Opettajalinjan työpaja I, kevät 2011

Last modified by lpjoinon@helsinki_fi on 2024/03/27 10:06

Opettajalinjan työpaja I, kevät 2011

Algebra I

Ajankohtaista

 • Sivu päivitetty viimeksi 17.4.2011 klo 20.00 (lisätty harjoitus 13).
 • Toisen välikokeen aika on varmistunut. Koe on keskiviikkona 4.5. klo 12.00 - 14.55 salissa CK112.
 • Ensimmäisen välikokeen tulokset. Kokeen maksimipistemäärä 24.
 • Muutoksia oppimisryhmissä aikataulumuutosten vuoksi (päivitetty 31.1. klo 21.40).
 • Maanantain luennon alkamisajaksi on sovittu klo 11.10 ja ryhmän 2 harjoituksen alkamisajaksi klo 12.30.
 • Harjoitusten ryhmäjako on pääosin selvillä. Jos nimeäsi ei ole listassa, ota yhteyttä sähköpostilla mahdollisimman pian.
 • Kurssin täyttyessä odotettua nopeammin on tiistain harjoitusryhmän aika osoittautunut hankalaksi monelle ilmoittautujalle. Tämän vuoksi kurssin harjoitus- ja luentoaikoja on jouduttu hiukan muuttamaan. Uudet ajat ovat 24.1. alkaen seuraavat: luennot maanantaisin klo 11.10 - 11.55 C123, tiistaisin klo 10 - 11 C323 ja keskiviikkoisin klo 9 - 12 C323; harjoitukset maanantaisin klo 9 - 11 C123 (ryhmä 1) ja klo 12.30 - 14.00 C322 (ryhmä 2).
 • Osallistuminen kurssin ensimmäiseen tapaamiseen (ma 17.1. klo 10 - 12 salissa C123) on pakollista. Jos haluat osallistua kurssille mutta et pysty osallistumaan ensimmäiseen tapaamiseen ylitsepääsemättömän esteen vuoksi, ota yhteyttä sähköpostilla (lotta.oinonen 'at' helsinki.fi) ennen maanantaita 17.1.
 • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti matematiikan aineenopettajaksi opiskeleville. Kurssille otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa. Kurssille voi ilmoittautua weboodin kautta 10.1. - 16.1. (ilmoittauminen). Mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysellä sähköpostilla osoitteesta lotta.oinonen 'at' helsinki.fi.

Luennoija / ohjaaja

Lotta Oinonen

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aineopintoja

Luennot / teoriatunnit

Viikoilla 4 - 8 ja 11 - 16 maanantaisin klo 11.10 - 11.55 salissa C123, tiistaisin klo 10 - 11 ja keskiviikkoisin klo 9 - 12 salissa C323. Pääsiäisloma 21.4. - 27.4. (koko viikko torstaista keskiviikkoon ko. päivät mukaanluettuna).

Laskuharjoitukset

Viikoilla 4 - 9, 11 - 16 ja 18 maanantaisin klo 9 - 11 salissa C123 (ryhmä 1) ja klo 12.30 - 14.00 salissa C322 (ryhmä 2). Harjoitusryhmiin jakaannutaan ensimmäisessä tapaamisessa. Harjoitusten ryhmäjako.

Huomaa, että harjoitukset pidetään kummankin periodin jokaisella viikolla (myös väliviikkoa edeltävällä viikolla).

Ohjeet tehtyjen tehtävien merkitsemiseen harjoituksissa.

Harjoitustehtävät

Laskuharjoitustehtävät ilmestyvät tähän n. viikkoa ennen harjoitustuntia.

Harjoitus 0 (tehtäviä ratkaistaan maanantaina 17.1. / tiistaina 18.1.).
Harjoitus 1 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 24.1.).
Harjoitus 2 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 31.1.).
Harjoitus 3 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 7.2.).
Ryhmätehtävä I (raportin palautus viimeistään tiistaina 8.2.). Ohjeet ryhmätehtäviä varten.
Harjoitus 4 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 14.2.).
Harjoitus 5 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 21.2.).
Ryhmätehtävä II (raportin palautus viimeistään maanantaina 28.2.).
Harjoitus 6 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 28.2.).
Harjoitus 7 (tehtäviä ratkaistaan maanantaina 14.3.).
Harjoitus 8 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 21.3.).
Harjoitus 9 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 28.3.).
Harjoitus 10 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 4.4.).
Ryhmätehtävä III (raportin palautus viimeistään tiistaina 5.4.).
Harjoitus 11 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 11.4.).
Harjoitus 12 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 18.4.).
Ryhmätehtävä IV (raportin palautus viimeistään maanantaina 2.5.).
Harjoitus 13 (ratkaisuja käsitellään maanantaina 2.5.).

