2.11. Työpajat / Workshop day

Last modified by smlaakso@helsinki_fi on 2024/01/16 08:16


Click for English version...

09:30-10:00 Coffee

10:00-10:30 Welcome

10:30 - 13:00 Research ethics workshop in which we aim to draft ethical guidelines for internet research in the Finnish context. Similar guidelines are available internationally (see here). This workshop may also continue in the afternoon session 14:00-17:00. [link to the memo]

14:00-17:00 Infrastructures of digital data workshop is meant for discussion on shared, common, or central solutions for collecting storing and reuse of digital "big data" resources for social science research in Finland (e.g. media or social media data, open data, decision-making data, etc). We will have a look at existing resources in the beginning of the workshop.

The workshops are intended for facilitating concrete collective action around these themes.

09:30-10:00 Aamukahvi

10:00-10:30 Tervetuliassanat ja Rajapinnan kuulumiset

10:30 - 13:00 Tutkimusetiikkatyöpajan tavoitteena on luonnostella tutkimuseettisiä ohjeita Internet-tutkimukselle Suomessa. Kansainvälisesti on olemassa erilaisia ohjeita, joita tässä työssä voidaan soveltaa Suomen kontekstiin. Etiikkatyöpaja voi tarvittaessa jatkaa työskentelyä myös iltapäivällä klo 14-17. [link to the memo]

14:00-17:00 Laskennallisen datan infrastruktuurit -työpajan tavoitteena on keskustella jaetuista, yhteisistä tai keskitetyistä ratkaisuista yhteiskuntatieteellisten digitaalisten "big data" -aineistojen (esim. media- tai sosiaalisen median aineistot, julkiset avoimen datan aineistot, päätöksentekoaineistot, yms.) keräämiseen, säilyttämiseen ja uudelleenkäyttämiseen Suomessa tutkimustarkoituksiin. Työpajan alussa käydään läpi tällä hetkellä käytössä olevia datan keräämisen työkaluja ja ratkaisuja.

Työpajojen tarkoituksena saada aikaa konkreettista yhteistä toimintaa työpajan aiheen ympärille.

GUIDELINES FOR PARTICIPANTS:

Our aim is to start the process to draft ethical guidelines for Internet research in the Finnish context. We have 30+ people signed up for this workshop, so we will divide into groups as needed.

To warm up, have a look at concrete experiences from the workshop participants here and submit your own: http://presemo.aalto.fi/rpethics/

Here are some suggestions for materials to familiarise yourself with beforehand:

- Three recent nice blog posts on the theme (in Finnish):
https://etiikka.fi/mita-somesta-on-lupa-poimia/
https://etiikka.fi/miten-somesta-kerattyja-aineistoja-kasitellaan/
https://etiikka.fi/hyva-tutkimusviestinta-on-harkittua-aktiivisuutta/

- The AoIR 2012 ethics guidelines: https://aoir.org/ethics/. The recommendations document is comprehensive but takes a bit of effort to read, and the separate chart provides a nice overview.

(There’s also plenty of other material, including relevant legislation, linked at https://rajapinta.co/ethics/)