Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2009

Last modified by okanerva@helsinki_fi on 2024/03/27 09:58

Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2009

Luennoitsijat

Erik Elfving
Okko Kanervaryhmän omat sivut

Laajuus

12 op

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Ennen kurssin alkua täytyy olla suoritettuina kurssit Analyysi I ja Analyysi II sekä vähintään 25 op muita matematiikan opintoja.

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 11-18 ti 10-12, to 12-14 D123, mutta:
Koska osallistujia on tarpeeksi, perustetaan toinen ryhmä.
Sen kokoontumisajat ovat toiset; niitä sovitetaan paraikaa oppilaille sopiviksi.

Pääsiäisloma 9.-15.4.

Sisältö

Ydinaines

Yliopistomatematiikan - ja koulumatematiikan välimaasto

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi koostuu osallistujien ja ohjaajan (luennoijan) tai vierailijoiden pitämistä alustuksista ja vetämistä keskusteluista. Eri vaiheissa annetaan materiaalia, johon perehdytään muuna aikana ja josta keskustellaan yksityiskohtaisesti yhteisissä istunnoissa. Alustuksia pidetään kokoonpanoltaan vaihtuvissa pienissä ryhmissä. Suoritukseen vaaditaan myös kurssin sisältöä koskevan kevyehkön tentin läpäiseminen. Arvosana pohjautuu tärkeältä osalta muttei suinkaan ainoastaan siihen.

Ilmoittaudu

Huomaa: Jos ym. viikottaiset kurssiajat eivät sovi, voit silti ilmoittautua: nimittäin ryhmiä tulee kaksi ja toisen aikoja voidaan yrittää säätää; ota silloin ilmoittautumisen lisäksi yhteyttä Okko Kanervaan.

Muuta

Kurssia Matematiikka ja koulumatematiikka kannattanee harkita tämän peruskurssin ohelle. Aikataulujen yms. yhteensovittamista pohditaan – varsinkin sen mukaan, miten yhteistä kuulijakunta olisi.