoria.

Kirjauksen pituuden perusteena voidaan käyttää esim. säekokonaisuuksia tai muita kielellisiksi kokonaisuuksiksi hahmottuvia rakenteita.

Varsinaisten alkusanojen lisäksi 031-kentässä voidaan käyttää myös muita teoksen tunnistuksessa mahdollisesti hyödyllisiä otteita sanoituksesta kuten populaarimusiikin kertosäkeitä ja aarioiden sekä resitatiivien alkuja.

Esimerkkejä

031 ## ‡t Unteni mailla onneni saari on oma
 (nuottijulkaisussa laulu alkuperäiskielellä: Erkki Melartin: Onneni saari, op32, nro 3)
 031 ## ‡t Puut tuuheutuivat ja oli kevätpäivä
 031 ## ‡t Nuo mustat silmät lumoaa, ne paulaan saivat
 (kertosäkeellinen populaarimusiikkiteos, nuottijulkaisu: Oskar Strok: Tšornyje glaza, suomi)


032 - POSTIREKISTERINUMERO (T)


033 - TAPAHTUMAN AIKA JA PAIKKA (T)    

Tapahtuman äänitys- tai kuvausaika ja paikka koodimuodossa tallennettuna. Sama tieto voidaan tallentaa tekstimuodossa kenttään 518.  Suositellaan, että äänitysaika määritellään vähintään vuoden tarkkuudella.  Äänityspaikka osakentässä ‡p merkitään luettelointikielellä.

Esimerkit:

033 00 ‡a 1999----

033 00 ‡a 200511--

033 00 ‡a 19871127 ‡p Lontoo, Royal Albert Hall.
 518 ## ‡a Äänitys: 27.11.1987, Lontoo, Royal Albert Hall.

1. indik. 1 Monta yksittäistä ajankohtaa:
 Käytetään myös esimerkiksi kahdelle toisiaan seuraavalle päivämäärälle.

033 10 ‡a 20040315 ‡a 20040404
 518 ## ‡a Äänitys: 15.3.2004 ja 4.4.2004, Tyrvää, Tyrvään kirkko.

1. indik. 2 Aikaväli:

033 20 ‡a 1936---- ‡a 1939----


034 - KARTTA-AINEISTON MATEMAATTISET TIEDOT KOODEINA (T) 

Kenttää käytetään matemaattisten tietojen esittämiseen tiedonhakuun sopivassa koodimuodossa.

‡a, ‡b, ‡c - mittakaavatietoja      

Mittakaava on suhdeluku, joka ilmaisee kartasta mitatun välimatkan suhteen todelliseen matkaan. Osakentän ‡b pituus on järjestelmäkohtaisesti vakio. Numerot täydennetään tarvittaessa etunollin.

‡d, ‡e, ‡f, ‡g - koordinaatit        

Sijainti maapallon pinnalla ilmaistaan tavallisesti maanpinnan suunnassa joko maantieteellisenä leveytenä ja pituutena tai suorakulmaisilla koordinaateilla (ks. 039 Suomalainen kartastokoordinaattijärjestelmä) ja painovoiman suunnassa korkeutena merenpinnasta. Koordinaatit merkitään kahdeksan merkin mittaisena.

‡h - Tähtikarttojen mittakaava ilmaistaan kulmamittakaavana mm per aste.     

‡j, ‡k, ‡m, ‡n - Tähtikarttojen koordinaateiksi merkitään kartan kattaman alueen läntisen ja itäisen rajan rektaskensio sekä kartan kattaman alueen pohjoisen ja eteläisen rajan deklinaatio. Aina kun tähtikarttojen koordinaatit merkitään, merkitään myös se ajankohta eli ekvinokti, jolle nämä koordinaattien arvot ovat voimassa.

Kuvailumuodossa tiedot merkitään kenttään 255.


035 - JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)

Kenttään 035 tallennettua järjestelmän tuottamaa kontrollinumeroa hyödynnetään eri tavoin eri järjestelmissä ja eri tietokannoissa. Sen avulla voidaan mm. linkittää tietueita toisiinsa järjestelmän sisällä sekä eri järjestelmien ja/tai tietokantojen välillä. Järjestelmä luo tarvittaessa kentän automaattisesti. Luetteloijan ei pääsääntöisesti tule lisätä eikä muokata kontrollinumeroita.

