MARC 21 Språkkoder

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

MARC 21 Språkkoder

Språkkoder enligt kodsekvens
Språkkoder enligt namnsekvens

Inledning och anvisningar

Koder för språk består av treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Languages, som i sin tur baseras på: ISO 639-2 (Codes for the Representation on Names of Languages, Part 2 : Alpha-3 Code).

Förteckningen innehåller kod, språkets svenska respektive engelska benämning, och i vissa fall även kortfattade tillämpningsanvisningar. I några fall har även tidigare gällande koder medtagits (inom klammer, och markerade med "OBSOLET").

Koderna har sorterats enligt kodsekvens (Språkkoder enligt kodsekvens) och enligt namnsekvens (svensk benämning, Språkkoder enligt namnsekvens). Se även specialkoder.

Koderna kan även användas i följande fält/delfält:

Bibliografiskt format

008/35-37 (Språk)

041 (Språkkod)

040‡b (Katalogiserande instans: katalogiseringsspråk)

242‡y (Översatt/normaliserad titel: språkkod för översatt titel)

775‡e (Länkfält - annan utgåva: språkkod)

Auktoritetsformat

040‡b (Katalogiserande instans: katalogiseringsspråk)

Beståndsformat

008/22-24 (Beståndsinformation i kodform: språkkod)

040‡b (Katalogiserande instans: katalogiseringsspråk)