05. Kontrollikenttä 008

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 10:53

Unknown macro: alias. Click on this message for details.

 

Haku sovellusohjeesta

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

 

ISBD

5. Kontrollikenttä 008

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)


008 - INFORMAATIOKOODIT--YLEISTÄ TIETOA (ET)

008-koodit suositellaan merkittäväksi mahdollisimman tarkkaan, koska niistä on hyötyä rajauksissa, hauissa, tilastoissa, kokoelmien kartoittamisessa, myöhemmissä konversioissa jne.  Tähän ohjeeseen on merkitty erikseen KITT-yhteistilaston mukaiset pakolliset merkkipaikat, mutta niiden lisäksi on suositeltavaa käyttää muitakin koodeja ohjeen mukaisesti.

  • 008 - KAIKKI AINEISTOT 

Ellei 008-koodia voida merkitä, suositellaan käytettäväksi koodia | = ei koodattu (täyttömerkki) mieluummin kuin tyhjää (#). MARC 21 -formaatissa sanotaan kuitenkin täyttömerkistä: Täyttömerkkiä ei saa käyttää kentän 008 merkkipaikoissa 00-05 (Luontipäivä).  Sen käyttöä ei suositella myöskään merkkipaikoissa 07-10 (Julkaisuvuosi 1), 15-17 (Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa) eikä myöskään kentän 008  ilmiasulle tarkoitetussa merkkipaikassa (joko merkkipaikka 23 tai 29, riippuen aineistolajista).

mp. 06 Julkaisuajan tyyppi\/Julkaisun tila

Luokittelee merkkipaikkoihin 008/07-10 (Julkaisuvuosi 1) ja 008/11-14 (Julkaisuvuosi 2) merkittävien julkaisuaikojen tyypin. Koodi valitaan samalla, kun määritellään sopivat vuodet merkkipaikkoihin 008/07-14. Yleensä vuosiluku on sama kuin kentässä 260 (julkaisutiedot). Jos tarkkaa vuotta ei tiedetä, valitaan "q : epävarma julkaisuaika" ja merkkipaikkaan 07-10 tallennetaan aikaisin todennäköinen julkaisuvuosi ja merkkipaikkaan 11-14 myöhäisin todennäköinen julkaisuvuosi.

KITT-yhteistilasto: koodi c = 'Jatkuva julkaisu, ilmestyy edelleen' on pakollinen.

mp. 07-10 Julkaisuvuosi 1 ja mp. 11-14 Julkaisuvuosi 2

Julkaisuvuodet merkitään kuten MARC 21 -formaatin esimerkeissä.

mp. 15-17 Maakoodi
Käytetään aina maakoodia, ei osavaltiokoodia. 

Maakoodit merkitään nykyisten valtionrajojen mukaan. Esimerkiksi Neuvostoliiton aikaan Viron alueella julkaistun teoksen maakoodiksi tulee nyt luetteloitaessa Viron maakoodi. 

mp. 35-37 Kieli
008-kielikoodi on sama kuin ensimmäinen 041-kentän a- (tai d-) osakenttä. Poikkeuksen muodostaa koodi zxx: jos tietueen 008ssa on kielikoodi zxx (ei kielellistä sisältöä, esim. soitinmusiikki), tietueessa ei voi olla 041 a- eikä d-osakenttää. Kun kohteessa on niin paljon kieliä, ettei ole käytännöllistä luetella kaikkien kielten koodeja, voidaan käyttää koodia mul (Useita kieliä) - tätä ei kuitenkaan suositella. Kielikoodi und tarkoittaa kieltä, jota luetteloija ei kykene identifioimaan tai ihmisääntä, joka ei ole kieltä, esim. ei-kielellistä hyräilyä, joikua tai vokaliisia.

Voyagerin kielirajaus tehdään kentästä 008 ja kielen sanahaku kentästä 041.

mp. 38 Muunneltu tietue 
Kenttää ei käytetä (= ei koodattu).

mp. 39 Luetteloiva organisaatio
Kansalliskirjasto merkitsee tähän # = 'Kansallisbibliografia', muut kirjastot voivat merkitä koodin c = 'Luettelointiyhteistyö'.

