Koskenoja, Mika

Last modified by koskenoj@helsinki_fi on 2024/02/13 07:32Mika Koskenoja

Yliopistonlehtori
 Universitetslektor
 University lecturer


Mika Koskenoja.jpg
Vastaanottoaikani on keskiviikkoisin klo 9-10. Tapaamisista muina aikoina voi sopia sähköpostitse mika.koskenoja 'at' helsinki.fi.

Opetus / Undervisning / Teaching

Kandiseminaari, syksy 2018, periodi II

Sarjat, syksy 2018, periodi I

Kandiseminaari, kevät 2018, periodi IV

Integraalilaskenta, kevät 2018, periodi IV

Differentiaalilaskenta, kevät 2018, periodi III

Todennäköisyyslaskenta I, kevät 2018, periodi III

Kandiseminaari, syksy 2017, periodi II

Olen luennoinut ainakin kerran useat laitoksemme perus- ja aineopintotasoiset matematiikan kurssit: Algebra I (vastaa nykyisiä kursseja Algebralliset rakenteet I ja II yhdessä), Analyysi II (vastaa nykyisiä kursseja Integraalilaskenta ja Sarjat yhdessä), Differentiaalilaskenta (vastaa aikaisemman kurssin Analyysi I jälkimmäistä puolikasta), Topologia I, Vektorianalyysi (vastaa nykyisiä kursseja Vektorianalyysi I ja II yhdessä), Johdatus diskreettiin matematiikkaan (vastaa osittain nykyistä kurssia Johdatus yliopistomatematiikkaan), Johdatus todennäköisyyslaskentaan (vastaa nykyistä kurssia Todennäköisyyslaskenta I), Todennäköisyyslaskenta I (uusi versio), Todennäköisyyslaskenta I (vanha versio, vastaa nykyisiä kursseja Todennäköisyyslaskenta I ja II yhdessä), Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, Kandityöpaja, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, Differentiaaliyhtälöt I, Opettajalinjan peruskurssi ja Kandiseminaari.


Yhteystiedot

Huone: D311
 Osoite: PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
 00014 Helsingin yliopisto
 Puhelin: 02941 51437
 Sähköposti: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
 Vastaanottoajat: ke 9-10

Kontaktinformation

Rum: D311
 Adress: PB 68 (Pehr Kalms gata 5)
 00014 Helsingfors universitet
 Telefon: 02941 51437
 Epost: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
 Mottagningstid: ons 9-10

Contact information

Room: D311
 Address: P.O. Box 68 (Pietari Kalmin katu 5)
 FI-00014 University of Helsinki
 Telephone: +358-2941 51437
 Email: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
 Office hours: Wed 9-10