Moniulotteiset aikasarjat, kevät 2008

Last modified by thautala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:01

Moniulotteiset aikasarjat, kevät 2008

Luennoitsija

yliop.leht. Pekka Pere

Laajuus

8/10 op

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssikuvaus

Kurssi on toinen aikasarjaekonometrian kolmen kurssin 21-30 op:n kokonaisuudesta. Kursseilla käytetään J Hamiltonin kirjaa Time Series Analysis, jonka hankkimista suositellaan. Kurssilla perehdytään kirjan lukuihin 7-11.

Edeltävinä opintoina suositellaan Tilastollisen päättelyn ja Lineaaristen mallien kursseja tai kansantaloustieteen Ekonometrian tilastollisten perusteiden kurssia. Lisäksi stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet oletetaan tutuiksi.

Kurssi soveltuu aika- sarja-analyysista kiinnostuneille pääaineesta riippumatta. Tilastotieteen opiskelijat voivat sijoittaa kurssit aine- tai maisteriopintoihin sopimuksen mukaan. Kurssi soveltuu myös kansantaloustieteen ekonometrian suuntautumisvaihtoehdon kurssiksi tai kansantaloustieteen jatkokoulutuskurssiksi.

Muuta

Muut kuin Helsingin yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille hakemalla opinto-oikeutta JOO- sopimuksen perusteella tai hakemalla erillisten opintojen suoritusoikeutta kurssia varten. Ohjeet ovat WWW-sivulla http://www.valt.helsinki.fi/tiedekunta/opiskelu/oikeudet/joo.htm. Erillisten opintojen suoritusoikeus on maksullinen. (Ole hyvä ja tarkista opinto-oikeusasiat Valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimistosta.)