Päiväkirja

Päiväkirjasta voit tarkistaa, mitä asioita luennoilla on käsitelty. Sieltä löydät myös tietoa kurssin aikataulusta.

Kurssimateriaali

Johanna Rämö, Jokke Häsä: Algebra I; lisänä luvut 17. Polynomit ja 18. Polynomien jaollisuudesta.

Kokeet

 • 1. kurssikoe keskiviikkona 2.3. klo 9.00 - 11.55 salissa CK112.
 • 2. kurssikoe keskiviikkona 4.5. klo 12.00 - 14.55 salissa CK112.

Kurssien suorittaminen ja arvostelu

Kurssien suoritukseen kuuluu osallistuminen tapaamisiin ja ryhmätyöskentelyyn, harjoitustehtävien tekeminen sekä kurssikoe. Joitakin ohjeita kurssia varten.

Kurssien asioiden oppimisen kannalta erittäin tärkeää on harjoitustehtävien pohtiminen ja ratkaiseminen säännöllisesti koko lukukauden ajan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Harjoitustehtävien pohtimiseen kannattaa varata kunnolla aikaa: tehtäviin kannattaa tutustua heti, kun ne ovat saatavilla (n. viikkoa ennen harjoitustuntia). Hankaliin tehtäviin saa kysyä vinkkejä etukäteen esim. luentojen tai harjoitusten yhteydessä. Kannattaa hyödyntää myös laskupajaa huoneessa C337.

Hyviä ohjeita matematiikan opiskeluun Itä-Suomen yliopistosta.

Ryhmätyöskentelyä varten kurssin alussa jakaannutaan oppimisryhmiin. Oppimisryhmien tarkoitus on tukea oppimista, sillä keskusteleminen opittavista asioista yleensä auttaa asioiden omaksumista. Huomaa, että ryhmätehtävät ovat pakollinen osa kurssin suoritusta. Ohjeet ryhmätehtäviä varten.

Kurssin arvosana (1-5) määräytyy kurssikokeesta ja harjoitustehtävistä saaduista pisteistä:

 • kurssikokeista voi saada yhteensä 48 pistettä (24 pistettä / koe).
 • kurssin läpipääsyraja on noin 24 pistettä.
 • osan koepisteistä voi korvata tekemällä aktiivisesti harjoitustehtäviä, joista voi saada enimmillään 8 pistettä (4 pistettä / periodi).

Kurssiin kuuluu 13 kahden tunnin laskuharjoitusta, joissa käsitellään etukäteen annettuja kotitehtäviä. Osa kotitehtävistä (n. 1 kpl / viikko) palautetaan kirjallisesti tarkastettavaksi jo ennen harjoitusta. Ohjeet kirjallisia kotitehtäviä varten.

Tehtyjen tehtävien määrästä riippuen on mahdollista saada kummassakin periodissa 0 - 3 pistettä seuraavasti:

Tehty (%)

≥ 40 

≥ 60 

≥ 80 

Pisteet

   1

   2

  3

Näiden pisteiden lisäksi on mahdollista saada 1 piste, mikäli kirjallisesti palautettavien kotitehtävien ratkaisut ovat riittävän hyviä (vähintään puolet oikein). Huomaa, että pisteet kertyvät erikseen kumpaankin kurssikokeeseen.

Ilmoittaudu

Ongelmia ilmoittautumisessa? Ota yhteyttä kurssin ohjaajaan lotta.oinonen 'at' helsinki.fi.

Opiskelun avuksi

Teekkarin ohjauspakki on Aalto-yliopiston teknisen korkeakoulun ylläpitämä sivusto, joka on tarkoitettu yliopistossa tai korkeakoulussa opiskeleville. Sivustolta löytyy neuvoja

Myös Cornellin yliopiston Learning Strategies Centerin sivuilta löytyy paljon vinkkejä ja neuvoja ajanhallintaan, opiskelutekniikoihin ja stressinhallintaan. Muistiinpanojen tekemiseen voi kokeilla Cornell notes -muistiinpanotekniikkaa, josta lisätietoja löytyy myös suomenkielisenä.

Kumpulan kampuksella on mahdollista keskustella opinnoista myös opintopsykologin kanssa. Lisätietoja.