Icke-filerande tecken

Last modified by piabackm@abo_fi on 2024/01/30 08:45

Icke-filerande tecken

Fileringsindikator används i MARC 21 för att specificera det antal inledande tecken 0-9 st.) som skall uteslutas vid filering av sökelement och titlar. Indikatorn är definierad som ind. 2 (eller i vissa fall ind. 1) i följande fält:

Bibliografiska formatet

Ind. 1: 130, 630, 730, 740

Ind. 2: 222, 240, 242, 243, 245, 830

Auktoritetsformatet

Ind. 2: 130, 430, 530

Indikatorvärde 0 innebär att fileringen skall starta med fältets första alfanumeriska tecken. Fileringsvärde "0" skall användas även i de fall första filerande alfanumeriska tecken endast föregås av klammer, citattecken eller annat specialtecken.

Indikatorvärde 1-9 innebär att fältet inleds med alfanumeriska tecken som skall uteslutas vid filering. Värde skall sättas till det antal tecken som föregår fileringsstart. Typfall utgör inledande bestämda och obestämda artiklar (t.ex. En, A, Le, Les, The, Der), se Library of Congress, Appendix F - Initial Definite and Indefinite Articles.

Indikatorvärde skall motsvara samtliga tecken/positioner som föregår fileringsstart; i den bortfilerade delen ingående blank- och specialtecken (t.ex. apostrof, bindestreck) skall således medräknas. Diakrit räknas som eget tecken.

Exempel (i fileringsordning)

245 10 ‡a Suomalainen hevonen

245 10 ‡a "Erotikk og galskap"

245 13 ‡a En historisk sommar

245 12 ‡a L'homme dans la paysage

245 10 ‡a -in real time

245 10 ‡a¿Quiénes gobiernan América latina?

245 15 ‡a "Den samiska samlingen" på statens historiska museum (SHM)

245 14 ‡a The stranger from paradise