Nyrhinen, Harri

Last modified by hnyrhine@helsinki_fi on 2024/03/27 10:00

Harri Nyrhinen

Yliopistonlehtori
 Universitetslektor
 University lecturer

Harri Nyrhinen.jpg

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://wiki.helsinki.fi/display/Stochastics/Harri+Nyrhinen

Opetus / Undervisning / Teaching

Riskiteoria, syksy 2009

Sijoitustoiminnan matematiikkaa, kevät 2009

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi, syksy 2008

Henkivakuutusmatematiikka, syksy 2008

Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa, kevät 2008

Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa, kevät 2007

Johdatus suurten poikkeamien teoriaan, kevät 2008

Riskiteorian jatkokurssi, syksy 2007

Riskiteoria, syksy 2007

Sijoitustoiminnan matematiikkaa, kevät 2007

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi, syksy 2006

Henkivakuutusmatematiikka, syksy 2006

Riskiteorian jatkokurssi, kevät 2006

Todennäköisyysteoria, kevät 2006

Riskiteoria, syksy 2005

Yhteystiedot

Huone: A403
 Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
 00014 Helsingin yliopisto
 Puhelin: (09) 191 51471
 Sähköposti: harri.nyrhinen 'at' helsinki.fi
 Vastaanottoajat: ti 14-15

Kontaktinformation

Rum: A403
 Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
 00014 Helsingfors universitet
 Telefon: (09) 191 51471
 Epost: harri.nyrhinen 'at' helsinki.fi
 Mottagningstid: tis 14-15

Contact information

Room: A403
 Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
 FI-00014 University of Helsinki
 Telephone: +358-9-191 51471
 Email: harri.nyrhinen 'at' helsinki.fi
 Office hours: Tue 14-15