Lineaariset mallit I, kevät 2017

Last modified by lkvaisan@helsinki_fi on 2024/03/27 10:30

Lineaariset mallit I, kevät 2017

 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Pakollinen aineopintokurssi tilastotieteen tutkintovaatimuksissa

Sisältö:   

 • Lineaaristen mallien perusteoria uskottavuuspäättelyn näkökulmasta
 • mallien rakentamisen pääperiaatteet
 • mallin määrittely, mallin parametrien estiminointi ja estimaattoreiden ominaisuudet
 • hypteesien testaaminen ja F-testin johtaminen yleiselle lineaariselle hypoteesille
 • luottamusvälien ja luottamusjoukkojen muodostaminen sekä yksisuuntainen varianssianalyysi

Esitietovaatimukset:

 •  57701 Tilastollinen päättely II ja sen esitietovaatimuksissa mainitut tilastotieteen tutkintovaatimuksiin kuuluvat kurssit:
  • 57045 Todennäköisyyslaskenta I, 57046 Tilastollinen päättely I, 57703 Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla, 57705 Todennäköisyyslaskenta II
  • matematiikan kurssit Lineaarialgebra ja matriiisilaskenta I ja II, 57015 Vektorianalyysi (tärkeä, joskaan ei pakollinen tilastotieteen tutkintovaatimuksissa), sekä edeltävät kurssit Raja-arvot, Differentiaalilaskenta, Integraalilaskenta, Sarjat.

Opetusajat:

 • IV periodi. Luennot viikoilla 11-18 maanantaisin klo 9-12 CK112. Lisäksi laskuharjoituksia 3 viikkotuntia. Pääsiäisloma 13. - 19.4.2017
 • Laskuharjoitusten yhteydessä täydennetään perinteisen 2+2 luentotunnin - nyt 3 tuntia - sisältöä ja tästä syystä laskuharjoitukset ovat 3 tuntia, eivät 2 tuntia.

 

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Ohjaaja

1.

to 

12-15

B321

Savi Virolainen

2.

pe 

9-12 

B321 

Savi Virolainen


Kurssimateriaali:


  • Matriisialgebraa:
   • Abadir, K. ja J. Magnus (2005): Matrix Algebra.
   • Searle, S.R. (1982): Matrix Algebra Useful for Statistics.
   • Schott, J. R. (2005): Matrix Analysis for Statistics.

  • Lineaarisen mallin teoriaa:
  • Seber, G.A.F. ja A.J. Lee (2003): Linear Regression Analysis, 2.laitos.

Laskuharjoitustehtävät:

Laskuharjoitukset ja ratkaisut löytyvät Moodlesta

Luentopäiväkirja:

(Alustava aikataulu!)
Viikko 11: Monisteen sivut 1-6, luentokalvot 1-21
Viikko 12: Monisteen sivut 7-12, luentokalvot 22-38
Viikko 13: Monisteen sivut 13-17, luentokalvot 39-46
Viikko 14: Monisteen sivut 18-21, luentokalvot 47-56
Viikko 15: Monisteen sivut 22-26, luentokalvot 57-65
Viikko 17: Monisteen sivut 27-35, luentokalvot 66-92
Viikko 18: 1.5. on vappu - ei luentoa.

Kokeet:

 • Kurssikoe: 12.5 klo 12-15
 • Kurssikoetta korvaava koe: 24.5 klo
  • Kurssikoetta korvaavaan kokeeseen on mahdollista osallistua vain vastuuopettajan hyväksymästä syystä siihen, että ei ole voinut osallistua kurssikokeeseen.
   • Korvaava kurssikoe ei tilaisuus, jossa olisi mahdollista korottaa kurssikokeessa saatua arvosanaa
 • Kurssikokeeseen ei ole erillistä ilmoittautumista.
 • Kurssikokeen kesto on 2,5 h.
 • Kurssikokeessa sallitut apuvälineet: A4 luntti (yksipuoleinen)
 • Lisäaikaa tarvitsevan opiskelijan tulee käydä esittämässä lisäaikaan oikeuttava todistus Kumpulan Opiskelijapalvelupisteessä: http://www.helsinki.fi/ml/opiskelu/opiskelijapalvelut.html, hyvissä ajoin ennen kurssikoetta. Kerro todistusta esittäessäsi, mihin kurssikokeisiin olet osallistumassa. Vaikka olisit käynyt jo käynyt aikaisemmin esittämässä todistuksen laitoksen entisessä kansliassa, tulee todistus esittää nyt uudestaan, jos tarvitset lisäaikaa.
 • Laitoksen yleiset ohjeet kokeisiin ja yleistentteihin osallistuville
 • Yleistentit 2016-2017


Kurssin arvosanan määräytyminen:

Kurssikokeen maksimipistemäärä on 24. Lisäapisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4,

jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.

 

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.