Holopainen, Ilkka

Last modified by tapiola@helsinki_fi on 2024/03/27 10:22

Ilkka Holopainen

Yliopistonlehtori
 Universitetslektor
 University lecturer

Ilkka Holopainen.jpg

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://www.helsinki.fi/~iholopai

Opetus / Undervisning / Teaching

Geometric measure theory, fall 2016

Riemannian Geometry, spring 2016

Introduction to differential geometry, fall 2015

Minimal Surfaces, fall 2014

Metric Geometry, fall 2013

Riemannian geometry, spring 2013

Johdatus differentiaaligeometriaan, syksy 2012

Reaalianalyysi I, kevät 2014

 Mitta ja integraali, kevät 2014 Mitta ja integraali, kevät 2014 

 Reaalianalyysi II, syksy 2011

Metristen avaruuksien differentioituvat struktuurit, syksy 2007

Riemannin geometria, kevät 2007

Johdatus differentiaaligeometriaan, syksy 2006

Metrinen geometria, kevät 2006

Moderni reaalianalyysi, syksy 2005

Tutkimus / Forskning / Research

Geometric Analysis seminar

Research projects

Analysis and Metric Geometry (Academy of Finland), 01.01.2008-31.12.2011

Analysis, Metric Geometry, and Differential and Metric Topology (Academy of Finland), 01.09.2011-31.08.2015

Metric Analysis for Emergent Technologies, MAnET (European Comission, Initial Training Networks), 01.03.2014-

  

Yhteystiedot

Huone: D326
 Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
 00014 Helsingin yliopisto
 Puhelin: 02941 51452,  050-4480298
Sähköposti: Ilkka.Holopainen 'at' Helsinki.FI
 Vastaanottoajat: ti 11-12

Kontaktinformation

Rum: D326
 Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
 00014 Helsingfors universitet
 Telefon: 02941 51452, 050-4480298
Epost: Ilkka.Holopainen 'at' Helsinki.FI
 Mottagningstid: tis 11-12

Contact information

Room: D326
 Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
 FI-00014 University of Helsinki
 Telephone: +358-2941 51452, +358 50 4480298
Email: Ilkka.Holopainen 'at' Helsinki.FI
 Office hours: Tue 11-12