Databas- eller systemspecifika fält

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

Databas- eller systemspecifika fält

Här beskrivs fält som tagits i bruk i Voyager-systemet eller i de allmänna bibliotekens databaser. Fälten eller delfälten innehåller nummer 9. d.v.s. de kan fritt användas i MARC 21. Fälten finns inte i det egentliga finskspråkiga MARC 21 -formatet.