Wikipalvelun käyttösäännöt

Last modified by Jarkko Seppälä on 2023/12/12 08:50

1. Yleistä

Helsingin yliopiston wikipalvelua koskee samat käyttösäännöt kuin muitakin Helsingin yliopiston tietojärjestelmiä ja
verkkopalveluita, katso tarkemmin Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.

Erityisesti tulee huomioida, että wikipalvelu on tarkoitettu opiskelun, tutkimuksen, opetuksen tai hallinnon työvälineeksi. Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin. Wikin käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

Seuraavassa taulukossa on selvennetty muutamia wikipalvelun keskeisiä käsitteitä:

Tällä sivulla on selitetty muutamat keskeisimmistä wikipalvelun käsitteistä. Käsitteistä on kerrottu myös aikaisemman Confluence wiki-palvelun vastaava termi, jos se poikkeaa XWikissä käytetystä termistä

Käsite suomeksiKäsite englannniksiConfluence suomeksiConfluence englanniksiKuvaus
anonyymi käyttäjäunregistered user anonymous userkäyttäjä joka ei ole kirjautunut wikiohjelmistoon
blogimerkintäblog post  uusi tiedote
haka-käyttäjähaka-user  kirjautunut käyttäjä, jolla on käyttäjätunnus Haka-luottamusverkostoon kuuluvassa organisaatiossa, ml. Hy:n käyttäjät
hy-käyttäjähy-user  kirjautunut käyttäjä, jolla Helsingin yliopiston pääkäyttöluvan mukainen tunnus
kirjautunut käyttäjäxwiki-user confluence-userkäyttäjä joka on kirjautunut wikiohjelmistoon omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan
kommentticomment  kommentti, joka näkyy sivun alareunan kommenttipalstalla
laajennusextension  Erikseen asennettava lisäosa jolla laajennetaan palvelun toiminnallisuutta. Laajennus voi koostua yhdestä tai useammasta makrosta
lapsisivuchild page  sivu joka on luotu tai siirrety toisen wikisivun alaiseksi (ns. sivupuussa)
sivupage  katso wikisivu
sivupohjapage template  Sivu jota voi käyttää uusien sivujen pohjana. Sivupohjassa voi olla valmista, tekstiä, komentosarjoja yms.
Sivupohjia voi käyttää kuka tahansa kenellä on muokkausoikeus, mutta sivupohjien luonti ja ylläpito vain wikin ylläpitäjien toimesta.
sivupuudocument tree page tree (hierarchy)pääsivun ja alasivujen muodostama hierarkkinen kokonaisuus jollain tietyllä wikialueella
taittopohjapage layout  Sivua muokattaessa voidaan vaihtaa sivun taittoa, esim. 1-palstaisesta 2-palstaiseksi.
teemapage theme (space) themeWikialuekohtainen ulkoasuteema, jonka wikialueen ylläpitäjä määrittää
(versio) tiivistelmä(version) summary(versio) kommentti(version) commentkommentti, jonka sivun muokkaaja on tallentanut samalla uuden version kanssa, näkyvissä vain sivun historiatietojen yhteydessä
vierailijalocal user  kirjautunut käyttäjä, jolla itse luotu tunnus
wikisivupage, documentwikialuespaceyksittäinen sivu, jolla voi olla omat asetukset ja ylläpitäjä
wikisivustopage hierarchywikialue (wikitila)spaceuseamman sivun muodostama hierarkkinen kokonaisuus, jolla on omat asetukset ja ylläpitäjä
wikisivun ylläpitäjäpage adminwikialueen ylläpitäjäspace adminvastuuhenkilö jolla on oikeudet hallinnoida yhtä tai useampaa wikialuettaa
wikipalveluwiki service  ohjelmiston, palvelimen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen muodostama kokonaisuus joka mahdollistaa wikin käyttämisen

2. Tunnistautuminen eli käyttäjätunnukset ja salasanat

Kaikkien muiden kuin anonyymien käyttäjien on tunnistauduttava wikipalveluun. Tunnistautumiseen käytetään Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskuksen myöntämää käyttäjätunnusta (pääkäyttölupa tai kevyttunnus jolla käyttövaltuus "WWW-oppimisympäristö"). Salasanana toimii sama salasana kuin muissakin Helsingin yliopiston verkkopalveluissa.

