78145 Monimuuttujamenetelmät

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/02/07 06:35

78145 Monimuuttujamenetelmät, kevät 2016

Opettaja

Kimmo Vehkalahti

Sisältö

Kurssilla perehdytään sovelluspainotteisesti usean muuttujan data-analyysiin sekä aineistojen moniulotteiseen kuvailuun ja mallintamiseen erityisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Tarkasteltavia menetelmiä ovat faktorianalyysi, erilaiset ryhmittelymenetelmät, erotteluanalyysi, moniulotteinen skaalaus sekä korrespondenssianalyysi.

Laajuus

5 op (tilastotieteen aineopinnot tai sivuaineopinnot)

8 op (tilastotieteen syventävät opinnot, lisänä teoreettinen harjoitustyö)

Esitietovaatimukset

Data-analyysin perustaidot ja jonkin tilastollisen ohjelmiston (esim. Survo, R, SAS tai SPSS) itsenäinen käyttötaito.

Aikataulu

Periodi III

Opetustilaisuudet seuraavina torstaipäivinä klo 16-18 (Unioninkatu 35, auditorio):

  • to 21.1: aloitustilaisuus (yhteinen Lineaaristen mallien sovellukset -kurssin kanssa)
  • to 28.1
  • to 11.2
  • to 25.2

Suoritustapa

Kurssi etenee suurimmalta osin verkossa (Moodle) ja perustuu pääosin itsenäiseen työskentelyyn.

Arvosana määräytyy ajallaan palautettujen harjoitustehtäväraporttien ja harjoitustyön perusteella.

Tarkemmat aikataulut ja muut tiedot kurssin aloitustilaisuudessa.

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi