Minustako tilastotieteilijä?, syksy 2012

Last modified by erunolin@helsinki_fi on 2024/02/14 07:03

Minustako tilastotieteilijä?, syksy 2012

Tälle kurssille voivat osallistua vain tilastotieteen uudet pääaineopiskelijat.

Luennoitsija

Kimmo Vehkalahti

Laajuus ja koodi

5 op (78300)

Tyyppi

Tilastotieteen uusien pääaineopiskelijoiden valinnainen, tyypillisesti perusopintojen ensimmäinen kurssi. Katso tutkintovaatimukset 2012-2014.

Tavoitteet ja sisältö

"Minustako tilastotieteilijä?" on ollut jo muutaman vuoden ajan tilastotieteen abiesitteen nimi. Syksystä 2011 lähtien se on ollut myös uuden kurssin nimi. Idea kurssista syntyi opiskelijoiden aloitteesta Moodin ja opettajien yhteisessä palaverissa.

Kurssi on orientoiva perehdyttämisjakso tilastotieteen uusille pääaineopiskelijoille. Sen aikana tarkastellaan käytännönläheisesti erilaisia tilastotieteilijän toimenkuvaan kuuluvia aiheita, tilastotieteen merkitystä yhteiskunnassa sekä tilastotieteen historiaa. Mitä tilastotieteilijä työssään tekee? Miten tilastoaineistoja kerätään? Miten tilastotiede liittyy kyselylomakkeisiin? Missä tilastollisia menetelmiä sovelletaan? Mitä hyvän tilastollisen kuvan piirtäminen edellyttää? Miten tilastollisia tunnuslukuja tulkitaan? Miten hahmotetaan, tiivistetään ja visualisoidaan tilastoaineistoihin kätkeytyvät tiedot erilaisten ilmiöiden vaihtelussa ja riippuvuuksissa? Mikä on tietojenkäsittelyn ja ohjelmistojen rooli tilastotieteessä? Mistä nämä asiat juontavat juurensa? Kuka kehitti, mitä ja milloin?

Toteutustapa

Kurssi muodostuu kahdesta osasta, mutta siitä saa vain yhden arvosanan. Molemmat osat suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä, siis periodeilla I ja II. Periodilla I kurssi sulautuu Tilastotieteen johdantokurssin osaan 1 (4 op), jonka Teemat ja Harjoitukset 1-5 opiskellaan ja tentitään kurssikokeessa. Periodilla II tehdään täydentäviä suorituksia (1 op), joiden yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin kurssin Moodle-alueella.

Ajat ja paikat

Periodi I

Periodi II

(tarkemmat tiedot periodin II alkaessa kurssin Moodle-alueella, johon osallistujat saavat avaimen sähköpostitse)

Luennot ja harjoitukset

Katso Tilastotieteen johdantokurssin kotisivu: Teemat ja Harjoitukset 1-5.

Ilmoittaudu

Unohditko?!

Jos ilmoittaudut tälle kurssille, älä ilmoittaudu Tilastotieteen johdantokurssille!

Tälle kurssille voivat osallistua vain tilastotieteen uudet pääaineopiskelijat.