57074

Last modified by hhonkasa@helsinki_fi on 2024/03/27 10:07

Pro gradu - seminaari

Kurssikoodi

57074

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Tutkielmaseminaari, kevät 2009
Tutkielmaseminaari, kevät 2011

Asema opinnoissa

Seminaari on tarkoitettu graduvaiheessa oleville opiskelijoille, jotka opiskelevat matematiikan aineenopettajaksi tai joiden gradu liittyy analyysiin.