Hy:n wiki on palveluna liitetty myös Haka-luottamusverkostoon, joten kaikkien siihen kuuluvien organisaatioiden jäsenet voivat käyttää wikipalvelua omilla käyttäjätunnuksillaan. Kirjautuminen tapahtuu oman kotiorganisaation käytänteiden mukaisesti.

Toistaiseksi myös Hy:n ja Haka-verkoston ulkopuoliset käyttäjät voivat itsenäisesti rekisteröityä wikipalvelun käyttäjäksi eli vierailijaksi. Vierailijoiden salasana on heidän itsensä määriteltävissä ja käyttäjätunnukseksi suositellaan omaa sähköpostiosoitetta. Vierailijoiden tunnistautumiseen tai identifoimiseen liittyvissä ongelmatilanteissa ei tarjota tukea tai neuvontaa. Vastuu vierailijan toiminnasta on hänelle oikeuksia myöntävällä alueen ylläpitäjällä.

3. Käyttöoikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla käyttäjillä on vastuu omasta toiminnastaan ja kaikkien käyttäjien on noudatettava käyttösääntöjä. Kaikilla käyttäjillä on myös velvollisuus ilmoittaa ylläpidolle havaitsemistaan tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä. Seuraavassa on tarkennettu eri käyttäjäroolien erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

3.1 Anonyymit käyttäjät

Oikeudet: Anonyymien käyttäjien oikeudet lukea ja kommentoida sivuja määritellään aluekohtaisesti (alueen ylläpitäjien toimesta). Anonyymeille käyttäjille ei saa antaa muita oikeuksia kuin luku ja kommentointi.
Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiset.

3.2 Vierailevat käyttäjät

Oikeudet: Vierailijatunnuksella kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet lukea, muokata ja kommentoida sivuja. Käyttäjällä ei ole oikeutta luoda omia alueita eikä toimia alueen ylläpitäjänä.
Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiset.

3.3 Haka-käyttäjät

Oikeudet: Haka-luottamusverkoston käyttäjätunnuksilla kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeuksia mutta he eivät voi itsenäisesti luoda tai ylläpitää omia alueita.
Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiset.

3.4 Helsingin yliopiston tunnuksella kirjautuneet käyttäjät

Oikeudet: Yliopiston käyttäjätunnuksella kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet lukea, muokata ja kommentoida sivuja. Käyttäjällä on myös oikeus luoda uusia alueita ja toimia luomiensa alueiden ylläpitäjänä.
Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiset.

3.5 Alueen ylläpitäjät

Oikeudet: Alueen ylläpitäjä hallinnoi omaa aluettaan ja jakaa alueen käyttöoikeuksia muille käyttäjille.
Velvollisuudet: Alueen ylläpitäjä on viime kädessä vastuussa kaikesta mitä hänen alueellaan tapahtuu, myös muiden käyttäjien toimista. Sen vuoksi alueen ylläpitäjän tulee huomioida seuraavat säännöt:

  • anonyymeille käyttäjille ei ole sallittua antaa muita oikeuksia kuin luku- ja kommentointioikeus
  • alueen ylläpito-oikeuksia ei suositella jaettavan muille
  • ylläpitäjän on säännöllisesti seurattava oman alueensa tapahtumia
  • ylläpitäjän tulee tarvittaessa rajoittaa muiden käyttäjien oikeuksia
  • vakavissa ongelmatilanteissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä wikipalvelun ylläpitoon

4. Wikialueet

Wikialueet luodaan erillisellä palvelussa olevalla lomakkeella. Työkalun käyttäminen vaatii Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskuksen käyttäjätunnuksen. Wikialueen luojasta tulee automaattisesti sen ylläpitäjä eikä ylläpito-oikeuksia suositella siirettävän edelleen. Samoin alueita ei suositella luotavan toisille käyttäjille.

