Inledning till bibliografiska formatet

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

Inledning till bibliografiska formatet

Formatet för bibliografiska poster är ämnat för följande material:

Monografiska textresurser - resurs i form av mångfaldigad text

Fortlöpande textresurser - t.ex. tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Också benämnd seriella publikationer och periodika.

Elektroniskt material - dataprogram (innefattar program, spel, typsnitt), numeriska data, datorbaserad multimedia, nätbaserade system och tjänster. Dessa medietyper kan också kodas som andra medietyper, om innehållet så bestämmer.

Kartografiska resurser - i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck

Noter

Musikaliska resurser eller ljudupptagningar

Grafiska resurser - form lämpad för projektion

Blandade resurser - främst arkiv- eller handskriftssamlingar med olika former av innehåll. Kan innehålla både monografier och periodika.

I den bibliografiska posten ingår uppgifter om titel, upphovsman, ämnesord, anmärkningar och uppgifter om den fysiska beskrivningen.

Bibliografiska posttyper

Bibliografiska MARC-poster skiljer sig från andra MARC-poster genom koder som skrivs in i Leader 06 (Kompletterande mediespecifika typer). Koderna står för följande resurser:

Text -- Language (textual) material

Handskrift (text) -- Manuscript language (textual) material

Elektronisk resurs -- Computer file

Karta -- Cartographic material

Handskrift (karta) -- Manuscript cartographic material

Nottryck -- Notated music

Handskrift (noter) -- Manuscript music

Ljud -- Nonmusical sound recording

Ljudupptagning -- Musical sound recording

Projektion -- Projected medium

Bild -- Two-dimensional nonprojectable graphic

Föremål -- Three-dimensional artifact or natural objects

Multimedia

Blandad resurs -- Mixed material

Fyllnadstecken

Fyllnadstecken (ASCII 7C hex), som här anges med ett vertikalt streck (|), kan användas i vissa positioner i fält 006, 007 och 008 och i länkfältens (760-787) delfält 7. Fyllnadstecken får ej användas i någon position i postetiketten, och inte heller i fältkoder, indikatorer eller i delfältskoder. Fyllnadstecknet anger att formatet kräver användningen av en kod, men att katalogiseraren inte velat ange någon kod.