Lineaariset mallit, kevät 2009

Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:01

Lineaariset mallit, kevät 2009

Luennoitsija

Pekka Pere

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Aineopinto.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja Tilastollinen päättely. Lineaarialgebran ja matriisilaskennan (esim. kurssit Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II tai Timo Patovaaran moniste Vektori- ja matriisilaskenta) tuntemus on lisäksi välttämätöntä.

Sisältö

Kurssilla esitetään lineaaristen mallien perusteoria ja lineaaristen mallien rakentamisen pääperiaatteet.

Aikataulu

IV periodi to 14-16, pe 10-12
 Laskuharjoitukset to 16-18
 Luennot ja laskuharjoitukset pidetään C323:ssa (Exactum).

Yksityiskohtainen aikataulu:

12.3., 13.3.
 19.3. + LH, 20.3.
 26.3. + LH, 27.3.
 2.4. + LH, 3.4.
 9.4. + LH, 10.4. ei luentoa (pitkäperjantai)
 16.4.-luento peruttu ja siirtyy 24.4.-päivälle; LH:t pidetään tavalliseen tapaan, 17.4.
 23.4. + LH, 24.4.
 30.4. varalla, 1.5. ei luentoa (vappu)
 Loppukoe 7.5. klo 14-17 (C323).
 Uusintakuulustelu yleistentissä 19.5. Huom! Muuttunut aika!

Laskuharjoitukset

1. harjoitustehtävät
2. harjoitustehtävät
3. harjoitustehtävät
4. harjoitustehtävät
5. harjoitustehtävät
6. harjoitustehtävät

Huom! Laskuharjoituksissa opiskelijoiden tulee jättää tehdyiksi merkittyjen tehtävien kopiot harjoitusten pitäjälle assistentti Jarkko Miettiselle. Mikäli opiskelija ei pääse paikalle, voi hän toimittaa ratkaistut tehtävät PDF-muodossa assistentti Miettiselle (ennen harjoituksia!). Kummin toimiikaan, tulee opiskelijan merkitä selvästi tehtävien alkuun nimensä sekä montako tehtävää hän on tehnyt. Tehdyn tehtävän kriteeri on, että opiskelija olisi valmis esittämään tehtävän laskuharjoituksissa. Tehtävien laskeminen ryhmissä on erittäin sallittua.

Kurssimateriaali

P. Saikkonen (2007): Lineaarinen malli (liitteiden materiaali oletetaan pääosin tunnetuksi).

Oheislukemistoa

Matriisialgebraa:

  • Abadir, K. ja J. Magnus (2005): Matrix Algebra.
  • Searle, S.R. (1982): Matrix Algebra Useful for Statistics.

Lineaarisen mallin teoriaa:

  • Seber, G.A.F. ja A.J. Lee (2003): Linear Regression Analysis, 2.laitos.
  • Ruud, P. (2000): An Introduction to Classical Econometric Theory.
  • Davidson, R. ja J.G. MacKinnon (1993): Estimation and Inference in Econometrics. Paras esitys pienimmän neliösumman menetelmästä, minkä tiedän.
  • Davidson, R. ja J.G. MacKinnon (2004): Econometric Theory and Methods. Edellisen helpotettu ja päivitetty versio.

Lineaarisen mallin sovelluksia heteroskedastisiin ja aikasarjatilanteisiin:

  • Edellä mainitut Davidsonin ja MacKinnonin kirjat.
  • Verbeek, M. (2000): Modern Econometrics. Helppolukuinen.

Foreign students

Foreign students (who do not have good command of the Finnish language) can take part in the exam on the 7th of May (please notify me well in advance so that I know that I will have to compose an exam in English) or take a general examination in stead of entering the course. The required material is described here (the link was updated on the 8th of April, 2009).

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.