  • 008 - (BK) KIRJAT 

mp. 24-27 Sisältö

Sisältökoodi suositellaan merkittäväksi ainakin sanakirjoille (d), tietosanakirjoille (e), hakemistoille information , patenteille (j), diskografioille (k), laeille (l), väitöskirjoille ja muille opinnäytteille (m), kirjallisuuskatsauksille thumb_down , henkilö- tai yhteisöhakemistoille, matrikkeleille, jäsenluetteloille (r), tilastoille (s), standardeille (u) ja vuosikirjoille thumb_up .

KITT-yhteistilasto: koodi j = 'Patentit' on pakollinen, ellei patenteilla ole omaa kokoelmaa.

KITT-yhteistilasto: Jos aineisto on verkossa, on merkittävä 007/01 koodi r = suorakäyttö, online.

  • 008 - (CR) JATKUVAT JULKAISUT 

mp. 21 Jatkuvan julkaisun tyyppi

KITT-yhteistilasto: koodit m = 'Monografiasarja' ja n = 'Sanomalehti' ovat pakollisia.

mp. 34 Kirjauskäytäntö

0 = Peräkkäinen kirjaus
on perinteinen tapaus, eli nimeketieto 245-kentässä pysyy samana ja pienistä muutoksista kerrotaan 246-kentissä. Suurissa nimekemuutoksissa tehdään uusi tietue. (ks. Kirjastoaineiston kuvailusäännöt A.2.6)

1 = Viimeisin kirjaus
liittyy integroituviin/jatkuvasti päivittyviin verkkojulkaisuihin, jolloin kenttään 245 laitetaan aina viimeisin nimekemuoto ja aikaisemmat nimekkeet ilmoitetaan 247-kentässä. Aikaisemmista nimekemuodoista voidaan tehdä lisäksi huomautus 547-kenttään. Tällöin ei tarvitse tehdä uutta tietuetta, kun tiuhaan päivittyvän julkaisun nimeke muuttuu eli tietuekin on "päivittyvä/integroituva".

KITT-yhteistilasto: Jos aineisto on verkossa, on merkittävä 007/01 koodi r = suorakäyttö, online.

  • 008 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT

mp. 26 Elektronisen aineiston tyyppi

KITT-yhteistilasto: koodi j = 'Verkossa oleva järjestelmä tai palvelu' on pakollinen.

  • 008 - (MP) KARTAT 

mp. 25 Kartta-aineiston tyyppi

KITT-yhteistilasto: koodi e = 'Kartasto, atlas' on pakollinen.

KITT-yhteistilasto: Jos aineisto on verkossa, on merkittävä 007/01 koodi r = suorakäyttö, online.

  • 008 - (MU) MUSIIKKI

mp. 18-19 Musiikinlaji
Kenttää suositellaan käytettäväksi soveltuvin osin. Ellei sopivaa koodia löydy, käytetään "|| : ei koodattu".

mp. 20 Nuottijulkaisun tyyppi
Nuottijulkaisuissa valitaan sopiva arvo, äänitteissä arvona aina "n : soveltumaton". Lista nuottijulkaisutyypeistä.

mp. 21 Äänet
Nuottijulkaisuissa valitaan sopiva arvo, äänitteissä arvona aina "n : soveltumaton". Lista äänistä.

mp. 22 Kohderyhmä
Kohderyhmä eritellään, kun se ilmenee aineistosta (esim. koulujen oppimateriaalit), muuten valitaan "_ : tuntematon tai ei eritelty".

mp. 23 Ilmiasu
Valitaan sopiva koodi (esim. "# : Ei mikään seuraavista", verkkomusiikin koodina on "o : verkkoaineisto").

mp. 24-29 Liiteaineisto 1-6
Kaikki merkkipaikat koodataan. Aakkosjärjestyksessä voidaan tallentaa kuusi eri koodia, jotka ilmaisevat äänitteen, nuottikäsikirjoituksen tai nuottijulkaisun liiteaineiston sisältöä. Jos tallennetaan vähemmän kuin kuusi koodia, koodit tasataan vasemmalle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on "# : ei liiteaineistoa".

mp. 30-31 Kirjallisuuslaji 1-2
Molemmat merkkipaikat koodataan: musiikkiäänitteissä sekä 30 että 31 "# : kohde on musiikkiäänite" ja nuottijulkaisuissa vastaavasti sekä 30 että 31 "n : soveltumaton".

mp. 33 Transponointi ja sovitus
Kenttää ei tarvitse käyttää.

