57282

Last modified by saksman@helsinki_fi on 2024/03/27 09:59

Johdatus lukuteoriaan

Kurssikoodi

57282

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Johdatus lukuteoriaan, syksy 2008

Sisältö

Mm. kongruenssit, Diofantoksen yhtälöitä, Gaussin kvadraattinen resiprookkilause, rationaaliapproksimaatiot, Pellin yhtälö ja ketjumurtoluvut.

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Algebra I (sekä Analyysi I ja II) tai vastaavat tiedot