Huom! Kontrollinumero on tietuekohtainen. Jos omassa tietokannassa ennestään oleva tietue kopioidaan ja kopiosta muokataan uusi tietue, on uudesta tietueesta ehdottomasti poistettava kaikki vanhaan tietueeseen liittyvät 035-kentät.

‡a -  Melindassa mukana olevissa tietokannoissa paikalliskannan tietueessa oleva kenttä 035 $a toimii linkkinä Melindan tietueen ja paikalliskannan tietueen välillä niissä tapauksissa, joissa tietue on lisätty paikalliskantaan Melindasta replikoimalla. Kenttä sisältää Melindan tietueen tietuenumeron (001) jonka edessä on kaarisuluissa tietokannan ISIL-tunnus (FI-MELINDA). Kenttä syntyy tietueen replikoituessa automaattisesti (esim. (FI-MELINDA)1298376 ).  Ennen 23.9.2013 tunnuksen etuliite oli FCC, joita esiintyy tietokannoissa. Niiden tietueiden suhteen, jotka ovat liikkuneet vastakkaiseen suuntaan eli paikalliskannasta Melindaan (joko Melindaa luotaessa tai myöhempinä aineistoloadeina), linkki puolestaan rakentuu paikalliskannan tietuenumeron ja sen sisältävän, Melindan tietueessa olevan SID-kentän perusteella. Paikalliskannan tietueissa ei näissä tapauksissa ole linkkinä toimivaa kenttä 035 $a lainkaan, ennen kuin se syntyy tietueeseen ensimmäisen Melindassa tehtyjen muutosten replikoitumisen yhteydessä.

Tietueessa olevista mahdollisista muista 035 $a kentistä ei ole haittaa, eikä niitä tarvitse poistaa - sekä replikointi että saatavuustietojen näyttö osaavat etsiä FCC- ja FI-MELINDA-alkuiset kentät ja hyödyntää vain niitä.

Voyager-osakenttä:
‡9 - Ovat syntyneet tietueisiin konversiossa edellisistä kirjastojärjestelmistä. Omassa tietokannassa 035-kenttiä ei tarvitse poistaa. Niitä ei kuitenkaan saa käyttää minkään muun tiedon tallentamispaikkana!


036 - TIEDOSTOJEN REKISTERINUMERO (ET)

Kenttään voidaan merkitä tiedostojen tuottajan antama alkuperäinen rekisterinumero, esimerkiksi digitoidun aineiston tunnus.

Esimerkki (Kansalliskirjasto)

Digitoidun äänitteen yksittäisestä kappaleesta luodulle äänitiedostolle annettu ainutkertainen tunnus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi linkityksessä tietokannasta äänitiedostoon:

036 ## ‡a URN:NBN:FI:DUO-k870784-01-1-001


037 - HANKINTAPAIKKA (T)

Kenttään merkitään verkkoaineiston hankintapaikkaMyös muun aineiston hankintapaikka voidaan tarvittaessa merkitä tähän. Osakenttään 5 merkitään kirjaston ISIL-tunnus.

esim.

Turun yliopiston kirjaston Karger-nimiseltä välittäjältä (037 ‡b Varastonumeron antaja, hankintapaikka) ostettu verkkokirja

037 ## ‡b Karger ‡5 FI-T  


038 - TIETUEEN SISÄLLÖN TEKIJÄNOIKEUS (ET)


039 - SUOMALAINEN KENTTÄ: SUOMALAINEN KARTASTOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ (T)  


040 - LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET) 

Fennica tallentaa ISIL-tunnuksensa (FI-NL) aina joko a-osakenttään tai d-osakenttään. Sitä ei saa poistaa. Muut Melindaan tallentavat tahot voivat myös merkitä oman tunnuksensa näihin kenttiin formaatin mukaisesti.

Melindasta poimittaessa on huomattava, että primääriluetteloinnissa tietueisiin tallennetaan aina ‡b-osakenttään kuvailukieli (joko fin tai swe) ja ‡e-osakenttään arvo rda, josta yksiselitteisesti käy ilmi, että tietue on RDA-tietue. BookWhere-ohjelmalla poimittuihin tietueisiin konvertoituu ‡b-osakenttään arvo mul. 
 

RDA-kentät poimituissa tietueissa


041 - KIELIKOODI (T)     Pakollinen

Suositus: käytetään vähintään osakenttiä ‡a ja ‡d

Vain yksi kielikoodi per osakenttä. Osakenttiä voidaan toistaa. Kielikoodit annetaan merkittävyysjärjestyksessä. Merkittävin on kieli, joka on julkaisussa korostettuna, pääosassa tai jota on sivumäärällisesti eniten. Nuottijulkaisuissa samanarvoisista kielistä alkukieli on merkittävin. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, suositusjärjestys on: fin, swe, smi, eng, ger, fre, rus, spa, ita, por. Kun kohteessa on niin paljon kieliä, ettei ole käytännöllistä luetella kaikkien kielten koodeja, voidaan käyttää koodia mul (Useita kieliä) - tätä ei kuitenkaan suositella.

008n ja 041n ensimmäisen kielikoodin täytyy olla sama. Poikkeuksen muodostaa koodi zxx: jos tietueen 008ssa on kielikoodi zxx (ei kielellistä sisältöä), tietueessa ei voi olla 041 a- eikä d-osakenttää.

Oppikirjojen ensimmäinen kielikoodi on opetettavan kielen mukainen. Sanakirjojen ensimmäinen kielikoodi on teoksen kielen mukainen (esipuhe, johdanto, kustantaja jne.).    

Saamen kielestä suositellaan käytettävän ensisijaisesti kielikoodia smi. Smi-koodin lisäksi suositellaan lisättävän julkaisun saamen kielinen koodi, mikäli se tiedetään Asiasanoihin voi laittaa tarkemman kielen (esim. pohjoissaame, kildininsaame). Jos kielen nimi ei ole teoksen aiheena, mutta se halutaan haettavaksi, sen voi tallentaa huomautuskenttään 546.

Viittomakielen koodi sgn on yhteinen kaikelle pelkälle viittomakielelle. Jos julkaisu sisältää lisäksi tekstiä tai puhetta (muuta kuin nimeke) lisätään toinen kielikoodi, esim. ‡a sgn ‡a fin.

Kielikoodi syötetään sekä kiinteämittaisiin että vaihtuvamittaisiin kenttiin. Voyager-järjestelmässä kiinteämittainen toimii haun rajauksessa ja vaihtuvamittainen sanahaussa.

Tietokannoissa konversion tuloksena syntyneet u/und-kielikoodit suositellaan korjattavaksi oikeiksi kielikoodeiksi.

Musiikkiaineiston ohjeita

‡a- Tekstin tai videotallenteen ääniraidan kieli (T)

Kielikoodi merkitään nuottijulkaisuissa ‡a-osakenttään aina, ellei ole kyse soitinmusiikista (kontrollikentän 008 merkkipaikoissa 35-37 koodina "zxx : ei kielellistä sisältöä (esim. musiikki)"). Monikielisissä tai käännöslaulumusiikkinuottijulkaisuissa ja -käsikirjoituksissa ensimmäiseen ‡a-osakenttään merkitään sama kielikoodi kuin merkkipaikkaan 008/35-37. Videotallenteiden ääniraidan kieli merkitään tähän. Laulumusiikkiäänitteiden esityskieli merkitään osakenttään ‡d.

‡b- Tiivistelmän tai abstraktin kieli (T)

Tähän kenttään merkitään äänitteen liiteaineistossa olevan juonitiivistelmän tai laulujen sisällön tiivistelmän kieli

‡d\ - Lauletun tai puhutun aineiston kieli (T)

Äänitteellä olevan lauletun tai puhutun sisällön kieli. Kielikoodi merkitään ‡d-osakenttään aina, ellei ole kyse soitinmusiikista (kontrollikentän 008 merkkipaikoissa 35-37 koodina "zxx : ei kielellistä sisältöä (esim. musiikki)"). Jos ‡a-osakenttää ei ole, ensimmäisen ‡d-osakentän kielikoodi tallennetaan merkkipaikkoihin 008/35-37.

