Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Last modified by pjniemin@helsinki_fi on 2024/03/27 10:12

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Vastuuopettaja: Pekka Nieminen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Tilastotieteen perusopintoja, matematiikan aineopintoja. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Opetus: Opetus koostuu luennoista (30 tuntia) ja harjoitustehtävistä (5 harjoituskertaa) sekä niitä tukevista ohjauksista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella tai yleistentissä.

Sisältö: Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet ja niiden tulkinnat. Aihetta lähestytään pääasiassa frekventistisen päättelyn näkökulmasta, mutta myös bayesläistä näkökulmaa esitellään. Katso oppimistavoitematriisia.

Esitietovaatimukset: Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Johdatus todennäköisyyslaskentaan) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta (esim. Analyysi I ja Analyysi II tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi; myös hyvin hallittu lukiomatematiikan pitkä oppimäärä voi riittää).

Opetusajat

Luennot ja harjoitukset pidetään viikoilla 21-24 eli 18.5. - 14.6. Luennot pitää Pekka Nieminen ja harjoitukset sekä ohjaukset Tommi Mäklin (tommi.maklin[at]helsinki.fi).

Luentojen, harjoitusten ja ohjausten yksityiskohtainen aikataulu

Luentopäiväkirja

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5

Harjoituksia ei tarkasteta eikä palauteta kirjallisesti vaan niitä käsitellään ainoastaan harjoitusryhmässä. Harjoitustehtävien tekemiseen voi saada (ja kannattaa hakea!) neuvoja harjoituksia edeltävissä ohjaustilaisuuksissa.

Suorittaminen

Kurssikoe pidetään maanantaina 15.6. kello 12.00-14.00 salissa CK112. Siitä saa enintään 24 pistettä. Omia taulukoita tai kaavakirjoja ei saa käyttää kokeessa, mutta laskin on syytä ottaa mukaan. Lisäksi kokeessa saa käyttää kaksipuolista käsinkirjoitettua A4-kokoista "lunttilappua".

Kokeessa kuulustellaan luentopäiväkirjasta ilmenevät muistiinpanojen kohdat sekä kurssin harjoitukset 1-5. Katso myös oppimistavoitematriisia.

Harjoitustehtävien tekemisestä saa kurssikoepisteiden jatkoksi lisäpisteitä seuraavasti:

20 % tehtävistä - 1 p.
40 % tehtävistä - 2 p.
60 % tehtävistä - 3 p.
80 % tehtävistä - 4 p.

Lisäpisteiden saaminen edellyttää läsnäoloa harjoitusryhmässä ja valmiutta esittää oma ratkaisunsa.

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kesätentissä tai myöhemmin yleistentissä. Lisäpisteitä ei tällöin huomioida.

Kirjallisuus

Luentomuistiinpanot:

Kaikkea näiden muistiinpanojen asiasisältöä ei käydä kurssilla läpi eikä myöskään kokeessa kuulustella. Tarkempi sisältö ilmoitetaan kurssin kuluessa. Muistiinpanot soveltuvat myös itseopiskeluun.

Oheislukemistoa:

Tilastollisia laskimia ym. hyödyllistä

Joissakin harjoitustehtävissä täytyy laskea normaali-, t- ja khii-toiseen-jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä tai kvantiileja. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi Australian National Universityn online-laskimia:

Muuta mielenkiintoista:

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.