ESIMERKKEJÄ

NUOTTIJULKAISUT
Nuottijulkaisuissa kontrollikentässä 008 käytetään seuraavia kaikille aineistoille yhteisiä merkkipaikkoja: 06, 07-10, 11-14, 15-17, 35-37 ja 39. Merkkipaikkaa 38 ei käytetä (= ei koodattu). Musiikkiaineistoille yhteisistä merkkipaikoista käytetään ainakin merkkipaikkoja 20 Nuottijulkaisun tyyppi, 21 Äänet, 22 Kohderyhmä, 23 Ilmiasu (r : tavanomainen painojäljenne), 24-29 Liiteaineisto 1-6 ja 30-31 Kirjallisuuslaji 1-2 (n : soveltumaton). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 18-19 Musiikin laji ja 33 Transponointi ja sovitus.

 Esimerkki 1: nuottijulkaisu, jossa partituuri ja stemmat
merkkipaikassa 20 Nuottijulkaisun tyyppi = "a : partituuri" ja merkkipaikassa 21 Äänet = "e : soitinäänet"

Esimerkki 2: nuottijulkaisu, jossa vain stemma tai stemmoja 
merkkipaikassa 20 Nuottijulkaisun tyyppi = "z : muu" ja merkipaikassa 21 Äänet = "e : soitinäänet"

ÄÄNITTEET
Äänitteissä kontrollikentässä 008 käytetään seuraavia kaikille aineistoille yhteisiä merkkipaikkoja: 06, 07-10, 11-14, 15-17, 35-37 ja 39. Merkkipaikkaa 38 ei käytetä (= ei koodattu). Musiikkiaineistoille yhteisistä merkkipaikoista käytetään ainakin merkkipaikkoja 20 Nuottijulkaisun tyyppi (n : soveltumaton), 21 Äänet (n : soveltumaton), 22 Kohderyhmä, 23 Ilmiasu ( _ : ei mikään seuraavista), 24-29 Liiteaineisto 1-6 ja 30-31 Kirjallisuuslaji 1-2 (_ : kohde on musiikkiäänite). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 18-19 Musiikin laji ja 33 Transponointi ja sovitus.

  • 008 - (MX) SEKALAISET AINEISTOT 

    KITT-yhteistilasto: Jos aineisto on verkossa, on merkittävä 007/01 koodi r = suorakäyttö, online.
  • 008 - (VM) VISUAALISET AINEISTOT 

mp. 18-20 Kesto
Kenttää ei tarvitse käyttää.

mp. 22 Kohderyhmä
Kohderyhmä eritellään, kun se ilmenee aineistosta (esim. koulujen oppimateriaalit), muuten valitaan "_ : tuntematon tai ei eritelty".

mp. 28 Virallisjulkaisu
Kenttää ei käytetä musiikkiaineistossa (= ei koodattu).

mp. 29 Ilmiasu
Merkkipaikan arvona "# : Ei mikään seuraavista" tai esim. CD-levylle tallennetuissa, tietokoneen käyttöä edellyttävissä musiikkivideoissa "q : paikalliskäyttöinen elektroninen tallenne

mp. 33 Visuaalisen aineiston tyyppi
 Käytetään soveltuvaa koodia (esim. v : videotallenne, b : moniviestin).

KITT-yhteistilasto: koodit m = 'Elokuva' ja v = 'Videotallenne' ovat pakollisia.

mp. 34 Menetelmä
Käytetään soveltuvaa koodia. Musiikkiaineistossa ei tarvitse käyttää.

VIDEOTALLENTEET JA MONIVIESTIMET
Videotallenteissa kontrollikentässä 008 käytetään seuraavia kaikille aineistoille yhteisiä merkkipaikkoja: 06, 07-10, 11-14, 15-17, 35-37 ja 39. Merkkipaikkaa 38 ei käytetä (= ei koodattu). Visuaalisille aineistoille ja moniviestimille yhteisistä merkkipaikoista käytetään ainakin merkkipaikkoja 22 Kohderyhmä, 29 Ilmiasu ja 33 Visuaalisen aineiston tyyppi (v : videotallenne). Muita merkkipaikkoja (18-20, 28, 34) ei yleensä käytetä musiikkiaineistossa (= ei koodattu) tai niissä käytetään kirjasto- tai tietokantakohtaisesti sovittua koodia.

KITT-yhteistilaston yleisohje: Jos aineisto on verkossa, on merkittävä 007/01 koodi r = suorakäyttö, online.