Wikialueita saa käyttää opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen ja hallinnointiin olemassa olevien käyttösääntöjen mukaisesti. Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin. Alueen ylläpitäjä on vastuussa omasta alueestaan. Wikin käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

Wikialueilla olevien tietojen varmuuskopiointi on alueiden ylläpitäjien vastuulla, samoin mahdollinen arkistointi myöhempää käyttöä varten. Wikialueen ylläpitäjä voi itse poistaa alueensa mutta toimenpide on peruuttamaton. Ennen poistamista kannattaa siis varmuuden vuoksi arkistoida alue. Samoin on hyvä tiedottaa alueen muita käyttäjiä hyvissä ajoin ennen poistamista.

5. Tukipalvelut

Wikipalvelun tukipalvelut tuotetaan Tietotekniikkakeskuksessa

TukiwwwSähköpostiPuhelin
Tiken Helpdeskhttps://helpdesk.it.helsinki.fi/helpdesk@helsinki.fi02 941 55555

6. Ylläpito

Wikipalvelun ylläpidosta vastaa Tietotekniikkakeskus. Palvelun ylläpitoa velvoittavat yliopiston käyttösääntöjen lisäksi myös erilliset tietojärjestelmien ylläpitosäännöt

Wikipalvelun käyttäjien tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:

  • ylläpito keskittyy pitämään palvelun käytettävissä ja saavutettavissa
  • ylläpito ei takaa wikipalvelun jatkuvaa ja keskeytymätöntä saavutettavuutta, mutta kaikki tiedossa olevat käyttökatkot tiedotetaan etukäteen
  • ylläpito ei vastaa wikialueilla olevien tietojen säilytyksestä, luotettavuudesta tai eheydestä
  • ylläpito ei valvo säännöllisesti wikialueita vaan puuttuu ainoastaan havaittuihin tai ilmoitettuihin ongelmatilanteisiin
  • mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään ottamalla yhteyttä alueen ylläpitäjään, vakavissa tapauksissa toimitaan voimassaolevan tietoturvaohjeistuksen mukaisesti

Wikipalvelun palvelimesta otetaan palvelinylläpidon toimesta säännölliset varmuuskopiot. Näiltä kopioilta ei kuitenkaan ole mahdollista palauttaa yksittäisten wikialueiden tietoja, vaan mahdolliset palautukset tehdään ainoastaan vakavien ja koko järjestelmää koskevien vahinkojen korjaamiseksi.

Palvelun ylläpidolla on oikeus puuttua alueen ylläpitäjän ohitse mihin tahansa palveluun syötettyyn aineistoon jos sen havaitaan rikkovan voimassaolevia lakeja, yliopiston käyttösääntöjä, hyvää tapaa, loukkaavan tekijänoikeuksia tai haittaavan palvelun käyttöä. Ylläpidolla on myös oikeus muuttaa käyttäjien ja alueiden oikeuksia sekä peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua jos havaitaan jotakin aiemmin mainittuja.

7. Tekijänoikeudet

Jokainen käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen wikipalveluun syöttämänsä aineiston käyttöön on saatu lupa tekijänoikeuden omistajalta. Alueen ylläpitäjän vastuulla on valvoa käyttäjien toimintaa ja puuttua havaittuihin ja epäiltyihin tekijänoikeusrikkomuksiin viipymättä. Epäselvissä tapauksissa alueen ylläpitäjän tulee siirtää käyttöoikeudeltaan tuntematon aineisto pois julkiselta alueelta siihen asti kunnes tekijänoikeuden omistajan kanta aineiston julkaisemiseen wikisivulla on selvitetty.

Alueen ylläpitäjä ei kuitenkaan ole vastuussa tai velvollinen valvomaan sitä, miten alueen käyttäjät käyttävät toistensa aineistoja, vaan käyttäjien on erikseen yhdessä ylläpitäjän kanssa sovittava syöttämiensä aineistojen käyttöehdoista.