Määttä, Matti

Last modified by tvikberg@helsinki_fi on 2024/02/13 07:33

The [section] macro is a standalone macro and it cannot be used inline. Click on this message for details.
 

 

Yhteystiedot

Huone: D126
 Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
 00014 Helsingin yliopisto
 Puhelin: (09) 191 51554
 Sähköposti: Matti.Maatta 'at' Helsinki.FI

Kontaktinformation

Rum: D126
 Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
 00014 Helsingfors universitet
 Telefon: (09) 191 51554
 Epost: Matti.Maatta 'at' Helsinki.FI

Contact information

Room: D126
 Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
 FI-00014 University of Helsinki
 Telephone: +358-9-191 51554
 Email: Matti.Maatta 'at' Helsinki.FI