21. Ohitusindikaattorit

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43Haku sovellusohjeesta

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiäISBD

21. Ohitusindikaattorit

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska

 

Ohitusindikaattorin arvo 0 tarkoittaa, että lajittelu alkaa kentän ensimmäisestä aakkosnumeerisesta merkistä. Arvoa 0 käytetään myös silloin, kun ensimmäistä lajiteltavaa aakkosnumeerista merkkiä edeltää vain jokin erikoismerkki, kuten sulku- tai lainausmerkki.

Ohitusindikaattorin arvot 1-9 tarkoittavat, että kenttä sisältää aakkosnumeerisia merkkejä, jotka pitää ohittaa lajittelussa. Indikaattorin arvoksi annetaan niiden merkkien määrä, jotka edeltävät lajittelun aloittavaa merkkiä. Tyypillisiä tapauksia ovat vieraiden kielien määräiset ja epämääräiset artikkelit (esim. En, A, Le, Les, The, Der).

Huom: Indikaattoriarvon pitää vastata kaikkia merkkipaikkoja, jotka jätetään pois lajittelun alusta, tällöin myös välilyönnit ja erikoismerkit (esim. heittomerkki, väliviiva) lasketaan mukaan.

Esimerkkejä (lajittelujärjestyksessä):

  • 245 10$aSuomalainen hevonen
  • 245 10$a"Erotikk og galskap"
  • 245 13$aEn historisk sommar
  • 245 12$aL'homme dans la paysage
  • 245 10$a-in real time
  • 245 10$a¿Quiénes gobiernan América latina?
  • 245 15$a"Den samiska samlingen" på statens historiska museum (SHM)
  • 245 14$aThe stranger from paradise

Erikoismerkit

Voyager normalisoi merkit NACO-normalisointisääntöjen mukaan. Alla suomennettu lista niistä erikoismerkeistä, jotka normalisoidaan joko tyhjäksi (blank) tai kokonaan pois (delete), jolloin niitä ei tarvitse laskea mukaan ohitettaviin merkkeihin, kun ne yksinään edeltävät esim. nimekettä. Muissa tapauksissa myös erikoismerkit lasketaan (ks. Huom. ja Esimerkit yllä).

Char

Dec

Hex

 

 

!

33

0021

HUUTOMERKKI

EXCLAMATION MARK

"

34

0022

LAINAUSMERKKI

QUOTATION MARK

'

39

0027

HEITTOMERKKI

APOSTROPHE

(

40

0028

VASEN KAARISULJE

LEFT PARENTHESIS

)

41

0029

OIKEA KAARISULJE

RIGHT PARENTHESIS

-

45

002D

TAVUVIIVA-MIINUSMERKKI

HYPHEN-MINUS

[

91

005B

VASEN HAKASULJE

LEFT SQUARE BRACKET

]

93

005D

OIKEA HAKASULJE

RIGHT SQUARE BRACKET

}

125

007D

OIKEA AALTOSULJE

RIGHT CURLY BRACKET (RIGHT BRACE)

{

123

007B

VASEN AALTOSULJE

LEFT CURLY BRACKET

<

60

003C

PIENEMPI KUIN -MERKKI

LESS-THAN SIGN, LEFT ANGLE BRACKET

>

62

003E

SUUREMPI KUIN -MERKKI

GREATER-THAN SIGN, RIGHT ANGLE BRACKET

;

59

003B

PUOLIPISTE

SEMICOLON

:

58

003A

KAKSOISPISTE

COLON

.

46

002E

PISTE

FULL STOP, PERIOD

?

63

003F

KYSYMYSMERKKI

QUESTION MARK

¿

191

00BF

YLÖSALAINEN KYSYMYSMERKKI

INVERTED QUESTION MARK

¡

161

00A1

YLÖSALAINEN HUUTOMERKKI

INVERTED EXCLAMATION MARK

/

47

002F

VINOVIIVA, KAUTTAVIIVA

SOLIDUS, SLASH

\

92

005C

KENOVIIVA

REVERSE SOLIDUS, BACK(WARD)SLASH

@

64

0040

ÄT-MERKKI

COMMERCIAL AT, AT SIGN

*

42

002A

ASTERISKI, TÄHTI

ASTERISK, STAR

|

124

007C

PYSTYVIIVA, "PUTKI"

VERTICAL LINE, VERTICAL BAR, BAR

%

37

0025

PROSENTTIMERKKI

PERCENT SIGN

=

61

003D

YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI

EQUALS SIGN

±

177

00B1

PLUS-MIINUS -MERKKI

PLUS-MINUS SIGN

8744

2228

LOOGINEN TAI-MERKKI

LOGICAL "OR"

8742

2226

LOOGINEN EI-MERKKI

LOGICAL "NOT"

8314

207A

YLÄINDEKSI PLUSMERKKI

SUPERSCRIPT PLUS SIGN

8315

207B

YLÄINDEKSI MIINUSMERKKI

SUPERSCRIPT MINUS SIGN

8330

208A

ALAINDEKSI PLUSMERKKI

SUBSCRIPT PLUS SIGN

8331

208B

ALAINDEKSI MIINUSMERKKI

SUBSCRIPT ZERO MINUS SIGN

®

174

00AE

REKISTERÖIDYN TAVARAMERKIN MERKKI

REGISTERED SIGN, PATENT SIGN

8471

2117

 

SOUND RECORDING COPYRIGHT, PHONORECORD SYMBOL

©

169

00A9

TEKIJÄNOIKEUSMERKKI

COPYRIGHT SIGN

$

36

0024

DOLLARIN MERKKI

DOLLAR SIGN

£

163

00A3

PUNNAN MERKKI

BRITISH POUND SIGN

°

176

00B0

ASTEEN MERKKI

DEGREE SIGN

^

94

005E

SIRKUMFLEKSI

CIRCUMFLEX ACCENT, SPACING CIRCUMFLEX

_

95

005F

ALAVIIVA

LOW LINE, SPACING UNDERSCORE

`

96

0060

GRAVIS-KORKOMERKKI

GRAVE ACCENT, SPACING GRAVE

~

126

007E

TILDE

TILDE, SPACING TILDE