Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2012

Last modified by matl_www@helsinki_fi on 2024/03/27 10:14

Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2012

Luennoitsija

Jukka Mäkinen (etu.suku@helsinki.fi)

Laajuus

4 op.

Tyyppi

Käy sekä aineopintoihin että aineeopettajan syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Luentoajat

Periodi IV
 ma 12-14 B120
 ke 10-12 C122

Sisältö

Kurssilla käsitellään koulumatematiikan, enimmäkseen lukion pitkän matematiikan, sisältöjä. Erityisesti pohditaan, kuinka koulussa tulisi käsitellä oppimääriin sisältyviä syvällisempiä käsitteitä, joiden täsmällinen käsittely ei ole mahdollista.

Kurssiin sisältyy sekä luentomuotoista opetusta että yksin tai ryhmissä tehtäviä harjoituksia.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset