Tilastollinen päättely I, kevät 2016

Last modified by pjniemin@helsinki_fi on 2024/03/27 10:28

Tilastollinen päättely I

Kurssin entinen nimi on Johdatus tilastolliseen päättelyyn.

 

Vastuuopettaja: Pekka Nieminen (Avoimen yliopiston opiskelijoille myös Sirkka-Liisa Varvio)

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Tilastotieteen perusopintoja. Matematiikan aineopintoja. Kurssi on osa tilastotieteen 25 op:n perusopintokokonaisuutta, jonka opetus on tarjolla myös Avoimen yliopiston kautta. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Opetus: Luennot 2+2 tuntia viikossa. Lisäksi harjoitustehtävien kirjallinen palautus verkossa ja niihin liittyviä ohjaustilaisuuksia.

Sisältö: Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet. Oppimistavoitematriisi.

Esitietovaatimukset: Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Todennäköisyyslaskenta I ) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta (vähintään hyvin hallittu lukion matematiikan pitkän oppimäärä). Tilastotieteen pääaineopiskelijan opinto-ohjelmaan kurssi on asemoitu siten, että matematiikan kurssit Analyysi I ja Analyysi II (eli lukuvuoden 2015-16 opinto-ohjelmassa Raja-arvot, Differentiaalilaskenta, Integraalilaskenta ja Sarjat) tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi ovat esitietovaatimuksia tai niitä suoritetaan samanaikaisesti.

Huom: Yhtä aikaa IV-periodilla pidetään kurssia Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla , joka pyrkii sisältönsä puolesta etenemään samaa tahtia. Tätä data-analyysin kurssia suositellaan voimakkaasti myös kaikille niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka. R-kurssi ei kuitenkaan ole millään tavalla välttämätön päättelyn kurssin seuraamisen kannalta.

Opetusajat

Luennot: Luennot pitää Pekka Nieminen

  • viikolla 11 ma 14.3 klo 10-12 auditoriossa B123 ja ke 16.3 klo 12-14 auditoriossa A111.
  • viikoilla 12-18 ke klo 12-14 auditoriossa A111 ja pe klo 12-14 auditoriossa B123.

Luentopäiväkirja

Ohjaukset: Viikolta 12 alkaen salissa C323 ma klo 14-18, ti klo 12-18 ja ke klo 14-18. Ohjaajina toimivat Aku Leivonen, Joonas Nuutinen ja Topias Tolonen.

Auditoriot B123 ja A111 ovat Kumpulan kampuksen Exactum-rakennuksen 1. kerroksessa ja sali C323 Exactumin 3. kerroksessa.

Pääsiäislomalla 24.-30.3. ei ole opetusta.

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Suorittaminen

Kurssin suorittaminen perustuu viikottaisiin harjoitustehtäviin ja kurssin lopussa pidettävään kurssikokeeseen.

Harjoitustehtävät annetaan ja ratkaisut palautetaan kurssin Moodle-sivustolla. Ratkaisut tarkastetaan sekä vertais- ja itsearvioimalla että ohjaajien toimesta ja pisteytetään. Prosessi aikatauluineen ja pisteytysperiaatteet selitetään tarkemmin Moodlessa, jossa voi myös keskustella ja kysyä tehtävistä. Harjoituksista voi saada arvosanaan vaikuttavia pisteitä kaiken kaikkiaan 0-12 (ks. tarkemmin Moodlessa).

Kurssin Moodle-sivu

Kurssikoe on ma 16.5. klo 14.15-16.45 Exactumin auditorioissa. Kokeessa kuulustellaan seuraavat monisteen luvut ja jaksot: 1, 2, 4.1-4.4, 5.1-5.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 (ei voiman käsitettä), 6.7, 6.9, 6.10, 9.1, 9.2, 10.1-10.6. Lisäksi koealueeseen kuuluvat harjoitusten 1-6 tehtävät. Katso myös oppimistavoitematriisia. Kokeessa ei saa käyttää omia taulukoita, kaavakirjoja tai lunttilappuja, mutta laskin voi olla mukana.

Korvaava kurssikoe pidetään ti 24.5. klo 12 (yleistentin yhteydessä). Siihen voi osallistua, mikäli on painavan syyn tähden estynyt tulemasta varsinaiseen kurssikokeeseen. Kokeeseen on ilmoittauduttava ja perusteltu syy kerrottava etukäteen luennoijalle.

Kokeesta voi saada 0-24 pistettä.

Kurssin arvosana määräytyy kokonaispisteiden (max 36) perusteella. Hyväksytyn suorituksen saa varmasti 18 pisteellä, mahdollisesti jo vähemmällä.

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi on erilliskoe yleistentissä. Tällöin harjoituspisteitä ei huomioida.

Kurssimateriaalia

Luentomuistiinpanot:

Kaikkea näiden muistiinpanojen asiasisältöä ei käydä kurssilla läpi eikä myöskään kokeessa kuulustella. Tarkempi sisältö ilmoitetaan kurssin kuluessa. Muistiinpanot soveltuvat myös itseopiskeluun.

Oheislukemistoa:

Tilastollisia laskimia ym. hyödyllistä

Joissakin harjoitustehtävissä täytyy laskea normaali-, t- ja khii-toiseen-jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä tai kvantiileja. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi Australian National Universityn online-laskimia:

Luottamusvälisimulaattoreita:

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu, eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.