18. Sarjalisäkirjauskentät (80X-830)

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Unknown macro: alias. Click on this message for details.


Haku sovellusohjeesta

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiäISBD

18. Sarjalisäkirjauskentät (80X-830)

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen hakutietoihin (ks. Hakutiedot. Helsinki, 1991).


MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

800810811830

Kaikki sarjalisäkirjauskentät ovat kirjastotasolla pakollisia, mikäli soveltuvat kuvailun kohteeseen.

HUOM! KENTTIEN 490 JA 8XX ERO:

Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa.  8XX-kentässä on sarjatietueen  kentässä 245 oleva nimekkeen muoto (= auktorisoitu muoto). Ellei samanlaista kirjausta haluta tehdä sekä 490-kenttään, että 8XX-kenttään, käytetään ensisijaisesti 8XX-kenttiä.


800 - SARJALISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T) 

Tähän kenttään merkitään tekijä/nimeke-sarjalisäkirjaus, kun tekijänä on henkilö. Kirjaus perustuu yleensä 490-kenttään tai huomautuskenttiin merkittyihin tietoihin.

‡f-osakenttään merkitään julkaisusarjan alkamisvuosi (ensimmäisenä ilmestyneen osan julkaisuvuosi). ‡v-osakentän merkinnässä käytetään julkaisussa esiintyviä ilmaisuja.

Musiikissa tätä kenttää käytetään tyypillisesti säveltäjien kootuista teoksista.

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)

Esim.

800 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säv. ‡t Teokset. ‡f 1999 ; ‡v series 1, volume 1, 1.


810 - SARJALISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T) 

Tähän kenttään merkitään yhteisönnimellä alkava sarjannimi.

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)


811 - SARJALISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)


830 - SARJALISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T) 

Tähän kenttään merkitään sen sarjan nimi, johon luetteloitava julkaisu kuuluu. 490-kenttään merkitään tiedot siinä muodossa kuin ne ovat luetteloivassa julkaisussa (eli tiedot saattavat vaihdella sarjan eri osien välillä), mutta 830-kenttään tulevat tiedot sarjan kaikkien osien kesken yhtenäisellä tavalla. 830-kenttä toimii linkkinä: kun tietokannasta on löytänyt yhden osan sarjaa, pääsee 830-kentästä kaikkiin muihinkin sarjan osiin. 

Esimerkkejä 

Tavallinen tapaus: sarjan nimi ja ISSN-tunnus julkaisussa oikein kirjoitettuina

490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45
 830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45.

Sarjan nimi kirjoitettu väärin julkaisuun:

490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisuja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44
 830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44.

Sarjan nimi kirjoitettu eri kielellä julkaisuun kuin millä sarjan nimi tavallisesti kirjoitetaan, eikä ISSN-tunnusta ole luetteloitavassa julkaisussa:

490 1# ‡a Publications of the Dept. of Church Music / Sibelius Academy ; ‡v 26
 830 #0 ‡a Kirkkomusiikin osaston julkaisuja, ‡x 0787-7838 ; ‡v 26.

Sarjan tiedot on ilmoitettu julkaisussa usealla kielellä:

490 1# ‡a Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v Bd. 94 = Publications universitaires européennes. Série XXXVI, Musicologie ; vol. 94 = European university studies. Series XXXVI, Musicology ; vol. 94
 830 #0 ‡a Europäische Hochschulschriften. ‡n 36, ‡p Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v 94.

SFS-käsikirjan numero tulee sarjakenttään, esim. 830 #0 ‡a SFS-käsikirja, ‡x 0780-7961 ; ‡v 74.