Venäjänkieliset emigranttilehdet

Last modified by sseppal@helsinki_fi on 2024/02/07 06:56

Emigranttilehdet ovat venäjänkielisiä kausijulkaisuja, joita venäläiset emigrantit ovat julkaisseet Venäjän rajojen ulkopuolella. Tälle sivulle on koottu emigranttilehtiin
liittyvää aineistoa: Slavicasta löytyvät emigranttilehtiä käsittelevät hakuteokset ja bibliografiat sekä aiheeseen liittyviä kiinnostavia linkkejä.

Hakuteokset

 • Литературная энциклопедия русского зарубежья : 1918-1940 = Encyclopaedia of the Russian Emigre Literature : 1918-1940. T. 2, Периодика и литературные центры = Periodics and literary centers / главный редактор А. Н. Николюкин. Москва : РОССПЭН, 2000. 639 с.
  Sijainti: H2 Sl. Ref. RUS 6 Literaturnaa
  • Hakuteos sisältää kuvaukset vuonna 1918-1940 ilmestyneistä emigranttien kausijulkaisuista ja kustantamoista. Teokseen on valittu merkittävimmät kausijulkaisut,
   joissa on ilmestynyt kirjallisuutta.

 

 • Периодические и  непериодические коллективные  издания русского зарубежья :  1918-1941 : журналистика,  литература, искусство,  гуманитарные науки, педагогика, религия, военная и казачья печать : опыт расширенного справочника : в двух частях. Часть 1. / В. Б. Кудрявцевю. М.:Русский путь, 2011. 936 с.
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 7.136
  • Hakuteoksen ensimmäinen osa, joka sisältää kuvaukset Venäjän kirjastoissa ja arkistoissa säilytettävistä humanistisen alan emigranttijulkaisuista vuosilta 1918-1941.
   Teoksessa on 2693 nimekettä, jotka sisältävät kuvauksen lehtien sisällöistä sekä hakemiston lehtien kirjoittajista.

Bibliografiat

 • Émigration russe en Europe : catalogue collectif des périodiques en langue russe. 1, 1855-1940 / établi par Tatiana Ossorguine-Bakounine. Paris : Institut d’études slaves, 1976. 340 s.
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 7.69
 • Émigration russe en Europe : catalogue collectif des périodiques en langue russe. 2, 1940-1970 / établi par Anne-Marie Volkoff. Paris : Institut d’études slaves, 1977. 147 s.
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 7.69
  • Emigranttilehtiluettelot, joissa Keski-Euroopassa, Baltiassa ja Afrikassa ilmestyneiden emigranttilehtien nimet ja sijainnit eri kirjastoissa (Ranskan, Belgian, Sveitsin,
   Tsekin, Saksan, Tanskan, Iso-Britannian, Italian, Norjan, Alankomaiden, Romanian, Ruotsin, Suomen, Jugoslavian kirjastot).
   Lopussa nimihakemisto lehtien (pää)toimittajista.

 

 • L’Émigration russe : revue et recueils, 1920-1980 : index général des articles = Русская эмиграция : журналы и сборники на русском языке 1920-1980 : сводный указатель статей / publié par la Bibliotheque russe Tourguenev ; préface de M. Raeff. Paris : Institut d’Etudes slaves, 1988. 661 s.
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 7.97
  • Artikkeliluettelo, jossa listattu Euroopassa ja erityisesti suurissa keskuksissa (Pariisissa, Berliinissä ja New Yorkissa) ilmestyneiden 45 emigranttilehden ja
   16 kokoomateoksen artikkelit tekijöiden mukaan. Lehdet ja kokoomateokset erityisesti kirjallisuuden ja kulttuurin alalta. Lopussa hakemisto nimistä, jotka mainittu artikkeleiden otsikoissa.
 • Русская эмиграция : журналы и сборники на русском языке 1981-1995 : сводный указатель статей. Москва : РОССПЭН, 2005. 346 s.
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 7.97
  • Edellisen artikkeliluettelon jatko-osa, jossa on listattu 17 emigranttilehden artikkelit tekijöiden mukaan. Lopussa 6 hakemistoa: nimettömät artikkelit,
   toimituksen artikkelit, haastattelut, avajaisiaan pitäneet taiteilijat, kirja-arvostelut, muistokirjoitukset. 

 

 • Философское содержание журналов русского зарубежья (1918-1939 гг.) / А.А.Ермичев. Санкт-Петербург : РХГА, 2012. 350 s.
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 15.30
  • Venäläinen artikkeliluettelo, joka sisältää vuosina 1918-1939 ilmestyineiden filosofia-, uskonto-, pedagogiikka-, kirjallisuus- ja yhteiskunta-aiheisten
   emigranttilehtien nimet ja kuvaukset. Sisältää myös aiheenmukaisen hakemiston.

 

 • Библиография русской зарубежной литературы 1918-1968 = Bibliography of Russian emigre literature 1918-1968 / составитель = compiled by Людмила А. Фостер. Boston, Mass. : G. K. Hall & CO., 1970. 1374 s. (kaksi osaa)
  Sijainti: H2 Sl. Bibl. 6 c 44
  • Ensimmäisessä osassa sivuilla 19-89 listattu kausijulkaisuja, artikkelikokoelmia ja runokokoelmia.


Emigranttilehdet verkossa

www.emigrantica.ru
www.emigrantika.ru

Toisiaan täydentävät sivustot, joihin kerätty tietoa emigranttilehdistä. Emigrantica on Дом русского зарубежья им. А. Солженицына-säätiön ylläpitämä sivusto,
jossa emigranttilehtiä voi selata ilmestysmaittain tai aakkosjärjestyksessä. Sivustolla on lehtien bibliografiset tiedot sekä sijaintitiedot. Emigrantika-sivustolta löytyy
kattava lista Pariisissa ilmestyineistä emigranttilehdistä sekä linkit niiden digitoituihin versioihin.

 

http://librarium.fr/

Sivustolle on digitoitu Pariisissa, Berliinissä, Harbinissa, Konstantinopolissa ja Riiassa ilmestyneitä emigranttilehtiä vuosilta 1920-1939. Sivuston pääsisältönä ovat
värilliset, kuvitetut lehdet, ja uusia kuvia päivitetään sivustolle jatkuvasti. Sivustolta löytyy tilasto, jonka avulla sivustolle digitoituja lehtiä voi selata ilmestymispaikan
ja -ajankohdan mukaan.

 

Presse d'immigration russe

Sivusto on digitaalinen kirjasto, jolta löytyy BDIC:n (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) digitoimia painatteita, arkistoaineistoa, piirroksia,
maalauksia, valokuvia, julisteita. ”Presse d'immigration russe”-kokoelmasta löytyy digitoituja emigranttilehtiä ensimmäisen maailmansodan ajalta. Sivuston käyttäminen
vaatii kärsivällisyyttä, eivätkä digitaaliversiot ole yhtä laadukkaita kuin librarium.fr-sivustolla.

 

Возрождение

Princetonin yliopiston sivuilta löytyy digitoituna «Возрождение»-emigranttilehteä (3827 numeroa kesäkuusta 1925 kesäkuuhun 1939). Kyseessä on venäläisten emigranttien
Pariisissa julkaisema sanomalehti, joka ilmestyi päivittäin vuosina 1925–1935 ja viikoittain vuosina 1936–1940. Kustantaja A. O. Gukasov.