Opiskelijakollokvio

Last modified by jakkoivi@helsinki_fi on 2024/02/14 07:03

Opiskelijakollokvio/ Student Colloquium

Opiskelijakollokvio on opiskelijoiden yhteinen kohtauspaikka missä pääset tutustumaan matematiikan eturintamaan ja sen sovelluksiin. Kollokvio on tarkoitettu erityisesti kaikille laitoksen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, olitpa aloittanut opintosi tänä syksynä tai jo aiemmin.  Myös muiden laitoksien opiskelijat ovat enemmän kuin tervetulleita! Kollokvio aloitti toimintansa syksyllä 2010 ja esitelmiä pidetään 2-3 kertaa lukukaudessa. Kollokvion jälkeen luvassa on perinteen mukaan pitsaa ja keskustelua hyvässä seurassa!

The Student Colloquium is an academic seminar aiming to be a meeting place for the students to hear about the frontiers of mathematics and its applications.  The talks of the colloquium are especially tailored towards the large audience of students from first year onwards, and everyone is encouraged to join. Students from other departments are more than welcome! Since its beginning in 2010 the colloquium has gathered regularly 2-3 times each term.  After the colloquium, as customary, everyone is welcome to enjoy some small talk and pizza.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Everyone is heartily welcome!

 

Thursday 7.4 at 16.15, auditorium CK112

 • Tuomas Hytönen (University of Helsinki): Quantitative Differentiation
 • The basic question that I discuss is at the foundations of mathematical analysis: Given epsilon, how large can you make your delta in the epsilon-delta definition of differentiability? In fact, we would like to find a good value of delta that works not just for one function but a family of functions. This innocent-looking questions leads to a surprisingly rich theory. This is recent joint work with Sean Li (Chicago) and Assaf Naor (Princeton).
 • Tuomas Hytönen was educated at the Helsinki University of Technology in the turn of the millennium. After postdoctoral positions at the Delft University of Technology (Netherlands) and the University of Turku, he has been based at the University of Helsinki since 2006. He is the leader of the Harmonic Analysis Research Group and was appointed Professor of Mathematics in 2015.

Wednesday 9.12 at 16.15, auditorium CK112

 • Camilla Hollanti (Aalto University): Matroids Meet Cloud Storage
 • Matroids are handy combinatorial objects that characterize independence in abstract terms, much in the same way as one can define linear independence for matrices. In big data centres such as those of Google and Facebook, there are thousands or even millions of distributed and interlinked servers storing huge amounts of data. In this talk, I will explain what matroids and distributed storage systems are, and how we can optimize certain aspects of storage systems by using matroid theory. The talk requires no other prerequisites than linear algebra.
 • Camilla Hollanti is Associate Professor in mathematics at Aalto University, and is leading a research group in Algebra, Number Theory, and Applications. The research topics of her group vary from highly applied research related to wireless communications and cloud storage to purely algebraic and number theoretic research. Currently, she is leading three Academy of Finland projects, including a Finland Distinguished Professor (FiDiPro) project with Prof. Marcus Greferath.

Thursday 1.10 at 16.15, auditorium B123

Jukka Corander (University of Helsinki): Voodoota vai vakavaa päättelyä? Approksimatiivinen inferenssi kohtaa koneoppimisen

 • Moderni tilastollinen mallinnus johtaa enenevässä määrin todennäköisyyskuvauksiin joille ei voida määritellä uskottavuusfunktiota analyyttisesti tai numeerisesti. Tilanne on tyypillinen sekä mikro- että makrotason mallinnuksessa. Ekosysteemien, ilmaston ja perimän muuttumisen dynamiikan mallit ovat esimerkkejä tämänkaltaisista haasteista. Malleja voidaan kuitenkin implementoida tietokoneohjelmiksi joiden avulla tuotetaan keinotekoisia havaintoja. Vertaamalla niitä oikeisiin havaintoihin voidaan pyrkiä päättelemään mallien parametreille järkeviä arvoja. Tämänkaltainen approksimatiivinen päättely on yksi viime vuosien kuumimmista tutkimusaloista tilastotieteessä. Sen aiheuttamat laskennalliset haasteet ovat kuitenkin valtavia ja rajoittavat lähestymistavan laajempaa käyttöä. Tässä esitelmässä perehdytään COIN-huippuyksikössä äskettäin kehitettyihin tietojenkäsittelytieteen menetelmiin joiden avulla päättelyongelma ratkaistaan tilastollisen koneoppimisen keinoin. Nämä menetelmät antavat tarkkoja ratkaisuja 1000-10000 kertaa nopeammin kuin perinteisen tilastotieteen alalla aiemmin kehitetyt algoritmit ja mahdollistavat siten uusien sovellusten syntymistä.
 • Jukka Corander on tilastotieteen professori, COIN-huippuyksikön varajohtaja sekä HIITin tutkimusohjelmajohtaja. Coranderin ryhmän kehittämillä laskennallisen päättelyn menetelmillä on saavutettu monia laajaa kansainvälistä huomiota saaneita tutkimustuloksia liittyen bakteerien ja virusten evoluutioon sekä leviämiseen. Vuonna 2014 Jukka Coranderille myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena tutkijana Cozarelli-tiedejulkaisupalkinto.

Wednesday  22.4.2015 at 16.15, auditorium CK112

        Samuli Siltanen (University of Helsinki): 3D X-ray Vision, or the Mathematics of Tomography 

 • Tomographic X-ray imaging was invented by Cormack and Hounsfield in the 1960’s, and they received a Nobel Prize for it. Now Computerized Tomography (CT) is daily practice in hospitals all over the world. This talk describes the basic mathematics behind classical tomography and shows some recent developments into low-dose and dynamic X-ray    imaging.
 • Samuli Siltanen is a Professor of Industrial Mathematics at the University of Helsinki. His research interests include inverse problems of medical imaging.

Thursday 12.2.2015 at 15.15, auditorium CK112

        Kari Vilonen (Northwestern University, University of Helsinki): What is Langlands?   

 • In this lecture I will explain, in as elementary terms as possible, what the Langlands program is about.
 • Kari Vilonen is Professor of mathematics at Northwestern University and Helsinki University. He specializes in (algebraic) geometry, representation theory, and the Langlands       program.

Wednesday 5.11.2014 at 16.15, auditorium CK112

Boban Velickovic (University of Paris 7): How to prove unprovable statements

 • Boban Velickovic is a Professor at the University of Paris 7. His research interests include combinatorial set theory and forcing, games and infinitary languages, classification     problems and definable equivalence relations, and theoretical computer science.

Wednesday 22.10.2014 at 16.15, auditorium CK112

        Antti Kupiainen (University of Helsinki): What is Random Geometry?       

 • Antti Kupiainen is an Academy Professor at the University of Helsinki and leader of the Mathematical physics group. His background is in constructive quantum field theory, and  research interests include foundations of non-equilibrium statistical mechanics and the problem of deriving diffusion and transport from first principles.

 

Mikä on kollokvio?

Sanalla kollokvio tarkoitetaan tieteellistä, alaltaan laajaa, keskustelutilaisuutta. Kollokvio koostuu kahdesta osasta: Puhujan esityksestä ja ohjatusta keskustelutilaisuudesta. Keskustelun jälkeen on tarjolla pientä purtavaa ja vapaata keskustelua. Tule viettämään hetki tieteen parissa!

What's a colloquium?

A colloquium is an academic meeting on a broad field of study. The colloquium consists of two parts: the talk and a coordinated discussion. Afterwards, there will be free discussion with refreshments. Come and spend a moment in science together with fellow students!

Menneet kollokviot/ Past colloquia

 

Kevään 2014 opiskelijakollokviot

 • ti 18.2.2014 klo 16.15 CK112 Simopekka Vänskä (THL) : Kohdunkaulan syövän torjunta rokottamalla ja seulomalla - matemaatikon näkökulma
 • ma  24.3.2014 klo 16.15 CK112 Juha Kontinen: Riippuvuuslogiikka

Syksyn 2013 opiskelijakollokviot

 • ti 8.10.2013 klo 16 CK112 Mats Gyllenberg: Matemaattinen mallintaminen: miksi, miten, milloin?
 • ma 25.11.2013 klo 16-17 CK112 FiDiPro Professor Günther Uhlmann: How to make invisible objects visible and visible objects invisible

Kevään 2013 opiskelijakollokviot

 • ke 10.4.2013 klo 16 CK112 Tadeusz Iwaniec: "The Energy-Minimal Deformations of Thin Plates"

Syksyn 2012 opiskelijakollokviot

 • ke 12.9.2012 klo 16 CK112 Jukka Corander: "Evoluution matematiikkaa"
 • ke 17.10.2012 klo 16 CK112 Aapo Hyvärinen: "Tilastotiede ottaa aivoon"
 • ke 13.12.2012 klo 15 CK112 Juha Oikkonen: "Äärettömyyden ihmeitä"

Kevään 2012 opiskelijakollokviot

 • ke 15.2.2012 klo 16 CK112 Petri Ola: "Impedanssitomografia"
 • ke 14.3.2012 klo 16 CK112 Tadeusz Iwaniec: "Harmonic Mappings"
 • ke 18.4.2012 klo 16 CK112 Harri Nyrhinen: "Harvinaisten tapahtumien matematiikkaa"

Syksyn 2011 opiskelijakollokviot

 • ke 16.11.2011 klo 16 CK112 Ilkka Holopainen: "Kaarevuus eilen, tänään, toissapäivänä"
 • ke 7.12.2011 klo 16 CK112 Eero Saksman: "Epäsäännöllistä ja satunnaista geometriaa"

Kevään 2011 opiskelijakollokviot

 • ke 19.1.2011 klo 16 CK112 Mats Gyllenberg: "Matemaattinen evoluutioteoria"
 • ke 9.2.2011 klo 16 CK112 Pekka Pankka: "Uniformisaatiota etsimässä"
 • ke 16.3.2011 klo 16 CK112 Samuli Siltanen: "Ääretön valokuvaus"
 • pe 29.4.2011 klo 12 CK112 Tadeusz Iwaniec

Syksyn 2010 opiskelijakollokviot

 • ke 6.10.2010 klo 15 CK112 Jukka Corander: "Have I Seen You Before?"
 • ke 3.11.2010 klo 16 CK112 Jouko Väänänen: "Kurotus äärettömään"
 • ke 1.12.2010 klo 16 CK112 Antti Kupiainen: "Satunnaista geometriaa"