‡e- Libreton kieli (T)

Tähän kenttään merkitään julkaisussa liitteenä (nuottikuvasta erillään esim. julkaisun lopussa tai äänitteen tekstiliitteessä) olevien sanoitusten kieli.

‡g- Liiteaineiston kieli (T)

Tähän kenttään merkitään muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b) tai librettojen (osakenttä ‡e) kieli (liiteaineistolla tarkoitetaan tässä myös mm. nuottijulkaisujen esipuheita).

‡h- Alkuperäinen kieli (T)

Tähän kenttään merkitään käännöslaulumusiikin alkuperäinen kieli.  HUOM! 1. indikaattorin arvo 1.

‡j- Tekstityksen kieli (T)

Videotallenteen tekstityksen tai esim. kuulovammaisille tarkoitetun tekstimuotoisen selosteen kieli.

‡k- Välikäännösten kieli (T)

‡m- Liiteaineiston alkuperäinen kieli (T)

‡n- Libreton alkuperäinen kieli (T)

Esimerkkejä

Nuottijulkaisu: soitinmusiikkia, ei liiteaineistoa:
 041-kenttää ei käytetä

Nuottijulkaisu: "fakebook", jossa englanninkielinen esipuhe:
 041 0# ‡g eng

Nuottijulkaisu: Sibeliuksen lauluja kaksikielisenä editiona:
 041 1# ‡a fin ‡a swe ‡h swe

Äänite: ruotsiksi esitettyjä kansanlauluja; tekstiliitteessä teosesittelyt ruotsiksi ja englanninkielisinä käännöksinä, ei sanoja tekstiliitteessä:
 041 1# ‡d swe ‡g eng ‡g swe ‡h swe

Äänite: italiaksi esitetty Rossinin ooppera; tekstiliitteessä pelkkä libretto:
 041 0# ‡d ita ‡e ita


042 - AUTENTIKOINTIKOODI (ET)


043 - MAANTIETEELLISEN ALUEEN KOODI (ET)


044 - JULKAISIJAN/TUOTTAJAN MAAKOODI (ET)


045 - AJANKOHTA TAI AJANJAKSO (ET)

Kenttää käytetään ilmaisemaan ajankohtaa, jota kartta kuvaa ja/tai vuotta, jolloin kartoitusmittaukset karttaa varten ovat valmistuneet tai sävellys on valmistunut. Kartan/sävellyksen julkaisuvuosi merkitään kenttään 260.
 Kun käytetään ensimmäisen indikaattorin arvoa 1 tai 2, toistetaan osakenttää.

Musiikinluetteloinnissa tähän kenttään merkitään sävellysvuosi tai -vuodet.

Esimerkkejä

Äänitteet:
 045 0# ‡b d2004
 100 1# ‡a Matveinen, Ville, ‡e säveltäjä.
 245 10 ‡a Enkeli.

045 1# ‡b d1973 ‡b d1980
 100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡e säveltäjä.
 240 10 ‡a Balladit, ‡m harppu, jousiork. ‡g (1973/1980)
 245 10 ‡a Ballad for harp and strings.
 500 ## ‡a Sävelletty 1973, tarkistettu 1980.


046 - ERIKOISKOODATTU JULKAISUAIKA (T)


047 - MUSIIKINLAJIKOODI (T)


048 - SOITINTEN JA LAULUÄÄNTEN KOODI JA MÄÄRÄ (T)

Kenttää voidaan käyttää soitinten ja lauluäänten määrän koodimuotoiseen ilmaisemiseen.

Kenttää ei suositella käytettäväksi, mutta olemassaolevia koodeja ei tarvitse poistaa tietueista.


049 - SUOMALAINEN KENTTÄ: TARKASTUS TAI INVENTOINTI (ET)