Projektisuunnitelman valmistelun resurssit

Last modified by aahlqvis@helsinki_fi on 2024/01/16 08:11

4. Resurssit ja organisaatio

Valmisteluryhmässä on edustus kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Valmistelutyössä hyödynnetään jo tehtyä työtä, osallistetaan asiantuntijoita ja olemassaolevia työryhmiä sekä kuullaan keskeisiä asiakasryhmiä.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja: Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
Valmisteluryhmän varapuheenjohtaja: Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Valmisteluryhmän sihteeri: Lassi Lager (Kansalliskirjasto)
Valmisteluryhmän jäsenet:

 • Marita Ahola (Tritonia)
 • Esko Ala-Peijari (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus)
 • Marja Anttonen (Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, toukokuusta 2012 alkaen)
 • Risto Heikkinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, toukokuuhun 2012 asti)
 • Marja Hirvikallio (Tilastokirjasto)
 • Nina Hyvönen (Kansalliskirjasto)
 • Tommi Jauhiainen (Kansalliskirjasto)
 • Päivi Kytömäki (Oulun yliopiston kirjasto)
 • Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Ari Mäkiranta (Joensuun seutukirjasto)
 • Ritva Nurminoro (Lapin maakuntakirjasto)
 • Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
 • Eila Vainikka (Kuntaliiton kirjasto)
 • Kuno Öhrman (Hanken)

Ohjausryhmän jäsenet: Linnea2-konsortion ohjausryhmä, AMKIT-konsortion johtoryhmä, Yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokunta sekä Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunta.

Työryhmä 1 - Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta
kk-ukj1 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Tuula Haapamäki (Kansalliskirjasto) ja Maria Kovero (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Minttu Hurme (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto / Tietovarannot)
 • Marjatta Autio-Tuuli (Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjastopalvelut)
 • Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto)
 • Anneli Korhonen (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Päivi Wendelius (Oulun yliopiston kirjasto
 • Anja Lehtokari (Aalto-yliopiston kirjasto)
 • Sirpa Janhonen (Varastokirjasto)
 • Esko Siirala (Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto, Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjasto)
 • Tuulikki Telenius (Salon kaupunginkirjasto)
 • 1 edustaja Linnea2-konsortioon kuulumattomasta erikoiskirjastosta (kirjastosektori nimeää itse)

Työryhmä 2 - Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu
kk-ukj2 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Kari Pohjola (Salon kaupunginkirjasto) ja Mia Kujala (Kymenlaakson AMK)
 • Päivi Järvinen (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Pauliina Isomäki (Turun ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Ari Kotonen (Varastokirjasto)
 • Eevaliisa Colb (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Päivi Korva (Oulun yliopiston kirjasto)
 • Harri Salminen (Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Aino Taskinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
 • Timo Vuorisalmi (Tampereen yliopiston kirjasto)
 • Risto Maijala (Aalto-yliopiston kirjasto)
 • Pirjo Vuorio (THL:n tietopalvelu- ja asiakirjahallintoyksikkö)
 • Noora Valkonen (Oulun kaupunginkirjasto)
 • Kirsi Puuppo (Lappeenrannan kaupunginkirjasto)

Työryhmä 3 - Monografiahankinta ja elinkaaren hallinta
kk-ukj3 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Kaisa Hypen (Turun kaupunginkirjasto) ja yliopistokirjastojen edustaja
 • Petteri Kivimäki (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Mervi Kivirinta (Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Ulla Eskelinen (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Jari Hasu (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Isabel Johansson (Tritonia)
 • Johanna Viitanen (Turun yliopiston kirjasto)
 • 1-3 yleisten kirjastojen edustajaa (vetäjän lisäksi)
 • 1 edustaja Linnea2-konsortioon kuulumattomasta erikoiskirjastosta (kirjastosektori nimeää itse)

Työryhmä 4 - Kausijulkaisujen ja e-aineistojen hankinta sekä elinkaaren hallinta
kk-ukj4 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Tiina Jounio (Oulun yliopiston kirjasto) ja Tiina Tuomaala (Tilastokirjasto)
 • Ari Ahlqvist (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Leena Salminen (Kansalliskirjasto / Lisensiointi)
 • Leena Kinnunen (Rovaniemen kaupunginkirjasto)
 • 1 edustaja Linnea2-konsortioon kuulumattomasta erikoiskirjastosta (kirjastosektori nimeää itse)
 • Marja Hirn (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Iris Tahvanainen (Lappeenrannan tiedekirjasto)
 • Mari Aaltonen (Aalto-yliopiston kirjasto)

Työryhmä 5 - Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin järjestelmiin
kk-ukj5 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) ja Pertti Föhr (Lahden ammattikorkeakoulu)
 • Nicholas Volk (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Erkki Lounasvuori (Yleisten kirjastojen keskuskirjasto)
 • Petri Tonteri (Tampereen kaupunginkirjasto)
 • Kuno Öhrman (Hanken)
 • Pauli Assinen (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Ulla Huurinainen (Aalto-yliopiston kirjasto)
 • Eila Vainikka (Kuntaliiton kirjasto)
 • Sami Varjo (Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto)

Työryhmä 6 - Arkkitehtuurien koonti ja muiden työryhmien koordinointi:

 • Vastuuhenkilö: Tommi Jauhiainen (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Nina Hyvönen (Kansalliskirjasto / Tietovarannot)
 • Ryhmien 1-5 vastuuhenkilöt
 • Esko Ala-Peijari (CSC)
 • Susanna Aakko (Helsingin kaupunginkirjasto)
 • Petteri Kivimäki (Kansalliskirjasto)
 • Ari Ahlqvist (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)

Työryhmä 7 - Strategisen tahtotilan määrittäminen ja riskianalyysi (tehtävä 3.1.)

 • Vastuuhenkilö: Sinikka Luokkanen (Hämeen AMK, AMKIT-konsortio)
 • Vuokko Palonen (Tritonia, SYN)
 • Tuula Haavisto (Tampereen kaupunginkirjasto, YKN)
 • Eila Vainikka (Kuntaliiton kirjasto, Erikoiskirjastojen neuvosto)
 • Annu Jauhiainen (Kansalliskirjasto)

Työryhmä 8 - Kustannus-hyöty analyysi/laskelma (tehtävä 3.2.)

 • Päätös 8.3.2012: Työryhmää 8 ei tässä vaiheessa perusteta. Työryhmä 7 ottaa tässä vaiheessa työryhmälle 8 kaavailluista tehtävistä kustannusanalyysin tehtäväkseen.

Työryhmä 9 - Hallintomalli, juridiset kysymykset ja rahoitusratkaisu (tehtävät 3.3)

 • Päätös 8.3.2012: Työryhmää 9 ei tässä vaiheessa perusteta. Työryhmälle 9 kaavaillut juridiset kysymykset selvitetään metatietovarantohankkeessa ja asiakasta koskevien tietojen osalta osittain työryhmässä 6. Hallintomalliin ja rahoitusratkaisuun liittyvät tehtävät käsitellään erillisessä työseminaarissa.

Työryhmän 10 - Tilastointi (tehtävä 9)