Allmän information

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

Allmän information

Library of Congress  uppdaterar MARC 21 en gång i året (okt/dec). MARC 21 består av fem olika format anpassade för beskrivning av olika entiteter: Bibliografiskt format, Auktoritetsformat, Beståndsformat, Klassifikationsformat och Format för samhällsinformation. De två sistnämnda formaten används inte i Finland.

MARC-postens uppbyggnad

Postetikett

Varje MARC-post inleds med en postetikett (leader), ett kontrollfält med fasta positioner som ger nödvändig teknisk information för att processa posten, postlängd, poststatus, medietyp, indikator- och delfältsräknare med mera. I MARC 21 består postetiketten (eller fält 000) alltid av 24 positioner som avslutas med värde 4500 för så kallad Entry Map.

Directory är ett index till kontrollfältens och de variabla MARC-fältens placering i posten.

Fält

MARC-fälten har en treställig – normalt numerisk - beteckning (001-999). 

  • Fasta kontrollfält består av ett varierande antal positioner, där respektive position har ett definierat värde.
  • Variabla datafält innehåller variabla datafält strukturerade med hjälp av indikatorer och delfält.
    • indikatorer 
    • delfält
Typografiska tecken

# Blanktecken

‡ Delfältsmärke

/ Används i fasta fälten till exempel Leader/06.

| Fyllnadstecken. Används i fasta fälten Leader och 008.

(NR) Fältet/delfältet är inte upprepningsbart 

(R) Fältet/delfältet är upprepningsbart

0 Används för att ange siffran nolla (ASCII 30 hex). Måste avskiljas från en stor O-bokstav (ASCII 4F hex).

1 Används för att ange siffran ett (ASCII 31 hex). Måste avskiljas från en liten l-bokstav och en stor I-bokstav (ASCII 4F hex) (ASCII 49 hex).